12. sınıf matematik ders kitabı cevapları MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 100-172 CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI  SAYFA 100-172 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf TUTKU Yayıncılık Matematik ders kitabı cevapları sayfa 100-172  hazırladık.

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları 2020-2021

12.Sınıf TUTKU Yayıncılık Matematik ders kitabı 350 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. TUTKU Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

12.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 12.Sınıf TUTKU Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TUTKU Yayıncılık 12.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 12.sınıf Ders Kitabı TUTKU Yayınları Sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 Cevapları

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı 

UYGULAYALIM

1. tan 75°nin değerini bulunuz.

2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

3. Şekildeki ABCD dik dörtgeninde E ∈ [CD] DE = EC ,@ olduğuna göre tan a nın değerini bulunuz.

4.olduğuna göre cos²x kaçtır?

5.işleminin sonucunu bulunuz.

6. sin 18° = t olduğuna göre cos 36°nin t türünden yazılışını bulunuz.

7.işleminin sonucunu bulunuz.

8. cos (2arc cot1/2) ifadesinin değerini bulunuz.

9.ifadesini en sade biçimde yazınız.

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

1. sin x sin 4π / 3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

2. tan 2x =- √3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

3. sin2 x – 4 sin x +3 =0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

4. sin (3x -π/4 )=-cosx denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

5. cot 3x =-tan x denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

6.cos denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. cos x – √3 sin x = 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

8. sin x – cos x = 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

9. sin x + √3 cos x = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

10.x∈ [0,2π] olmak üzere sin 3x + sin x = cos x denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

11. x∈ [0,2π] olmak üzere cos2 x- sin2 x- sin x 0 = denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

12. tan2 x -1 =0 denkleminin [0,2π] aralığındaki çözüm kümesini bulunuz.

13. √3 sin x + 3 cos x = 3 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

 

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

1. sin 20° · cos 10° + cos 20° · sin 10° ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

2. olduğuna göre cot (x+ π/4) kaçtır?

3. sinx- cos x = 1/2 olduğuna göre sin2x kaçtır?

4.tan0 = 3/4 olduğuna göre sina kaçtır?

5.denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

6. 3 – √2 sin x = 0 denkleminin (0, 2π) aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

7. 3 sin x + cos x = 0 denkleminin (0, 2π)  aralığındaki köklerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir.

12.Sınıf  Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı 

8.cosx-√3sinx=0 denkleminin [π, 2π] aralığındaki kökü kaçtır?

9. cos 2x = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

10.eşitliğini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

11. sin x + cos x = √2 denkleminin [0,π]aralığındaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.denkleminin [0 ,2π] aralığındaki kökü aşağıdakilerden hangisidir?

13. 4 sin2 x- 2 sin x cos x +3 cos2 x  =3 olduğuna göre cotx değeri aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı 

1. Analitik düzlemde, A(-2, 3) noktasının aşağıdaki öteleme dönüşümleri altındaki görüntülerinin koordinatlarını bulunuz.

a) 2 br sağa, 1 br yukarı

b) 3 br sola, 2 br aşağı

c) 1 br aşağı, 4 br sola

ç) 3 br yukarı, 2 br sağa

d) 5 br sağa, 5 br aşağı

2. A(-2, 3) noktasının x ekseni boyunca pozitif yönde 6 br, y ekseni boyunca pozitif yönde 3 br ötelenmişi olan Al noktasının koordinatlarını bulunuz.

3. Bir A noktasının 4 br sağa, 2 br yukarıya ötelenmişi Al(-2, 2) noktası olduğuna göre A noktasının koordinatlarını bulunuz.

4. Analitik düzlemde bir B noktasının 4 br sağa ve 2 br yukarı ötelenmesi ile elde edilen görüntüsü Bl (-2, 3) noktası olduğuna göre B noktasının koordinatlarını bulunuz.

5. Analitik düzlemde, aşağıda verilen noktaların x eksenine göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin koordinatlarını bulunuz.

 

6. P(2,5), R(-3, 4), S (1, 2) noktalarının y = x doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini bulunuz.

7. Analitik düzlemde bir P noktasının A(3,12) noktasına göre yansıması Pl (1,- 5) noktasıdır. Buna göre P noktasının koordinatlarını bulunuz.

8. A(-5,- 6 )noktasının B(2, 4) noktasına göre yansımasını bulunuz.

9. Analitik düzlemde, M(-2, 4)noktasının orijine göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulunuz.

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı 

10. A(–2,- 4) noktasının orijin etrafında pozitif yönde, 30° döndürülmesi sonucu oluşan Al noktasının koordinatlarını bulunuz.

11. A(4, 4) noktasının;

a. B(-2, 4) noktasına göre

b. x eksenine göre

c. y eksenine göre

ç. x = 2 doğrusuna göre

d. y =-2 doğrusuna göre

e. d:3x – 5y + 6 = 0 doğrusuna göre yansıması olan noktaların koordinatlarını bulunuz.

12. A^-4,- 6h noktasının d:6x – 8y + 12 = 0 doğrusuna göre yansıması olan nokta Al olmak üzere AAl nun kaç birim olduğunu bulunuz.

 13. Analitik düzlemde, A^2, 6h noktasının orijin etrafında pozitif yönde 30° döndürülmesi dönüşümü sonucunda elde edilen görüntünün koordinatlarını bulunuz

14. B^-4,- 2h noktasının orijin etrafında, sırası ile pozitif yönde, 90°, 180°, 270° ve 360° döndürülmesi ile elde edilen görüntünün koordinatlarını bulunuz.

15. Yandaki analitik düzlemde verilen şeklin orijin etrafında
saat yönünün tersine 270°lik dönme hareketiyle elde edilen
şeklini çiziniz.

16. Analitik düzlemde verilen noktalara,

dönüşüm hareketleri uygulanıyor. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi elde edilir?

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

1. Analitik düzlemde ^2,- 5h noktasının y eksenine göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

2. Analitik düzlemde ^4,- 2h noktasının x = 2 doğrusuna göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

3. ^2, 4h noktasının orijin etrafında, saat yönünün tersine 30° döndürülmesi ile elde edilen nokta aşağıdakilerden hangisidir?

4.A^3,0h noktasının 3x – 2y – 4 = 0 doğrusuna göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

5. Analitik düzlemde ^-1,- 3h noktasının ^2,- 4h noktasına göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

6. ^4, – 3h noktasının y =-x doğrusuna göre yansıması aşağıdakilerden hangisidir?

12.Sınıf Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı 

7. Analitik düzlemde bir A^x, yh noktası orijin etrafında, saat yönünün tersine 90° döndürülerek Al^3, 2h noktası elde ediliyor. Buna göre noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

8. Şekildeki dönme dolabın 1. oturağına bir müşteri bindikten sonra dönme dolabı yavaş yavaş hareket ettirilerek müşteri alınmaya devam ediliyor. Dönme dolabı saat yönünün tersine 120° döndürülüp durdurulduğunda kaçıncı müşteri alınmış olur?

9. Şekildeki ABC üçgeni 1 birim sağa, 2 birim aşağıya ötelenip üçgenin x eksenine yansıması alınırsa aşağıdaki şekillerden hangisi elde edilir?

10.noktası orijin etrafında 45° döndürüldükten sonra x ekseni boyunca negatif yönde2 br, y ekseni boyunca negatif yönde 3 br öteleniyor. Elde edilen noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

12.Sınıf  Tutku Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 171-172 Cevabı

UYGULAYALIM

1.f(x) = x/2 fonksiyonunda x değişkeni 2 sayısına sağdan yaklaşırken f(x) fonksiyonunun kaça yaklaştığını bulunuz?

2.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan alanları hesap makinesi yardımıyla doldurarak lim 4x 1 x 2  değerini bulunuz.

4. ƒ: R R, ƒ x x ” 2 ^ h = fonksiyonunun x = 3 noktasındaki limitini bulunuz.

12.SINIF TUTKU  YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir