12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 47-49 CEVABI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı Ünite Ölçme ve Değerlendirme sayfa 47-48-49 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 47-48-49 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme 

1. Aşağıdakilerden hangisi Çözülme hikâyesinin temasını oluşturmuştur? İşaretleyiniz.

Yalnızlık   –  Halkın ve Anadolu insanının yaşam tarzı

Millî değerlerimizin yitirilişi   –  yabancılaşma

Halk ve aydın çatışması –  Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele

2. Hikâyenin adıyla teması arasında nasıl bir ilgi kurulmuştur? Açıklayınız.

Çözülme’de kültürel-sosyal değişimin bireyde ve ailede meydana getirdiği çelişkileri, bozulmaları inceler.

3. Hikâyedeki kişiler kimlerdir, özellikleri nelerdir?
Kerim – Anne
Baba – Keriman
Ragıp- Sefer- Şadi

4. Okuduğunuz hikâyede olayların geçtiği zaman ve mekânı belirleyiniz. Mekân ve zaman ile hikâyedeki kişilerin ruh hâlleri arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Yorumlayınız.
5. Hikâyede bazı nesneler sembolik bir mana taşıyor olabilir mi? Kerim’in yaz günü altından çıkmadığı yorganın, Keriman’ın elinden hikâye boyunca düşürmediği çöpün hikâyedeki işlevleri, manaları nedir?
Yorgan: Kerim yaptığı kötülüklerden pişman ve korku içinde yorgan onun bu yönünü sembolik olarak örtmek için kullanılmış.
Çöp: En son çöpü Keriman, Kerim’in yüzüne fırlatıyor burada da sembolik olarak ailenin bitik durumu ve kötü durumun sorumlusunun Kerim olduğu anlatılıyor olabilir.

10. Hikâyede çocuk terbiyesine dair nasıl bir fikir veriliyor? Sizce bir çocuk, ebeveynlerinden gördüğü terbiyeden farklı davranabilir mi? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap;
Çocuk ailenin yansımasıdır. Ne kadar iyi eğitim verilse de çevresel etkiler ve bireyin eğilimleri kişilerin karakterini oluşturur. Ne aile tek başına yeterlidir. Ne de çevre yan toplum.

.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

11. Aşağıda verilen metinlerde hangi anlatım biçimi ve tekniklerinin kullanıldığını yazınız.

1- İÇ KONUŞMA       2- BETİMLEME

3- İÇ ÇÖZÜMLEME  4- DİYALOG- GÖSTERME

5- ANLATMA

12. Hikâyede iç konuşmalar önemli bir yer tutuyor. Bu anlatım tekniğinin metindeki işlevi nedir?

CEVAP; Kahramanların ruhsal halini anlatmak.

13. Metin, hikâye türlerinden hangisine daha yakındır? Açıklayınız.

CEVAP;
Modern hikaye türüne daha yakındır yani ben merkezli hikaye türüne.

14. “Sezai Karakoç’un Köpük şiirinde dile getirdiği ‘Bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun’ söyleyişiyle Çözülme hikâyesinde anlatılanlar benzeşmektedir.  Özdenören’ in öyküsünden hareketle ‘Bir toplumu al, onu çöz çöz aile olsun.’ demek mümkündür.”

Yukarıdaki tespite katılıyor musunuz? Ailedeki çözülme, toplumu ne şekilde etkiler? Açıklayınız.

CEVAP; Katılıyorum. Toplum ailelerden oluşur. Aile içindeki çözülmeler, değer kayıpları, çatışmalar zamanla tüm topluma yansır çünkü bütün çözülmelerin sonucu çocukluğa dayanır. Çocukluk ne kadar kaliteli ise ileride de o kadar iyi aileleri yansıtır. İyi aileler de iyi toplumu oluşturur.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Modernizm kelimesinin sizde uyandırdığı çağrışımları sözlü olarak ifade ediniz.

CEVAP;  Çağa uygun, geleneksel olmayan, dönemin şartlarına uygun hareket etme.

2. Sokaklarda yaşayan yalnız, kimsesiz insanlara karşı diğer insanların tutumları nasıldır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

CEVAP; Genelde dışlanırlar.. Sevilmezler. Onların halinden, şartlarından, yaşadıklarından anlamayarak ön yargılı yaklaşırlar. 

 

 

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir