12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 16 CEVABI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 16 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 16 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

1. Edebiyat ve Felsefe adlı metinde Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları bölümünde verilenler dışında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunların anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

ihtiva etmek:  İÇERMEK

Muharrir: YAZAR

Diyalog: KARŞILIKLI KONUŞMA

Mütefekkir: DÜŞÜNÜR

2. Yirminci asırda, Proust (Pırost), Gide (Jid), Huksley (Haksli), Sartre (Sartır), Simone de Beauvoir (Simondö Bövüar), Koestler (Koslır) ilh… gibi romancıların eserlerinde fikirler gıda maddelerindeki vitamin gibi gizli değil, sandöviç ekmeğindeki peynir gibi bellidir. Yazarın, bu sözündeki örtük iletiyi açıklayınız.

 Sanatçılar söylemek veya aktarmak istediklerini eserlerinde açık ve herkesin anlayacağı şekilde ifade etmişlerdir.

3. Metne göre fikir romanları ve şiirleri, tezli eserler neden eleştiriye uğramıştır? Açıklayınız.

Fikirler, her sayfada hareketin önüne geçer ve hayat içinde kendilerine misal tedarikine çalışıyormuş gibi her an kaideleşirse, bu tenkid doğrudur.

4. Yazara göre sanat eserini zayıf bir ilim eseri hâlinde soysuzlaştıran nedir? Açıklayınız.

Fikir kuklaları halinde konuşan ve hareketlerinin sebeplerini hareketten evvel izaha çalışan roman ve piyeslerde hayat fikir kalıplarının emrinde olduğu için yapmacıklı ve soğuktur.

5. Felsefi düşünceler edebî eserlerde ne şekilde yer alırsa başarılı olur? Yorumlayınız.

Okuyucuya hissettirmeden estetik şekilde örtülü bir biçimde anlatılırsa başarılı olunur.

6. Yazarın, edebî eserlerde ve eleştiride felsefeden yararlanmanın büyük eserler meydana getirmede şart olduğu fikrine katılıyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Evet katılıyorum. Her eserin felsefi yani düşünsel bir boyutu olmalıdır. Böylece kaliteli özgün bir eser ortaya çıkar. Kalıcı olabilmesi için bir eserin düşüncel alt yapısının sağlam olması şarttır.

7. Yazar, metinde hangi anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanmıştır? Metinde belirleyiniz.

Anlatım biçimleri: Açıklayıcı, Öğretici

Düşünceyi geliştirme yolları:  Karşılaştırma, Tanımlama, Örnekleme, 

8. Yazarın biyografisini okuyunuz. Metni yazar-eser ilişkisi yönünden inceleyiniz.

Yazar , küçük yaşta yakalandığı kemik veremi nedeniyle düzenli bir eğitim alamamış, bu nedenle bir yandan çalışırken bir yandan da kendi kendini yetiştirmiştir. Posta Telgraf Nezaretinde memur olarak çalışmış, öğretmenlik ve gazetecilik yapmıştır. Hayatını yazıları ile kazanmıştır. Bu nedenle kendi ruh hali de olumsuz şekilde etkilenmiş. İç dünyasında zorluklara göğüs geren yorgun ve güçlü birinin hisleri vardır. Bu da onun romanlarına ve eserlerine yansımıştır.

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.