5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

5.SINIF MEB YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 62-75 cevaplarını hazırladık.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

5.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 36 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 5.Sınıf MEB  Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 5.sınıf Ders Kitabı  MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75 Cevapları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı MEB Yayıncılık

a) Look at the activities. Which ones do you do every day?

a) Faaliyetlere bakın. Her gün hangilerini yapıyorsun?

b) Match The pictures with the activities. Tick the ones you do every day?

b) Resimleri aktivitelerle eşleştirin. Her gün yaptıklarınızı işaretleyin?

brush my teeth —dişlerimi fırçalarım

do homework—ödev yapmak

read a book — kitap okumak 

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı MEB Yayıncılık

2. a) What is the picture story about?

2. a) Resmin hikayesi ne hakkında?

Jil’s daily routine — Jil’in günlük rutini.

b) Read the story and complete the sentences.

b) Hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın.

I get up early every day.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı MEB Yayıncılık

3.a) Let’s tell the time.

3. a) Zamanı söyleyelim.

b) Read Daisy’s daily routine again and number the pictures.

b) Daisy’nin günlük rutinini tekrar okuyun ve resimleri numaralandırın.

Half past eight – quarter past seven – quarter to eight – six o’clock.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı MEB Yayıncılık

4. a) Answer the questions about yourself.

4. a) Kendinizle ilgili soruları yanıtlayın.

What time do you get up?
What do you have for breakfast?
What time do you go to school?

b) Listen to the recording and order Ted’s daily activities.

b) Kaydı dinleyin ve Ted’in günlük aktivitelerini sıralayın.

c) Listen to the recording again and answer the questions.

c) Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

His has lunch.

He does his homework.

He gets up.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı MEB Yayıncılık

5. a) Read the text and write the names of the people.

5. a) Metni okuyun ve kişilerin adlarını yazın. 

1. Lena  2.Peter 3. Jack

b) Read the text again and answer the questions.

b) Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1.Peter wakes up at half past six on weekdays.

2.His parentss have cheese and chips for breakfast..

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı MEB Yayıncılık

6. a) Listen to the dialogue about Kate’s daily routine and choose the correct pictures.

6. a) Kate’in günlük rutini hakkındaki diyaloğu dinleyin ve doğru resimleri seçin.

1. Kate has breakfast

2. She goes to school

3. She has lunch

4. After school, she

5. In the evenings, she

b) Listen to dialogue again and write the time.

b) Diyaloğu tekrar dinleyin ve zamanı yazın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı MEB Yayıncılık

7. Work in pairs. Ask and answer questions about Tim’s daily routine.

7. İkili çalışın. Tim’in günlük rutini hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

Do you have a plan after school today

Let’s watch it together.

Seven.

8. Read the dialogue and put the sentences into the correct places.

8. Diyaloğu okuyun ve cümleleri doğru yerlere yerleştirin. 

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı MEB Yayıncılık

9. Count the numbers from 1 to 100.

9. 1’den 100’e kadar sayıları sayın.

1. Choose numbers from 1 to 100 and write into the boxes randomly.

2. Your teacher says a number.

3. Cross the numbers you hear.

4. When you complete all your numbers, say
“DONE”.

1. 1’den 100’e kadar sayılar seçin ve yazın rastgele kutulara.

2. Öğretmeniniz bir sayı söylüyor.

3. Duyduğunuz sayıları çaprazlayın.

4. Tüm numaralarınızı tamamladığınızda
“BİTTİ”.

10- ten

20-twenty

30-thirty

40-forty

50-fifty.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı MEB Yayıncılık

Listen and sing the song.

Dinle ve şarkıyı söyle.

I get up late.
Hurry up, don’t wait!
I wash my face,
Full of grace.


I comb my hair,
Black, brown, fair.
I get dressed,
Wear my vest.


I have lunch,
Dinner or brunch.
I come back
With dear Jack.

I brush my teeth,
With my toothpaste.
I sleep in bed,
But not so late.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı MEB Yayıncılık

Project

Choose a famous person. Do a research about his/ her daily routine and tell it to your friends.

Ünlü birini seçin. Günlük rutini hakkında bir araştırma yapın ve bunu arkadaşlarınıza anlatın.

Reflect on your English

I can talk about my daily routine.

Günlük rutinim hakkında konuşabilirim.

I can understand short texts about daily routines.

Günlük rutinlerle ilgili kısa metinleri anlayabilirim.

I can talk about daily routines of my family members and friends.

Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın günlük rutinleri hakkında konuşabilirim.

I can tell the time and numbers between 1-100.

1-100 arası saat ve sayıları söyleyebilirim. 

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı MEB Yayıncılık

Activitiy 1. Match the pictures with the sentences.

Aktivite 1. Resimleri cümlelerle eşleştirin. 

a) Janny gets up at seven o’clock.

b) She has breakfast at half past seven.

c) She goes to school at eight o’clock.

d) She has lunch at twelve o’clock.

e) She comes back home at quarter past three.

f) She watches TV at five o’clock.

g) She goes to bed at half past nine.

a) Janny saat yedide kalkar.

b) Yedi buçukta kahvaltı yapar.

c) Saat sekizde okula gidiyor.

d) Saat on ikide öğle yemeği yiyor.

e) Üçü çeyrek geçe eve döner.

f) Saat beşte TV izliyor.

g) Dokuz buçukta yatar.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı MEB Yayıncılık

Activitiy 2. a) Answer the questions and complete the timetable for yourself.

Faaliyet 2. a) Soruları cevaplayın ve zaman çizelgesini kendiniz için tamamlayın.

b) Listen, draw and write the time.

b) Dinleyin, çizin ve saati yazın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 3.a) Match the words and paint two parts with the same color.

Aktivite 3. a) Kelimeleri eşleştirin ve iki parçayı aynı renge boyayın.

b) Write the activities in activity 3a under the correct pictures.

b) Etkinlik 3a’daki etkinlikleri doğru resimlerin altına yazın.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 6. Complete the dialogue with the ccorrect questions and act out.

Faaliyet 6. Diyaloğu doğru sorularla tamamlayın ve harekete geçin. 

1.What time do you go to bed?

2.What do you do after school?

3.What do you have for breakfast?

4.Do you watch TV ?

5.What time do you get up?

6.How do you go to school?

7.What do you do in the evenings?

1. Ne zaman yatarsınız?

2. Okuldan sonra ne yaparsınız?

3. Kahvaltıda ne yersiniz?

4. TV izliyor musunuz?

5. Ne zaman kalkarsınız?

6. Okula nasıl gidiyorsunuz?

7. Akşamları ne yaparsınız?

 

5.SINIF İNGİLİZCE MEB ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.