12. sınıf matematik ders kitabı cevapları MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF TUTKU YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 55-98 CEVABI

12.SINIF TUTKU YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 55-98 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf TUTKU Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 55-98 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları TUTKU Yayınları 2020-2021

12.Sınıf TUTKU Yayıncılık Matematik ders kitabı 350 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. TUTKU Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

12.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 12.Sınıf TUTKU Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TUTKU Yayıncılık 12.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 12.sınıf Ders Kitabı TUTKU Yayınları 2.Ünite  Sayfa 55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98 Cevapları

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı TUTKU Yayıncılık

1.Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

2. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

3. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

4. log l 2 3 6 @ 2 2 + – og x ^ h 2 1 = 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

5. log log lo x x g log x 8 2 1 – = + 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

6. log l 3 3 x x + + og ^ h 3 2 = 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

7. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

8. 0 5 < log x 2 ^ h – ≤ 4 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı TUTKU Yayıncılık

1. log 2 5 5 5 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

2. g l 5 9 3 1 ·loog 25 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

3. log l 2 5 6 @ og lo^ h g 32 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

4. g o 234 345 ·lo l g l · … og log127 128 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

5. log l 2 5 6 @ 15 + – og log ^ h 8 23 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

6. log m 3 5 = olduğuna göre log 15 5 ifadesinin değeri nedir?

7. log l ^ h m n + = og log m n + olduğuna göre m nin n türünden değeri nedir?

8. log log8 1 8 1 2 4+ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

9. log l 5 5 ^ h og x 2 = olduğuna göre x kaçtır?

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı TUTKU Yayıncılık

10. log l ^ h 3 2 x x + + og = 0 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

11. log l 2 3 ^ h og x ^5 4 + =h 1 olduğuna göre x kaçtır?

12. log l 24 og log124 242 44 2 3 4+ + işleminin sonucu kaçtır?

13. g x 9 3·lo 2 x 3
2 = + ^ h denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

14. 6 5 e e 0 x x + – = – denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

15. log l 2 2 x x + = og log2 27 denkleminin kökü kaçtır?

16. log l 40 og log14014012 4 5+ + işleminin sonucu kaçtır?

17. Yandaki grafik, ƒ l ^ h x x = oga fonksiyonuna aittir. Buna göre9O 1xy21ƒ ƒ ^ ^ 9 2 h h + 7 nin değeri kaçtır?

18. ƒ: R R ” + olmak üzere aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi azalandır?

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı TUTKU Yayıncılık

19. ƒ: R R ” + olmak üzere aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi artandır?

20. Nüfusu 200 000 olan bir ilin nüfus artış yüzdesi ortalama %1 olarak belirlenmiştir. 8 yıl sonra bu ilin nüfusu yaklaşık kaç olur?

21. Bir bakteri türü her saat sonunda 4 katına çıkmaktadır. Başlangıçtaki bakteri sayısı 200 olduğuna göre 10 saat sonra bu bakteri türünün sayısı kaç olur?

22. Bir radyoaktif maddenin bozulma hızı saatte %4 tür. 12 saat sonra bu maddenin yaklaşık yüzde kaçı kalır?

23. 2004 yılında Funda’nın bir bankada 4000 TL parası vardır. Paranın yıllık artış oranı %10 olduğunagöre 2016 yılında Funda’nın bankada yaklaşık kaç TL parası olur?

24. Richter ölçeğine göre 100 km uzaklıktaki 5,4 şiddetindeki bir deprem yaklaşık kaç mm genlik üretir?

25. Bir kolonide bulunan bakteri sayısı B0 dır. t(sa.) zaman sonraki bakteri sayısı B t( ) B 2· t03 = formülü ile veriliyor. Buna göre başlangıçta 128 bakteri varsa 3 saat sonra bakteri sayısı kaç olur?

26. Bir radyoaktif madde bozunmaya uğrayarak t (ay) sonra kalan madde miktarı B t( ) 30 · (1 2, ) ( ) gt2 = –
formülü ile modellenirse 4 ay sonraki radyoaktif ölçümde madde miktarı yaklaşık olarak kaç g dır?

 

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı TUTKU Yayıncılık

1. Aşağıdaki ifadelerden bir dizinin genel terimi olabileceklerin başına “✓” sembolü, olmayanların başına “x” sembolü koyunuz.

2. Bir ^ h an dizisinde, 6n ! Z+ için a a n n +1 = + 2 ve a 9 5 = olduğuna göre a20 kaçtır?

3. Bir ^ h an dizisinde, 6n ! Z+ için a a n n = + -1 n2 ve a 6 3 = ise a20 kaçtır?

4. Genel terimi a bnn54 1 n = +- olan dizi, b nin hangi değeri için sabit dizidir?

5. a v n 1 1 e b 1 1 cos n n ^ h = + ^ ^- = h h ^ nh – – ^^ h h r dizilerinin eşit olduğunu gösteriniz.

6.dizisinin terimlerinden kaç tanesi tam sayıdır?

7.dizisinin kaç terimi negatif sayıdır?

8.dizisinin kaç terimi 4 ten büyüktür?

9. a n n 2 1 · ! n 1 = + + ^ h _ ^ h i dizisi veriliyor. a a 20 n
n 1 = + olduğuna göre n kaçtır?

10. ann4 28 n = — ^ h b l dizisinin kaç terimi pozitiftir?

11. 6n ! Z+ için a v 1 1 = = 1 2 e an n + a – 1 olduğuna göre ^ h an dizisinin genel terimini bulunuz.

12. a n n 2 5 n 2 ^ h = – ^ + h dizisinin en küçük terimini bulunuz.

13. a n n 9 1 n 6 2 ^ h = -^ + – h dizisinin en büyük terimini bulunuz.

.

 

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı TUTKU Yayıncılık

1. Aşağıda, ilk terimi ile ortak farkı verilen aritmetik dizilerin genel terimlerini bulunuz.

2. Aşağıda, iki terimi verilen aritmetik dizilerin 10. terimini bulunuz.

3. İlk terimi -10 ve ortak farkı 2 1 olan bir aritmetik dizinin genel terimini bulunuz.

4. İlk terimi 8 ve ortak farkı 4 1 – olan bir aritmetik dizinin genel terimini bulunuz.

5. –10 ve 45 arasına 10 tane sayı yerleştirilerek bir aritmetik dizi elde ediliyor. Bu dizinin 8. terimini bulunuz.

6. 11 ve 38 sayıları arasına 8 tane sayı yerleştirilerek bir aritmetik dizi elde ediliyor. Bu dizinin 5. terimini bulunuz.

7. Bir ^ h an aritmetik dizisinde a v 1 = 6 e n 6 ! Z+ için a a n n + + 1 4 = olduğuna göre dizinin ilk 12 teriminin toplamını bulunuz.

8. Bir ^ h an aritmetik dizisinde a 3 3 = ve a 1 11 = 8 olduğuna göre dizinin ilk 20 teriminin toplamını bulunuz.

9. İlk n teriminin toplamı, S n n 3 4n 2 = + olan bir aritmetik dizinin 2. terimini bulunuz.

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı TUTKU Yayıncılık

1. Aşağıdakilerden hangisi bir reel sayı dizisi değildir?

2. a a n2 56 n = +- ^ h c m dizisinin sabit dizi olabilmesi için a kaç olmalıdır?

3. Bir dizinin genel terimi a · nn 6 n n = 1- – dir. a 2 1 = olduğuna göre a5 kaçtır?

4. a n 2 8 n n = + ^ h b l dizisinin kaç tane terimi tam sayıdır?

5. Bir ^ h an dizisinde, 6n ! Z+ için a a n n +1 = + 2 ve a 8 2 = olduğuna göre a10 kaçtır?

6. Bir aritmetik dizinin 8. terimi a olduğuna göre 1. ve 15. terimlerin toplamı nedir?

 

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı TUTKU Yayıncılık

7. Genel terimi a , n n n 1 32· n = ! Z+ ++^ ^h h olan dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır?

8. Bir dizinin genel terimi a · nna8 n n = 1- – dir. a 1 1 = olduğuna göre a6 kaçtır?

9. Bir ^ h an aritmetik dizisinde, a 1 5 = 2 ve a 3 15 = 2 olduğuna göre a4 kaçtır?

10. Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı, S n n n2 2 = – olduğuna göre dizinin 4. terimi kaçtır?

11. Bir ^ h an geometrik dizisinde, a 2 2 = ve a 3 6 = 2 olduğuna göre a4 kaçtır?

12. Bir geometrik dizinin 1. terimi 2 3 , 2. terimi 3 olduğuna göre   6. terimi kaçtır?

13. Bir geometrik dizinin ardışık üç terimi sırasıyla, xxx -++ 215 , , olduğuna göre x kaçtır?

 

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı TUTKU Yayıncılık

14. Yaşlarının toplamı 48 olan 4 kardeşin yaşları bir aritmetik dizi oluşturmaktadır. En küçük kardeş 6
yaşında olduğuna göre en büyük kardeş kaç yaşındadır?

15. Genel terimi an olan dizide, a v 1 1 1 e an n n a· 2 = = + olduğuna göre a4 kaçtır?

16. a3 2 n n n = -1 ^ h e o dizisi veriliyor. Buna göre a a 3 4
oranı kaçtır?

17. Genel terimi a n n a 5 4 n = + + olan dizi sabit dizi olduğuna göre a kaçtır?

18. a x, , x x ,  9 1 9 89 ^ n 1 h = c 2 6 m sekiz terimden oluşan aritmetik dizide xxx 234 +++ x5 toplamı kaçtır?

19. Genel terimin çift sayı isen tek sayı ise,a52nnn= * olan dizi veriliyor. a a 1 2 + toplamı kaçtır?

 

12.SINIF TUTKU  YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir