5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 50-71 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayınları 2020-2021

5.Sınıf Başaran Yayıncılık İngilizce ders kitabı 36 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Başaran Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başaran Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı  Başaran Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı Başaran Yayıncılık

1a.Listen and order the pictures.

Dinleyin ve resimleri sıralayın.

1.I’m Larry. I come home every afternoon. I talk to my parents(1)
about my school day. I go online(2) and I brush my teeth(3) in the
evening.

1. ben Larry. Her öğleden sonra eve geliyorum. Ailemle konuşuyorum (1) okul günüm hakkında. İnternete giriyorum (2) ve dişlerimi (3) akşam.

2.Hi, I am Duygu. I get out of bed(1) at quarter past seven. I
brush my teeth(2) in the morning and at night. I get on the bus(3)
at eight every day.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı Başaran Yayıncılık

3.Hello, I am Giselle. I come home in the evening and I watch TV.(1) I call my friends(2) at quarter to eight. I comb my hair(3) at night.

Merhaba ben Giselle. Eve geliyorum akşam ve TV izliyorum. (1)
Arkadaşlarımı (2) sekize çeyrek kala arıyorum. Saçımı (3) geceleri tararım.

4.Hi. My name is Satoshi. I arrive at school(1) at eight. I talk to my friends in the morning. I listen to my teacher(2) at school and I play football(3) with my  friends at twelve.

4. selam Benim adım Satoshi. Okula (1) saat sekizde geliyorum. Sabah arkadaşlarımla konuşurum. Öğretmenimi (2) okulda dinliyorum ve on iki yaşında arkadaşlarımla futbol (3) oynuyorum.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı Başaran Yayıncılık

1b.Listen again and number the characters. 4.1

1b. Tekrar dinleyin ve karakterleri numaralandırın. 4.1

Every afternoon — Her öğleden sonra

In the evening  — akşam

At night — Geceleyin

In the morning — Sabah

At quarter to eight — Sekize çeyrek kala

At quarter past seven — Yediyi çeyrek geçe

At twelve — On ikide

At eight —Sekizde

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı Başaran Yayıncılık

1c.Label the names. Then, cut and stick the actions on page 167.

İsimleri etiketleyin. Ardından 167. sayfadaki eylemleri kesin ve yapıştırın.

1d.Listen and check.

Dinle ve kontrol et.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Başaran Yayıncılık

2a.Listen and write.

Dinle ve yaz.

When do you come home, Larry?

Eve ne zaman geleceksin Larry?

I come home every

And, when do you go online?

Ve ne zaman çevrimiçi oluyorsunuz?

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı Başaran Yayıncılık

3.What time do you arrive at school, Satoshi?

Okula saat kaçta varırsın Satoshi?

And what time do you play with your friends?

Ve saat kaçta arkadaşlarınla oyun oynarsın?

4.When do you call your friends, Giselle.

Arkadaşlarını ne zaman ararsın Giselle.

And, when do you comb your hair?

Ve ne zaman saçını tararsın?

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Başaran Yayıncılık

2b.Do and guess the action.

Eylemi yap ve tahmin et.

2c.Ask and answer questions about your daily routines.

Günlük rutinleriniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı Başaran Yayıncılık

3a.Listen and write the daily routines.

Günlük rutinleri dinleyin ve yazın.

4d.Listen again and write the time.

Tekrar dinleyin ve saati yazın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı Başaran Yayıncılık

3b.Look at the pictures and correct the sentences.

Resimlere bakın ve cümleleri düzeltin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı Başaran Yayıncılık

Dişlerini ne zaman fırçalarsın?

Öğleden sonra.

Ve ne zaman televizyon izlersin?

3c.Listen and compare your answers.

Dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı Başaran Yayıncılık

4a.Draw and describe your family members and friends.

Aile üyelerinizi ve arkadaşlarınızı çizin ve tarif edin.

4b.Ask and answer questions about your family.

Aileniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

Example — Örnek

What time does your sister arrive at school?

Kız kardeşin okula ne zaman geliyor?

She arrives at school at eight.

Okula sekizde geliyor.

When does your friend call you?

Arkadaşın seni ne zaman arar?

In the evening.

Akşam.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı Başaran Yayıncılık

5a.Complete the numbers.

Numaraları tamamlayın.

5b.Follow the instructions below.

Aşağıdaki talimatları inceleyin.

Student A, write the numbers on the board.

Öğrenci A, sayıları tahtaya yazın.

Student B, say and write the numbers.

Öğrenci B, sayıları söyle ve yaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı Başaran Yayıncılık

6a. Listen and read.

Dinle ve oku.

What time is it?

Saat kaç?

It’s half past ten.

On buçuk.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı Başaran Yayıncılık

3.What time is it?

Saat kaç?

It’s eleven.

On bir.

Excuse me. What time is it?

Affedersiniz.Saat kaç?

It’s quarter to one.

Bire çeyrek var.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı Başaran Yayıncılık

6b. Listen, draw and write.

Dinle, çiz ve yaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı Başaran Yayıncılık

6c.Follow the directions. Work on page 169.

Yönergeleri izleyin. Sayfa 169’da çalışın.

1.Open page 169 and cut the picture of the clock.

169. sayfayı açın ve saatin resmini kesin.

2.Put it on your desk and arrange your clock.

Masanıza koyun ve saatinizi ayarlayın

Ask and answer questions using your clock.

Saatinizi kullanarak soru sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı Başaran Yayıncılık

7a.Read and choose.

Oku ve işaretle.

Hi! My name is Larry. I am a student and I get out of bed / go online.

Selam! Benim adım Larry. Ben öğrenciyim ve yataktan kalkıyorum / internete giriyorum.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı Başaran Yayıncılık

Project

Interview your family or friends and stick their photos.

Aileniz veya arkadaşlarınızla röportaj yapın ve fotoğraflarını yapıştırın.

Exapmle

What time do you get out of bed, Dad?

Yataktan ne zaman çıkıyorsun baba?

When do you comb your hair, Mum?

Saçını ne zaman tarayacaksın anne?

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı Başaran Yayıncılık

1.Use the phrases below and label the pictures. Then, listen
and check.

Aşağıdaki cümleleri kullanın ve resimleri etiketleyin. O zaman dinle ve kontrol edin.

play with friends     go online    talk to friends

comb my hair    brush my teeth    get out of bed

listen to the teacher    go to school    ride the bus

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı Başaran Yayıncılık

2.Complete the sentences about Helena with the correct form of
the words below.

Helena ile ilgili cümleleri doğru biçimde tamamlayın
aşağıdaki kelimeler.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı Başaran Yayıncılık

3.Read about Helena’s Day and answer the questions below.

Helena’nın Günü hakkındaki bilgileri okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

4.Read about Helena’s Day again and correct the sentences below.

Helena’s Day’i tekrar okuyun ve aşağıdaki cümleleri düzeltin.

5.Now, talk about your day with your friends like Helena’s Day.

Şimdi arkadaşlarınızla Helena’s Day gibi gününüz hakkında konuşun.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı Başaran Yayıncılık

6.Order the words to make sentences.

Cümleyi oluşturmak için kelimeleri sıralayın.

7.Match the times with the clocks.

7 Zamanları saatlerle eşleştirin.

1. It’s quarter to four.

1. Dörde çeyrek var.

2. It’s quarter past four.

2. Dördü çeyrek geçiyor.

3. It’s four o’clock.

3. Saat dört.

4. It’s half past four.

4. Saat dört buçuk.

2020-2021 5.SINIF MEB ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.