12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 14-17 CEVABI

12.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 14-17 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 14-15-16-17 CEVABI

12.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

1. “felsefe yapmak” veya “edebiyat yapmak” deyimlerini günlük hayatta ne için kullanırız? Düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız.

2. Bilimlerin birbirleriyle etkileşim içerisinde olmalarının bilimlerin gelişmesine nasıl bir katkı sağladığını sözlü olarak ifade ediniz.

12.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “Edebiyat-felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da, her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmalarıdır.”, “Gerek yazar ve şairin duygu, hayal, intiba, gözlem ve düşüncelerini; gerekse filozofun düşüncelerini diğer insanlara aktarabilecekleri tek iletişim vasıtası dildir.” cümlelerinde altı çizili kelime ve kelime grubunun anlamını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

2. Edebiyatın birçok bilim dalıyla ilişkili olması metinde neye bağlanmıştır?

3. Edebî eserlerde kullanılan dilin felsefe dilinden farklı olmasının nedeni ne olabilir?

4. Metne göre felsefe ve edebiyatı bir araya getiren noktalar nelerdir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

5. Okuduğunuz metinde kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Bunun nedenini metnin türünü göz önünde bulundurarak açıklayınız.

6. Metindeki anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

7. “Ne edebiyat felsefe ne de felsefe edebiyattır.” sözünü yorumlayınız.

8. Metindeki ana düşünce ile yardımcı düşünceleri belirleyerek aşağıdaki şemalara yazınız.

12.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

1. Okuduğunuz metinden gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimelere örnekler bulunuz. Bulduğunuz örnekleri aşağıdaki şemalara yazınız.

2. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.

• Edebiyat-felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da her ikisinin de dil üzerine inşa edilmiş olmalarıdır.

• Edebiyat sanatının sanatkârın elinden çıkmış somut sonucu durumundaki edebî eseri var eden ana unsurların başında muhteva/içerik/mana gelir.

• Zira bu iki disiplinden biri insanın “düşünme” melekesi, diğeri ise “yaratma” melekesiyle alâkalıdır.

Cevap

Kısa çizgi: Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler arasında kullanılmıştır. (edebiyat-felsefe)
• Edebiyat sanatının sanatkârın elinden çıkmış somut sonucu durumundaki edebî eseri var eden ana unsurların başında muhteva/içerik/mana gelir.
Cevap: Eğik çizgi: Bir yazıda kullanılan kelimenin aslında hangi anlamda kullanıldığı ifade etmek için kullanılmıştır. (muhteva/içerik/mana)
Zira bu iki disiplinden biri insanın “düşünme” melekesi, diğeri ise “yaratma” melekesiyle alâkalıdır.
Cevap: Tırnak işareti: Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: ( “düşünme”, ”yaratma”) 
SIRA SİZDE
Aşağıda Mahir Ünlü’nün Örneklerle Edebiyat Bilgileri adlı eserinden bir parça verilmiştir. Bu parça ile okuduğunuz metni edebiyatın felsefe ile ilişkisini ele alışları yönüyle karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap; . İki metinde de felsefe  ve edebiyatın dil-insan ortaklığına değinilmiş. İkinci metinde ilk metinden farklı olarak  sanatçının bilime ve bilimselliğe ters düşmemesi, düşmesi durumunda inandırıcılığını yitireceği de işlenmiştir..

 

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.