12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 127-131 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 127-128-129-130-131 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

Sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 127-128-129-130-131 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Hazırlık  Çalışmaları 

1) Mihriban ve Unutursun şiirlerinin hikâyelerini araştırarak öğreniniz. Hikâyeleri sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

Mihriban Şiiri Hikayesi Cevabı

Mihriban şiirinin yazarı Abdurrahim Karakoç gençlik yıllarında delice aşık olur ve bir o kadar da sevilir… Niyetleri evlenmektir ama kız tarafı bütün sürekli “hayır” demektedir bu işe… Velhasıl bu sevdadan vazgeçilir…

Aradan yıllar geçer… Birgün Abdurrahim Karakoç’u bir arkadaşı ziyarete gelir.. Ve Karakoç’a, yolda, onun eski sevgilisi ile karşılaştığını, biraz sohbet ettiklerini, ve hanımın evlenmiş olduğunu söyler… Arkadaşı yanındayken hislerini pek belli etmese de, o gittikten sonra Abdurrahim Karakoç oturur ve duygularını dizelere döker..

2) Sizce unutmak kolay mıdır? Unutamadığımız, hayatımızda derin izler bırakan durumlar nelerdir? Düşüncelerinizi
sözlü olarak ifade ediniz.

Cevabımız : Bence unutmak kolay değildir. İnsanların mutlu ve hüzünlü halleri beynimizin bir köşesinde durur. Mesela bir yakınımızın cenazesi bizde derin izler bırakabilir. Yine aynı şekilde bir yakınımızın düğünü de yıllar geçse aklımıza gelebilir.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin temasını belirleyiniz.

2. a) Şiirde ahenk unsurlarını (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyiniz.

b) Bu ahenk unsurlarının şiirdeki işlevi nedir?

3. Şiir; nazım birimi, kafiye dizilişi ve hece ölçüsünün kullanılışı bakımından hangi geleneğin etkisindedir? Nazım şekli bu gelenek içindeki hangi şekle benzemektedir?

4. Aşağıda verilen dizelerde yapılan edebî sanatları açıklayınız.

5.Şairin şiire tırnak içinde bir dizeyle başlamasının nedenini Unutursun şiirinin hikâyesinden yola çıkarak cevaplayınız.

6. Şairin, “Düzen böyle bu gemide / Eskiler yiter yenide.” dizelerinde yaşadığımız çağa bir eleştirisi var mı? Niçin? Açıklayınız.

7. İnsan kelimesi, Arapça “nesy” (unutmak) fiilinden gelmiştir. Bu durumda insan, unutkan demektir. Sizce insan, unutabilen bir varlık olmasaydı yaşayabilir miydi? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

8. Günümüzde halk şiiri geleneği eski canlılığını korumakta mıdır? Görüşlerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

9. Kara Toprak ve Unutursun şiirleri Cumhuriyet Dönemi’nde şimdiye değin okuduğunuz şiir anlayışlarından hangisine yakındır? Açıklayınız.

10. Sevginin gün geçtikçe azalmaması için sevdiklerimize nasıl davranmalıyız? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

11. Metni şairin biyografisinden yararlanarak şair-eser ilişkisi yönünden inceleyiniz.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

1. Aşağıda, şiir ünitesindeki metinlerden alınan, günümüz yazımına uymayan kelimelerin TDK Yazım Kılavuzu’na göre doğru imlalarını karşılarına yazınız.

Sana benim gözümle bakmıyanın  — bakmayanın
yer yüzü — yeryüzü
farketmezsiniz  fark etmezsiniz
Meyva   meyve
Sâdık   sadık

2. Aşağıdaki dizelerde altı çizili noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını noktalı yerlere yazınız.

● “Unutmak kolay mı? ” deme,

Vurgulanmak istenen sözleri göstermek için kullanmıştır.

Unutursun Mihriban’ım.

Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılmıştır.

● Zaman erir kelep kelep…

Pekiştirme amaçlı kullanılmıştır.

● Yıllar sineye yaslanır;

Hatıraların paslanır

Söylenmek istenen cümlenin açıklaması yapılmak için kullanılmıştır.

● Gün geçer, azalır sevgi

Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

3. Unutursun şiirinde somutlaştırmaya örnekler bularak bunları aşağıya yazınız.

4. “Düzen böyle bu gemide;
Eskiler yiter yenide.”

dizelerinde altı çizili sözcük aşağıdaki anlamlarından hangisinde kullanılmıştır? Sözcük açıklamalarının karşısındaki doğru kutucuğu işaretleyin.

Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak anlamında kullanılmıştır.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

5. Şiir ünitesindeki metinlerden seçilen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını bulunuz.

a. eğnimde göynek yok öley diley ayağım yalın   Gösterişsiz, kendi halinde

b. Kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı! fikirler, kamuoyu ve tasa 

c. On dakika istirahat verilir; dinlenme

ç. O kadar müteessir değildi; üzüntülü 

d. İsmi bile kalmadı yadigâr.  hatıra, andaç, anmalık, bergüza.

e. Saadetin adını bile duymamı mutluluk 

f. Sararmış hallerinizle iğreti gülümsersiniz. eğreti

6. Şiir ünitesindeki metinlerden seçilen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlarını bulunuz.

a. Hava kurşun gibi ağır!  hafif

b. Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce Alçaktır

c. kararan dünya bildiğin gibi sık sık senindir seyrek 

ç. Kazma ile döğmeyince kıt verdi bol

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

● Şiiri açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık ve kelime tercihleri bakımından gözden geçiriniz.

● Yazdığınız şiiri; yapı ve şekil unsurları arasındaki anlam bağlantıları, tutarlılık ve denge bakımından gözden geçiriniz.

● Metnin içeriğini ve üslubunu/anlatımını tür özellikleri bakımından gözden geçiriniz.

● Yazınızın okunaklılığını ve sayfa düzenini gözden geçiriniz.

● Eleştirilere açık olunuz, gerekirse metin çerçevesinde eleştirilere cevap veriniz.

● Yazdığınız şiiri ürün dosyanıza yerleştiriniz.

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.