12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 56-57-58 CEVABI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı Ünite Ölçme ve Değerlendirme sayfa 56-57-58 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 56-57-58 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme 

1. Beyaz Mantolu Adam hikâyesinde kahramanın çevredeki insanlarla yani toplumla yaşadığı çatışmaların sebebi nedir? Bu çatışmaların temayla ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.

Kahraman yalnız toplumdan soyutlanmış karakterdir.

Toplumdaki bozulmalar ve insanların davranışlarındaki yanlışlıktan dolayı toplumla çatışır ve kendi dünyasına çekilir.

2.Yukarıda Refik Halit Karay’ın Eskici hikâyesinden alınan bir bölüm verilmiştir. Modern hikâye örneği Beyaz Mantolu Adam hikâyesinin olay örgüsüyle gerçekçi hikâye örneği olan Eskici hikâyesinden alınan bölümün olay örgüsünü karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz.

Eskici hikayesinde olaylar akış sırasına göre verilmiş ve olayların üzerinde durulmuştur. 

Beyaz Mantolu Adam hikâyesinde ; olaylardan daha çok kahramanların ruh halleri anlatılmıştır.

3.Metinde kahramanın ruh hâli ile mekân arasındaki ilişkinin, olayların gelişimindeki işlevini belirleyiniz.

Temayı aktarmadaki önemli bir unsurlardan biri mekandır. Mekan hem olaylar hem de kahramanlar üzerinde etkilidir. Burada değişik mekanlar seçilmiş ve kahraman her mekanda da yalnız kalmış dışlanmış anlaşılmamış ve diğer bireylerle çatışmıştır.

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirtiniz.

Kısa cümleler kurma,  tasvire ağırlık verme

devrik ve kesik cümle kurma,  şiirsel anlatım,  alegorik bir anlatım

6. Beyaz Mantolu Adam hikâyesi, günümüz gerçekliğini ne ölçüde yansıtmaktadır? Tartışınız.

Birebir örtüşmektedir. Günümüzde de toplumla çatışan yalnız ve içine kapanmış insanlar vardır.  Burada toplumdaki art niyetli çıkarcı kişiler ile sessiz sakin bireylerin çatışmasını görmekteyiz.

7. Beyaz Mantolu Adam hikâyesindeki kahramanın olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini belirleyiniz.

Hayattan bir beklentisi, temennisi, çıkarı olmayan adamcağız. Amaçsız, ayakları sargı içinde, fiziksel olarak yıpranmış dilenerek geçinen meçhul biridir.

Hikâyenin başından sonuna de çıt çıkarmayan adam dışarıya, insanlara karşı olan tepkisini tepkisizlikle aktarmaya çalışıyor. Onunla konuşmak isteyen (bariz çıkar için dahi olsa), ondan yardım isteyen, onu iten, dışlayan, hakaretler saydıran türdeşlerine karşı sessiz ve çekingendir. Korkuları var bu adamın.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

8. Varoluşçuluk akımında insan, dünyaya atılmıştır ve dünyada tek başınadır. Yeryüzünde yalnız ve tek oluşu bireye çeşitli sorumluluklar yüklese de birey seçim yapabilmesi sayesinde özgür olacaktır.

a) Bu düşüncenin, hikâyede ve hikâye kahramanındaki yansımaları ne şekildedir?

Hikaye kahramanı da toplumun içine atılmış  , tüm toplumla çatışan tek başına biridir.

b) Hikâye kahramanının seçimleri ne gibi sonuçlar doğurmuştur?

Seçimleri sonucunda sorumluluk kendindedir ve kesinlikle seçimlerinden ötürü pişman değildir.

9. Modernizmi esas alan bazı eserlerde roman kahramanlarına ad verilmemiştir. Yusuf Atılgan Aylak Adam eserinin kahramanına “C” demiştir, Ferit Edgü kahramanlarına ad vermemiştir. Hikâye kahramanının bir adının bile olmaması ile yazar neyi vurgulamak istemiştir? Açıklayınız.

Adamın adı yok. Nesnelerin konuşup insanlardan üstün görüldüğü aciz dünyada etiketlerimizin pek de önemi yoktur. Atay, belli ki bunu bilinçli yapmıştır. Vurgulanacak olan noktanın insan değil davranışları olduğunu düşünmüştür. Bununla beraber belli durumlar karşısında takındığı hal ve hareketlere de önem verilmiş. Yapılan iyilik ya da kötülükse bunun için zoraki bir isim gerekmez diye düşünüyor yazar. Fıtratında vardır insanın bunlar. Olayların etkisini anlatır başka olaylar üzerinden

 

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Maddiyatın mutluluk getireceğine inanıyor musunuz? Niçin? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yani pek değil.. Maddiyat olmadan mutlu olmak çok zor. Ancak Maddiyat olunca mutluluk da var demek değildir.

Bireyin iç dünyasını anlatan bir hikâye yazsaydınız hikâyenizde hangi anlatım tür ve tekniklerine başvururdunuz? Belirleyiniz.

İç konuşma

İç çözümleme

Geriye dönüş

bilinç akışı vb.

 

 

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir