12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 20-21-22 CEVABI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 20-21-22 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 20-21-22 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

1.Bir dilin gelişimini tarihî süreç içinde hangi faktörler etkiler, değiştirir? Tartışınız.

1.Kültür Değişimi

 Dil sosyal bir varlık olduğundan değişimdeki en büyük payı toplumun her türlü maddi ve manevi değeri olan kültür alacaktır.

 2.Coğrafyanın Etkisi

 Toplumun bulunduğu coğrafya kültüre ve nihayetinde dile bir etkide bulunan faktördür. Çünkü bulunduğunuz konum aslında sizi çevreleyen kültürü de belirler.  

3.Dinin Etkisi

 Bir toplumun yaşam biçiminde önemli değişikler gerçekleştiren dinlerin dillere büyük bir etkisi bulunmaktadır. Hem kültürel hayatta bir değişikliğe yol açmasıyla dili değiştirebileceği gibi aynı zamanda bazı dini kavramların ve terimlerin de dile yerleşmesini sağlar.

4.Teknolojinin Etkisi

Şüphesiz özelikle son iki asırdır içinde bulunduğumuz hızlı teknolojik yenileşme dillere bir etkide bulunacaktır. Şöyle yakın bir tarihe göz atacak olursanız net bir şekilde görürsünüz ki her türlü teknolojik değişim bizim günlük konuşma dilimize binlerce kelime sokmuştur.

2.“Bir dilin zaman içinde benliğini yitirmesi” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Başlangıç noktasından yani öz varlığından uzaklaşması.. Örneğin Türkçe 13. YY’den sonra Arapça ve Farsça etkisine girmiş çoğu şair ve yazar Türkçe kelimenin çok az olduğu ürünler ortaya koymuştur. Yine günümüzde İngilizce etkisiyle Türkçe benliğini yitirmeye başlamıştır.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yazara göre Türkçenin öz benliğinden birçok şey yitirmesinin nedenleri nelerdir? Sıralayınız.

  • XI. yüzyıldan bu yana Arapçanın ve özellikle yazın alanında Farsçanın giderek artan etkisi, 
  • Tanzimat’tan başlayarak Fransızcayla ilişkiler ve aydınlarımızın anadilleri karşısındaki tutumları
  • Kültürlü kimselerin, eğitim, bilim ve sanatın dili ile halk dili arasındaki bağı koparması

2. Yazı ve dil devrimlerinin amacı nedir? Bu amaca ulaşmak için yapılan çalışmalar nelerdir? Açıklayınız.

Dil Devrimi Türkçenin benliğine yeniden kavuşmasını amaçlayarak bu yolda küçümsenmeyecek başarılar elde etmiştir.

3. Dilimizin öz benliğinden uzaklaşmasında yazarların nasıl bir rolü olmuştur? Açıklayınız.

Yazarlar yani aydınlar eserlerinde 11. yy’den 19. yy’ye kadar Arapça ve Farsça kullanmış. Devamında Cumhuriyet dönemine kadar da Fransızca özentisi başlamıştır.

4. Bir dilin başka dillerden etkilenmemesi mümkün değildir. Yazar, bu etkilenmenin hangi boyuta ulaştığında sorun olacağını belirtmektedir?

Dilin temel sözvarlığını kuşatacak, yabancı kuralları benimsetecek ölçüde olursa bu, o dilin zaman içinde benliğini yitirmesine neden olur.

5. Radyo, televizyon ve yazılı basın konuşma ve yazı dilini nasıl etkilemektedir? Bu etkilenmenin olumlu yönde olması için neler yapılabileceğini tartışınız.

Radyo, televizyon ve yazılı basın konuşma ve yazı dilini olumlu veya olumsuz etkiler. İnsanlar Televizyonda gördükleri veya radyoda duydukları ünlülerin konuşma tarzını, dili kullanımını önemser, örnek alır. Bu yüzden çok etkili bir yönü vardır.

Kaliteli bir dil eğitimi olmalı, Spikerlerin ve editörlerin Türkçe ‘yi doğru ve güzel kullanmaları, Sinema ve dizideki karakterlerin dili kullanmalarında özen göstermeleri 

6. Birey olarak dilimizin korunması için neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz? Dilimizi korumanın, vatanımıza karşı bir sorumluluk olduğunu söyleyebilir miyiz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Kitap okumalı, 

Diksiyon dersi almalı, 

Dili düzgün ve doğru kullanan kişileri örnek almalı,

Etrafımızda fark ettiğimiz yanlış kullanımlara müdahale etmeli

 

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.