12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 42-46 CEVABI

12.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 42-43-44-45-46 cevaplarıhazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

12.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 42-43-44-45-46 CEVABI

12.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

HAZIRLIK

1. Duygularınızı ifade etmek için bir edebî tür (hikâye, şiir, roman…) seçmeniz gerekseydi hangisini tercih ederdiniz? Niçin?

Ben olsam şiiri tercih ederdim. Çünkü şiir bence duyguları en güzel ifade eden edebiyat türüdür.

2. “Modernizm” kelimesinin size çağrıştırdığı kavramları sözlü olarak ifade ediniz.

Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan Geleneksel olanı reddetme gibi anlamları çağrıştırmaktadır.

12.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde geçen “Ayrıcalıklı bir durumda olmalıydık.”, “Ayrıca sık sık karartma yapılıyor, istasyonun ölgün ışıkları eserlerimizi büsbütün aydınlatmaz oluyordu.” cümlelerinde altı çizili kelimelerin anlamlarını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

2. Okuduğunuz metinde anlatıcı, istasyon şefinin “memur hikâyeciler” ya da “esnaf hikâyeciler” ifadesini kullanmasına neden itiraz etmiştir?

3. Okuduğunuz metinde anlatıcının, yeteneklerinin körelmesine neden olan ve daha iyi yazmasını engelleyen koşullar nelerdir?

4. Metnin son cümlesi, yazarın okurdan beklentileri hakkında size neler düşündürmektedir?

5. Metnin temel çatışmasını tespit ediniz. Tespitinizden hereketle metnin tema ve konusunu söyleyiniz.

6. Okuduğunuz metinde kahramanların kimler olduğunu belirtiniz. Bu kahramanların, olay örgüsünün gelişimindeki işlevlerini söyleyiniz.

7. Okuduğunuz metinde zaman ve mekân unsurlarının özelliklerini belirleyiniz.

8. Okuduğunuz metinde anlatıcının kim olduğunu belirterek metnin hangi bakış açısıyla yazıldığını gösteren cümlelere örnekler veriniz.

12.Sınıf  MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

9. Okuduğunuz metinde yer alan anlatım tekniklerini belirleyiniz.

10. Okuduğunuz metinde anlatıcının “biz” dilinden “ben” diline geçmesinin nedeni nedir?

11. Okuduğunuz metinde dönemin sosyal, sanatsal ve tarihî gerçekliğini yansıtan unsurları gösteriniz.

12. “Oğuz Atay hikâyelerinde; bunalımlı, korkunun tutsağı olmuş, hayata tutunmaya çalışan fakat çok kere kaybeden, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kuramayan, çekingen karakterlerin hayatlarını ele alır.” bilgisinden hareketle okuduğunuz metinde kahramanların bu özellikleri yansıtıp yansıtmadığını söyleyiniz.

Dil Bilgisi

1. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerde geçen mecaz anlamlı kelimelerin altını çizerek cümlelere kattıkları anlamları söyleyiniz.

• … ilham geliyordu ve gecenin geç saatlerine kadar yakamızı bırakmıyordu.
• … bayat hikâyelerimizi suratımıza fırlatıyorlardı.
• Bizi bu kasabaya hangi rüzgâr atmıştı?
• İşimiz pek parlak sayılmazdı; çünkü istasyonumuza tren çok seyrek uğruyordu.

2. Okuduğunuz metinde yer alan “Geçen gecelerden birinde genç ve düzgün yüzlü bir yataklı vagon yolcusu, kendisine daha önce sattığımız hikâyelerin bir kısmını tanınmış bir eleştirmene gösterdiğini ve bu ünlü yazarın da hikâyeleri çok basmakalıp ve modası geçmiş bulduğunu söylemişti.” cümlesinde “basmakalıp” ve “modası geçmiş” ifadesi yerine hangi kelimeleri getirirseniz bir sanat eseri için söylenmiş cümle tam zıt bir anlam kazanır?

Sıra Sizde

Mustafa Kutlu’nun Bir Saatlik Telâki adlı hikâyesi ile Oğuz Atay’ın Demiryolu Hikâyecileri adlı eserinde “tren” unsurunun nasıl yansıtıldığını karşılaştırınız. Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yere kısaca yazınız.

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir