5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Games and Hobbies sayfa 46-59 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 36 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı  MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 Cevapları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı MEB Yayıncılık

1. a) Answer the questions.

1. a) Soruları cevaplayın.

b) Listen to the sounds and tick the ones you hear.

b) Sesleri dinleyin ve duyduklarınızı işaretleyin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı MEB Yayıncılık

2. a) Look at the activities below. Do you like them? Why/
Why not?

2. a) Aşağıdaki faaliyetlere bakın. Onları seviyor musun? Neden/
Neden olmasın?

b) Listen to the people and write their favorite activities.

b) İnsanları dinleyin ve sevdikleri aktiviteleri yazın.

c) Listen to the recording again and complete the
table.

c) Kaydı tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı MEB Yayıncılık

3. a) Read the speech bubbles and put a tick (4) for the
activities the children like or a cross (8) for the ones they
dislike.

3. a) Konuşma balonlarını okuyun ve konuşma için bir onay işareti (4) koyun. çocukların sevdikleri etkinlikler veya haç (8)
Beğenmemek.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı MEB Yayıncılık

b) Walk around the class and find someone who likes or dislikes
the activities in the table.

b) Sınıfta dolaşın ve seven veya beğenmeyen birini bulun
tablodaki faaliyetler.

c) Talk about your friends.

c) Arkadaşlarınız hakkında konuşun.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayıncılık

4. Match the statements with the activities.

4. İfadeleri etkinliklerle eşleştirin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayıncılık

5. a) Match the activities with the pictures.

5. a) Faaliyetleri resimlerle eşleştirin.

b) Complete the sentences about your hobbies.

b) Hobilerinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı MEB Yayıncılık

6. a) Listen to the people and choose the correct words.

6. a) İnsanları dinleyin ve doğru kelimeleri seçin.

b) Complete the dialogues with suitable questions.

b) Diyalogları uygun sorularla tamamlayın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı MEB Yayıncılık

7. a) Read the picture story and act out.

7. a) Resmin hikayesini okuyun ve canlandırın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı MEB Yayıncılık

Prepare a poster about a popular game in your country. Pay attention to the  questions below.

Ülkenizdeki popüler bir oyun hakkında bir poster hazırlayın. Aşağıdaki sorulara dikkat edin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı MEB Yayıncılık

LET’S PRACTICE!

Activity 1. Match the pictures with the activities.

Aktivite 1. Resimleri aktivitelerle eşleştirin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 2. Circle the correct word.

Aktivite 2. Doğru kelimeyi daire içine alın.

Activity 3. Read the dialogue and write “True” or “False”.

Aktivite 3. Diyaloğu okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 4. Match the speech bubbles.

Aktivite 4 : Konuşma balonlarını eşleştirin.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 5. a) Find the hobbies and games

Faaliyet 5. a) Hobileri ve oyunları bulun

b) Write the extra letters and find the hidden sentence.

b) Fazla harfleri yazın ve gizli cümleyi bulun.

Activity 6. Talk about the games / hobbies you like and dislike.

Aktivite 6. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz oyunlar / hobiler hakkında konuşun.

2020-2021 5.SINIF MEB ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir