5.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MATEMATİK MEB YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-25 CEVAPLARI

5.SINIF MATEMATİK MEB YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-25 CEVAPLARI 

Bu yazımızda  2021-2022 5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 – 25 cevaplarını sizler için hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 5.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı 320 sayfadan oluşmaktadır. 5.Sınıf MEB Yayınları  Matematik ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Matematik ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

denemesinavlari.net ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 

2021-2022 5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı  (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25) Cevapları

 

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
a) 1984 — bin dokuz yüz seksen dört

b) 593 201 beş yüz doksan üç bin iki yüz bir

c) 70 423 yetmiş bin dört yüz yirmi üç 

ç) 200 004 ikiyüz bin sıfır dört 


2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) On altı bin yetmiş üç :  16 073 
b) İki bin yetmiş beş :  2075
c) Altı yüz seksen üç bin on yedi : 683 017

3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

1 000 001 sayısının okunuşunu yazınız.

Okunuşu : Bir milyon bir

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Okunuşu “Seksen iki milyon yüz yirmi sekiz” olan sayıyı yazınız.

Cevap : 82 000 128’dir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir?

Cevap :  9 basamaklı sayının en büyük basamağı yüz milyonlar basamağıdır.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Şifreyi Buluyorum

Aşağıda istenenleri basamak değerleri tablosunda bularak, karşılık gelen harfleri belirleyiniz.
• Bulduğunuz harfleri şifre bölümüne yerleştiriniz ve şifreyi bulunuz.
1. 49 753 sayısının binler bölüğündeki en küçük rakamın basamak değeri
2. 316 145 267 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri
3. 678 179 244 sayısındaki en küçük rakamın basamak değeri
4. 96 451 867 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri
5. 201 638 256 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri
6. 530 056 009 sayısının milyonlar bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Siz de yukarıdaki sayıda verilen sıfır rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulunuz.

1⇒ Yüz binler basamağı

0⇒ On binler basamağı

0⇒ Binler basamağı

 

0⇒ Yüzler basamağı

0⇒ Onlar basamağı

0⇒ Birler basamağı

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Sıra Sizde

1.Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

2.Aşağıdaki okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

3.Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.

4.Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.

8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Hazır Mıyız

1) Aşağıda verilen örüntülerin kuralını belirleyiniz.

2) Aşağıda verilen sayı örüntülerine göre boş bırakılan adımları tamamlayınız.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Örüntü Oluşturuyorum

Araç – Gereç: renkli kalemler, kâğıt
• Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin ilk beş adımını bulunuz ve verilen alanda seçtiğiniz bir şekil ile modelleyiniz.

Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?
Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?
a) 1’den başlayan ve dörder artan sayı örüntüsü: 

b) 3’ten başlayan ve ikişer artan sayı örüntüsü:

c) 2’den başlayan ve üçer artan sayı örüntüsü:

Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?

Cevap : Birbirlerinden farklı ve anlaşılır şekiller seçtim.

Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?

Evet modellenebilir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Emine 19.sayıyı söylediğinde Sezgin hangi günü söyleyecektir?

Sezgin cuma gününü söyleyecektir.

Canan’ın almak istediği elbise 55 lira olsaydı kaç hafta daha para biriktirmesi gerekirdi?

4 hafta daha biriktirirse 9. hafta istediği elbisesini alabilir.

 

5.SINIF MEB ve TUNA YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir