12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 29-30-31-32 CEVABI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı Ünite Ölçme ve Değerlendirme sayfa 29-30-31-32 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 29-30-31-32 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1 ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Metinde hangi bilim dallarından yararlanılmıştır?

2. Bu bilim dallarının metindeki işlevi nedir? Açıklayınız.

3.Metne göre edebiyat ve felsefenin ortak özelliği nedir?

4. “Yüksek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Yüksekten korkarmış kardeşi.

B) Köyleri şu yüksek tepenin arkasındaymış.

C) Günümüzde yüksek karakterli insanlara pek rastlanmıyor.

D) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

E) Çocuğun boyu yüksek dallara yetişemiyordu.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

5.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki parçadan hareketle uygun ifadelerle tamamlayınız.

6. Bugünkü Türkiye Türkçesi bir yandan Türklerin Anadolu’ya gelmeden önce yaşadıkları topraklardaki kültür birikiminin, bir yandan Anadolu’da gelişip aşağı yukarı 800 yılı geride bırakan bir yazı dilinin kavramlarını içeren, bir yandan da geniş örgütlü, üç kıtaya yerleşmiş bir imparatorluk olarak değişik kültürlerle ilişki kurmuş bir toplumun dilini yansıtan çok zengin bir kavramlar dünyasına aittir.

Bu parçada aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Birikim    B) Kavram    C) Örgütlü    D) Değişik   E) Yansıtan

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

7. Tarihin çeşitli devirlerinde, kültürel etkileşimin devletlerin siyasal güçlerine doğru orantılı olarak değişik milletler veya kültürler tarafından gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Dil bilim incelemelerinin sonuçlarına göre, herhangi bir dilin diğer dillerden daha gelişmiş olması mümkün değildir. Buna göre, dil etkileşimi sürecinde baskın durumda olabilmenin ilk ve en temel şartı, ekonomik-siyasi üstünlük ve yeterliliktir. Bu cümleden olmak üzere, İngilizcenin günümüzde hemen hemen bir Ortak Dil (Lingua Franca) hâline gelmesi o dilin kendi yeterliliğinden değil, İngilizceyi resmî dil olarak kullanan Amerika Birleşik Devletlerinin, 20. yüzyılın ekonomik ve siyasi lideri olmasıdır.

Paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce nedir?

A) Hiçbir dil, başka bir dilden üstün değildir.

B) İngilizce günümüzde ortak dil olarak kabul görmüştür.

C) Bir dilin diğer dilleri etkilemesi, ekonomik ve siyasi gücüne bağlıdır.

D) Ekonomik üstünlüğe sahip ülkeler, diğer ülke dillerinin üstünde baskı kurar.

E) İngilizcenin resmî dil hâline gelmesi, Amerika sayesindedir.

8. Kültürel etkileşimin en yoğun olduğu alan dildir. Çünkü dil, gündelik yaşamda en çok kullanılan araç ve en kolay etkilenen sistemdir. Belli bir kavramı, bir nesneyi ya da fiili karşılayamayan dil, türetme yapısı, o dili kullanan toplumun sosyolojik durumu gibi benzeri ölçütlere göre yakınından başlamak üzere (kültürel, siyasi, coğrafi, dil akrabalığı vb.) diğer dillere müracaat eder. Belki de bu alıntılama süreci, dilin “az çaba ile çok şey anlatma” yasasına bağlıdır. Çünkü, yeni bir kelime türetmek veya onu karşılayacak bir kelime grubu oluşturmak, eylemsel olarak kelime almaktan daha zordur.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bir dil, yeni kavramları karşılamak için başka dillerden kelime alır.

B) Yeni bir kelime türetmek, diğer dillerden kelime almaktan zordur.

C) Kültürdeki değişimler kendini en çok dilde belli eder.

D) Diller, başka dillerden kelimeler almak yoluyla zenginleşir.

E) Kültürel, coğrafi, siyasi yakınlık diller arası etkileşimde etkin unsurlardır.

9. “Hani” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstelik” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Hani benim olacaktın!

B) Hani bu yıl başarı gösterecektin!

C) Hani bu çocuk haksız da değil.

D) Hani o bırakıp giderken seni, Yüzüme bu türlü bakmayacaktın!

E) Hani beni tatile gönderecektin?

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

10. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tanımlama yapılmıştır.   

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Öykülemeye başvurulmuştur. 

D) Betimleme yapılmıştır.

E) Tartışmacı anlatım vardır.

11. Aşağıdaki cümlelerin karşısına cümleler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

a Kâmûs-ı Türkî’ye kadar yazılan sözlüklerde Türk ibaresine rastlanmaz. (…)

b. Lehçetü’l Lügat, Ahmet Vefik Paşa’ya aittir. (…)

c. Ahmet Vefik Paşa’ya kadar sözlüklerde Türkçe söz varlığına yer verilmemiştir. (…)

ç. Namık Kemal’in belirlediği sözlükçülük anlayışına Kâmûs-ı Türkî ulaşmıştır. (…)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Bütün bir ömür boyu gözyaşıyla doluyuz.

B) Yaş otuzbeş yolun yarısı eder.

C) Seni kim çizebilir Şubat yolcusu

D) Bilmezler yalnız yaşamıyanlar,

Nasıl korku verir yalnızlık insana

E) Ayrılık mı, beni aşka terkettiğin için seviyorum seni.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yoktur?

A) Ataç, benim gibi değildir, o, çevrilen parçanın biçimine bağlı kalır.

B) Ataç; benim gibi değildir; o, çevrilen parçanın biçimine bağlı kalır.

C) Ataç, benim gibi değildir; o, çevrilen parçanın biçimine bağlı kalır.

D) Ataç, benim gibi değildir, o; çevrilen parçanın biçimine bağlı kalır.

E) Ataç, benim gibi değildir; o çevrilen parçanın biçimine bağlı kalır.

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir