12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 136-137-138 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 136-137-138 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

Sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 136-137-138 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

8. (I) Günlük konuşma dilinden, deyimlerinden yararlanmışlardır. (II) Şiirlerinde şairane, sanatlı bir üslubun izleri görülür. (III) Süleyman Efendi gibi sıradan insanları konu edinirler. (IV) Mizah ve ironiyle karışık bir eleştiri görülür şiirlerinde. (V) Ölçüsüz, uyaksız da şiir yazılabileceğini dile getirirler.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi Garip şiirinin anlayışına uygun değildir?

A) I    B) II    C) III   D) IV   E) V

9. Cumhuriyet Dönemi’nde şiirde biçim ve özü temelden değiştiren asıl yenilik ………….. ………….. tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçüyü (vezni) atan, özü biçimin bağlarından kurtaran odur. İlk iki kitabıyla (835 Satır, Jakond ile Si-Ya-U, 1929) şairaneye karşı çıkmış, mısracı anlayışı yıkmıştır. Ayrıca onun şiiriyle gelen öz bir ideolojiye dayanmakta, siyasal bir tutumu içermektedir.

Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdaki sanatçılardan hangisi gelmelidir?

A) Rıfat Ilgaz   B) Nazım Hikmet    C) Attilâ İlhan D) İsmet Özel

E) Ataol Behramoğlu

10. Bir grup genç şairin çıkardıkları Üç Çiçek dergisi dönemin havasını değiştirmede ve 80’li yıllara damgasını vurmada başarılı oldu. Üç Çiçek’le yer yer farklılıkları olsa bile Poetika, Şiir Atı, Sombahar bu çizginin sürdürücüleri oldular. Neydi farklılık? Her şeyden önce açık siyasal şiire duyulan soğukluk ön planda geliyordu. Bunun dışında Türk şiirinin ustalarına düşmanlıkla değil sevgiyle bir yaklaşım söz konusuydu. Gelenek, anlam ve şiir üzerine yazılan yazılar en az şairlerin yazdıkları şiir kadar tartışma yarattı bu dönemde. 80’li yıllarda böylece birbirine zıt iki çizgi oluştu. 70 toplumculuğunun misyonunu üstlenen ama yetenek açısından onların çok gerisinde kalan şairler bu ikinci çizgiyi oluşturdu.

Tuğrul TANYOL, Son Çeyrek Yüzyıl Türk Şiiri

Yukarıdaki metinle ilgili yargıların karşısındaki parantezlere yargı doğruysa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

a. 80 sonrası şiirin temsilcisi olan şairler gelenekten yararlanmamışlardır. (.Y.)

b. Bu dönem şairleri şiirde ideolojiye uzak durmuşlardır. (.D..)

c. 80 sonrasında şairleri şiir üzerine yazılarıyla edebiyat ortamını hareketlendirmişlerdir. (.D..)

ç. 70 kuşağı şairlerinin etkisi bu dönemde de devam etmiştir. (.D..)

11. İşte size sıcağı sıcağına bir konu ( ) Folklor sanata düşman mı ( ) Soru biçiminde sorulduğuna bakılmasın. Kapsamını da genişleterek yirmi yedi yıl önce Cemal Süreya’nın yazdığı bir yazının başlığını yineliyorlar ( ) ( ) Folklor Şiire Düşmandır ( )

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (?) (,) (“) (”)

B) (:) (?) (:) (“) (”)

C) (:) (.) (.) (“) (”)

D) (:) (?) (:) (-) (-)

E) (;) (?) (:) (“) (”)

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

12-15. soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız.

HATIRLAMA

Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak,

Rüyâların kadar sade, güzeldin,

Başbaşa uzandık günlerce ıslak

Çimenlerinde yaz bahçelerinin.

Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık

Boşanan bir seldi avuçlarından,

Bir masal meyvası gibi paylaştık

Mehtabı kırılmış dal uçlarından.

Ahmet Hamdi TANPINAR

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) “Bir masal meyvası gibi paylaştık” dizelerinde istiare yapılmıştır.

B) Şiirin birinci ve üçüncü dizelerinde tam kafiye kullanılmıştır.

C) Şiirin ilk dörtlüğü, çapraz kafiyeyle yazılmıştır.

D) Şiir, halk edebiyatı nazım biçimlerinden koşmayla benzerlik göstermektedir.

E) Şiirin teması aşktır.

13. Şiir, aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisi içinde değerlendirilebilir?

A) İkinci Yeni    B) Garip akımı     C) Saf şiir

D) Toplumcu şiir    E) Cumhuriyet sonrası halk şiiri

14. Şiirden hareketle Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Şiirinde imgelere yer verdiğine

B) Ahenge önem verdiğine

C) Soyut, mecazlı bir anlatımı olduğuna

D) Şiirde sembollere yer verdiğine

E) Yalın bir dille yazdığına

15. Şiirde “Ömrün gecesinde sükûn, aydınlık” dizesinde gecenin karanlığına rağmen sözü edilen aydınlık nedir? Bu dizede yapılan edebî sanat nedir? Açıklayınız.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

16. Bir de yermenin, kötülemenin çok kolay, övmenin ve yüceltmeninse çok zor olduğunu bilen ve bunu bir eleştiri tutumu olarak benimsemiş bir eleştirmen kimliğiyle, kişisel olarak kendime yakın duymadığım şairleri de –bir şair tohumu taşıyorlarsa, tabii- atlamamaya, görmezlikten gelmemeye çalışıyorum. Benim görevim bu çünkü. Şairlerin sırtlarında yumurta küfesi olmayabilir, çoğu da böyle hissediyor zaten, iki
yıl önce Ece Ayhan’ı, İsmet Özel’i şair saymayan şairler çıkmadı mı? Ama benim var. Sırtımda, özenle taşımak zorunluluğunda olduğum bir yumurta küfesi var.

Yukarıdaki paragrafta “yumurta küfesi” deyimi ile anlatılmak istenen nedir?

A) Eleştirisini yaptığı şairleri kırmaktan çekinmesi

B) Eleştirinin ağır bir yük olduğu

C) Eleştirmenin bir sorumluluk gerektirdiği

D) Eleştirmenliğin ne kadar önemli bir meslek olduğu

E) Eleştirinin eleştirmene bir güç kazandırdığı

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “insan” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

A) İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

B) Her şey bu ışıltı ardından görünür

O insana; sevmek, yaşamak ve ölüm.

C) Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran,
Bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz;

D) Zamanla nasıl değişiyor insan!

E) İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur
Tutsak ustura ağzında yaşamaktan

18. Aşağıdakilerin hangisinde “kişileştirme” yapılmıştır?

A) Sessizdi, yalnız ve içine kapanıktı Bern şehri.

B) Birlikte çok mutlu aylar geçirmiştik İsviçre’de.

C) Daha otele varmadan dünyayı değişmiş buldum.

D) Hikâyelerini okuduğum kahramanların heykelleri duruyordu karşımda.

E) Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Şair, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirmiş.

B) Anneleri üç çocuğa 5’er lira verdi.

C) Son düzenlemeleri de dün yayın evine verdim.

D) Son günlerde artarda yaşanan olaylar canını sıkmıştı.

E) Garip akımı gerçeküstücülükten etkilenmiştir.

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.