6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2. ÜNİTE SAYFA 26-46 CEVAPLARI 2021-2022

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 26-46 Cevapları 2021-2022

2020-2021 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 192 sayfadan oluşuyor. 6.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: LIFE 

UNIT 2: YUMMY BREAKFAST

UNIT 3: DOWNTOWN

UNIT 4: WEATHER AND EMOTIONS

UNIT 5: AT THE FAIR

UNIT 6: OCCUPATIONS

UNIT 7: HOLIDAYS

UNIT 8: BOOKWORMS

UNIT 9: SAVING THE PLANED

UNIT 10: DEMOCRACY

Hazırlamış olduğumuz 6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 6.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 6.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Deneme Sınavları ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46) 

 

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

A. What time do you have breakfast? What do you have for breakfast? Share your opinions with your friends.— Ne zaman kahvaltı yaparsın? Kahvaltı için neyin var? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

B. Look at the pictures on pages 28 and 29.
Match the food and drinks with the photos.

B. 28. ve 29. sayfalardaki resimlere bakın.
Yiyecek ve içecekleri fotoğraflarla eşleştirin..

jam – reçel             milk – süt

muffin – kek           pancake – gözleme

cereal – tahıl           Turkish bagels  – simit 

tomato -domates    fruit juice – meyve suyu

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

A. Listen to the dialogues and number the pictures.—-A. Diyalogları dinleyin ve resimleri numaralandırın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

A. Read and write the names under the breakfasts.— A. Kahvaltıların altındaki isimleri okuyun ve yazın.

 

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

B. Group the healthy and unhealthy food in the box.—B. Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri kutuda gruplayın.

Draw the food and drinks you like and don’t like. Then say.—Sevdiğiniz ve beğenmediğiniz yiyecek ve içecekleri çizin. Sonra söyleyin.

I like honey, but I don’t like sausages.—Balı severim ama sosis sevmem.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

A. Read the text and write the correct forms of the highlighted words in the boxes.— A. Metni okuyun ve vurgulanan kelimelerin doğru biçimlerini kutulara yazın.

B. Read the text again and write True (T) or False (F) . Then correct the False statements.— B. Metni tekrar okuyun ve True (T) veya False (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Listen to the song and complete.—Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

A. Read the text and write True (T) or False (F) .
Then correct the False statements.—-
A. Metni okuyun ve True (T) veya False (F) yazın.
Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

B.Which breakfast do you like or don’t like in the text on page 35? Why?—B.35. sayfadaki metinde hangi kahvaltıyı sevdin ya da sevmedin? Neden?

C. Ask and answer questions about your friend’s breakfast preferences.—C. Arkadaşınızın kahvaltı tercihleri ​​hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

Read and make similar dialogues. Use the food and drinks on the menu.— Okuyun ve benzer diyaloglar yapın. Menüdeki yiyecek ve içecekleri kullanın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

Look at the chart and make sentences as in the example.—Grafiğe bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

Look at the pictures and do the puzzle.— Resimlere bakın ve yapbozu yapın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

A. Read the nutrition facts on the labels. Tick √ the healthy one.–A. Etiketlerdeki beslenme bilgilerini okuyun.
Sağlıklı olanı işaretleyin.

B. Search and write the nutrition facts of the food below. Then decide which one is more nutritious.– B. Yiyeceklerin beslenme gerçeklerini araştırın ve aşağıya yazın. Sonra hangisinin daha besleyici olduğuna karar verin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

Prepare a poster. — Bir poster hazırlayın.
Make a collage of your breakfast. — Kahvaltınızdan bir kolaj yapın.
Describe your breakfast to your classmates. —Kahvaltınızı sınıf arkadaşlarınıza anlatın.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

1. Match the words with the pictures.— 1. Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

2. Listen and complete the dialogues.—2. Diyalogları dinleyin ve tamamlayın.

a.I don’t like junk food.

b. Can I have some coffee?

c.No thanks.

6.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

3. Look at the the pictures and make sentences.—3. Resimlere bakın ve cümleler kurun.

4. Put the words in the correct order.–4. Sözcükleri doğru sıraya koyun.

 

 

 

6.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.