6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1. ÜNİTE SAYFA 10-24 CEVAPLARI 2021-2022

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1. ÜNİTE SAYFA 10-24 CEVAPLARI 2021-2022

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 10-24 Cevapları 2021-2022

2020-2021 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor. 6.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: LIFE 

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNIT 3: DOWNTOWN

UNIT 4: WEATHER AND EMOTIONS

UNIT 5: AT THE FAIR

UNIT 6: OCCUPATIONS

UNIT 7: HOLIDAYS

UNIT 8: BOOKWORMS

UNIT 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 6.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Deneme Sınavları ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24) 

 

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları (2021-2022) 

 

A. What time does your school finish?

A. Okulunuz ne zaman bitiyor?

Which of the activities on pages 10 and 11 do you do after school?Share your opinions with your friends.

Okuldan sonra 10. ve 11. sayfalardaki etkinliklerden hangilerini yapıyorsun? Görüşlerini arkadaşlarınla ​​paylaş.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları (2021-2022) 

 

B. Look at the pictures on pages 10 and 11.
Match the activities with the photos.

B. 10. ve 11. sayfalardaki resimlere bakın.
Aktiviteleri fotoğraflarla eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları (2021-2022) 

 

Ask and answer the time.

Zamanı sor ve cevapla.

A. Listen to the dialogue and draw the time of the activities on the clocks.

A. Diyaloğu dinleyin ve etkinliklerin zamanını saatlere çizin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları (2021-2022) 

Find and write the missing times.

Eksik zamanları bulun ve yazın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları (2021-2022) 

A. Talk about Sally’s weekend.

A. Sally’nin hafta sonu hakkında konuşun.

B. Answer the questions about Sally’s weekend according to the timetable in part A.

B. Sally’nin hafta sonu hakkındaki soruları şuna göre yanıtlayın: Bölüm A’daki zaman çizelgesine.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları (2021-2022) 

Match the questions with the answers.

Soruları cevaplarıyla eşleştirin.

1. When do you visit your aunt?
2. Does your sister run errands at home?
5. Do you go to step dance class after school?
6. What is the date today?
7. What do you do after school?
4. What does your best friend do at break time?
3. What time does your little brother attend chess club?

1. Teyzenizi ne zaman ziyaret ediyorsunuz?
2. Kız kardeşiniz evde ayak işlerini yapıyor mu?
5. Okuldan sonra step dans kursuna gidiyor musunuz?
6. Bugünün tarihi nedir?
7. Okuldan sonra ne yaparsınız?
4. En iyi arkadaşınız teneffüste ne yapar?
3. Küçük kardeşiniz satranç kulübüne ne zaman katılıyor?

a. She plays chess.

a. Satranç oynuyor.

b. I take English courses.

b. İngilizce kursları alıyorum.

c. Yes, she does.

c. Evet o yapar.

d. On the weekends.

d. Haftasonları.

e. At quarter past four.

e. Dördü çeyrek geçe.

f. No, I don’t.

f. Hayır yok.

g. 21 October 2017.

g. 21 Ekim 2017

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları (2021-2022) 

A. Read Daisy’s diary and put the sentences in order.

A. Daisy’nin günlüğünü okuyun ve cümleleri sıraya koyun.

(2) She goes back home at four o’clock.

(2) Saat dörtte eve geri döner.

(5) She rests until quarter past eight.

(5) Sekizi çeyrek geçene kadar dinlenir.

(3) She takes care of Luna.

(3) Luna ile ilgileniyor.

(1) She listens to her teachers at school.

(1) Okulda öğretmenlerini dinliyor.

(4) She has dinner with her family at half past seven.

(4) Yedi buçukta ailesiyle akşam yemeği yer.

(7) She writes her diary before she goes to bed.

(6) Saat dokuzda tüm ev ödevlerini bitiriyor.

(6) At nine o’clock, she finishes all her homework.

(7) Günlüğünü yatmadan önce yazar.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları (2021-2022) 

B. Read Daisy’s diary on page 16 again and write True (T) or False (F). Then correct the False statements.

B. Daisy’nin günlüğünü 16. sayfada tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.

C. Do you keep a diary? What do you write about?
Work with a partner. Ask and answer questions with your partner.

C. Günlük tutuyor musunuz? Ne hakkında yazıyorsun Ortakla çalışmak. Partnerinize sorular sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları (2021-2022) 

Game Tıme

Work in pairs.
Take turns. Ask and answer the questions.

İkili çalışın.
Sırayla alın. Soruları sor ve cevapla.

It is 9 a.m.

24th October

Yes I do.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları (2021-2022) 

A. Listen to Mert and put the sentences in order.

A. Mert’i dinleyin ve cümleleri sıraya koyun.

B. Talk about your daily routines.

B. Günlük rutinleriniz hakkında konuşun.

I have breakfast at 7:30 a.m.

I have dinner with my familyat 7:00 p.m.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları (2021-2022) 

Listen to the song and complete.

Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları (2021-2022) 

Ask and answer questions as in the example.Complete the chart with your and your friend’s after school activities.

Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın. Tabloyu sizin ve arkadaşınızın okul sonrası etkinlikleriyle tamamlayın.

What do you at four o’clock after school?

I play football.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları (2021-2022) 

PRACTICE TIME

1.Write the time.

1. Saatleri yazın.

2.Draw the time.

2.Saatleri çizin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları (2021-2022) 

3. Look at the chart. Ask and answer questions about Joe’s daily routines.

3. Tabloya bakın. Joe’nun günlük rutinleri hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

What time does Joe get up?

At 8:15.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları (2021-2022) 

4. Look at the pictures and complete the text with the suitable verbs below.There is an extra one.

4. Resimlere bakın ve aşağıdaki uygun fiillerle metni tamamlayın. Fazladan bir tane var.

have breakfast     start     visit     finish homework

take            run errands         wake up

 

 

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir