İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Games and Hobbies sayfa 38-49 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayınları 2020-2021

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce ders kitabı 36 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Başaran Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başaran Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı  Başaran Yayınları 3.Ünite Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 Cevapları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Başaran Yayıncılık

1a.Listen and number the pictures.

Resimleri dinleyin ve numaralandırın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı Başaran Yayıncılık

1a.Listen and number the pictures.

Resimleri dinleyin ve numaralandırın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı Başaran Yayıncılık

1b.Number the pictures.

Resimleri numaralandır.

1c.Complete the table.

Tabloyu tamamlayınız.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı Başaran Yayıncılık

2a.Listen and read.

Dinleyin ve okuyun.

2b. Listen again and tick or cross X.

Dinleyin tik ya da çarpı koyun.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı Başaran Yayıncılık

2c.Use the information in exercise 2b and talk about the characters.

Egzersiz 2b’deki bilgileri kullanın ve karakterler hakkında konuşun.

2d.Listen and check your answers. 3.3

2d. Dinle ve cevaplarını kontrol et. 3.3

2e.Work in groups of three. Ask and answer questions to complete the table.

2e. Üçlü gruplar halinde çalışın. Tabloyu tamamlamak için sorular sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı Başaran Yayıncılık

2f.Use the information in exercise 2e and talk about yourself and your friends.

2f Egzersiz 2e’deki bilgileri kullanın ve kendiniz ve arkadaşlarınız hakkında konuşun.

2g.Choose an ID card on pages 165, then ask and answer questions.

2g.165. sayfalarda bir kimlik kartı seçin, ardından soru sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı Başaran Yayıncılık

3a.Read Duygu’s dreams and fill in the gaps with can or can’t.

3a.Duygu’nun hayallerini okuyun ve boşlukları can veya c ile doldurun.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı Başaran Yayıncılık

3b.Mark the sentences as True (T) or False (F).

Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.

3c.Ask questions for the answers below.

Aşağıdaki cevaplar için sorular sorun.

Make a poster about your hobbies and favourite games and write their names.

Hobileriniz ve favori oyunlarınız hakkında bir poster yapın ve onların isimler.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı Başaran Yayıncılık

1.Group the games and hobbies. Then, listen and check

Oyunları ve hobileri gruplayın. O zaman dinle ve kontrol et

2.Complete the questions and answer them for yourself. Then, ask and answer the questions with your friends.

Soruları tamamlayın ve kendiniz için cevaplayın. O zaman sor ve
soruları arkadaşlarınızla cevaplayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı Başaran Yayıncılık

2.Complete the questions and answer them for yourself. Then, ask and answer the questions with your friends.

Soruları tamamlayın ve kendiniz için cevaplayın. O zaman sor ve
soruları arkadaşlarınızla cevaplayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı Başaran Yayıncılık

3.Look at the table and write about these people’s likes and dislikes.

3.Masaya bakın ve bu insanların hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler hakkında yazın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı Başaran Yayıncılık

4.Answer the questions about the characters.

4.Karakterlerle ilgili soruları cevaplayın.

What can and can’t they do?

Ne yapabilirler ve ne yapamazlar?

2020-2021 5.SINIF MEB ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir