6.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPALRI

6.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 31-47 CEVAPLARI

6.SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 31-47 CEVAPLARI 

Bu yazımızda  2021-2022 6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 31-47 cevaplarını sizler için hazırladık.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik ders kitabı 365 sayfadan oluşmaktadır. 6.Sınıf Öğün Yayınları  Matematik ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

Matematik ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz  ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Matematik ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

denemesinalari.net ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 

2021-2022 6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı  (Sayfa 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47) Cevapları

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.Esra Hanım 2 kg kivi ve 5 kg elmaya 20 TL ödüyor. 1 kg kivi 5 TL ise 1 kg elma kaç TL’dir.

Cevap : Kiviye ödediği para 2×5 = 10 TL’dir.

20-10 = 10 TL kalan para

1 kg elma 10/5 = 2 TL

2.Yaşları toplamı 24 olan 3 kardeşin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

Cevap : 24+3.4 = 24+12 = 36

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı 

3.Hacmi 8 litre olan 1 şişe, hacmi 5 litre olan 3 şişe ve hacmi 3 litre olan 4 şişe süt ile doludur. Bu sütleri hacmi 7 litre olan yeni şişelere koymak istersek kaç şişeye ihtiyacımız olur?

4.Selma ve ailesi her sabah kahvaltıda üçer bardak çay içiyorlar ve bir bardak çaya ikişer tane şeker atıyorlar. Buna göre Selma’nın dört kişilik ailesi 360 adet küp şekerin olduğu bir kutu şekeri kaç günde bitirir?

5.Burak bir kâse leblebiyi 2 günde yiyor. 5 kâse leblebi 1 kg olduğuna göre Burak 2 ayda kaç kg leblebi yer?

6.5, 8, 42 ve 10 sayılarını kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

7.Karıncalar kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilir. Buna göre 62 kg olan bir insanın bir karınca kadar güçlü olabilmesi için kaç kg kaldırması gerekir?

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı 

Etkinlik

Yanda verilen yüzlük tablo üzerinde 12 ve 12’nin katlarını yuvarlak içine alınız.
Yuvarlak içine aldığınız sayıları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
12, 24 …, …, …, …, …, 96

12 sayısının çarpanlarını bulunuz. Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

………………………………………………………………..
• 12, katı olan sayıları böler mi? Nedenini açıklayınız.
• 12, katı olan sayıların bir çarpanı mıdır? Açıklayınız.

• 12 ve 12 sayısının katları ile 12 sayısının çarpanları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1.96 sayısının çarpanlarını bulunuz.

2.Aşağıdakilerden hangisi 144 sayısının bir çarpanıdır?

3.Yandaki çarpan ağacında boş bırakılan kutuları doldurunuz.

4.80 doğal sayısını kalansız olarak bölen kaç doğal sayı vardır?

5.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı 

Yandaki tabloyu inceleyiniz.

Tabloda verilen sayılar arasındaki örüntüyü inceleyerek noktalı yerleri tamamlayınız.

• Sayılar hangi rakama kalansız olarak bölünür? (Sayılar hangi sayının katıdır?)

Sayılar 5 rakamına kalansız bölünebilir. Sayılar 5 sayısının katıdır.
• Sayıların birler basamağındaki rakamlar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sayılar birler basamağındaki rakamlara tam bölünür.

• Tablodaki sayılar arasındaki örüntüden yararlanarak 5 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.

Birler basamağında “0” ve “5” rakamı olan sayılar 5 sayısına tam olarak bölünür.

• Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Tablonun ikinci sütununda bulunan sayılar 10 a kalansız bölünebilmektedir.
• Sayılar hangi sayıya kalansız olarak bölünür? (Sayılar hangi sayının katıdır?)

10 sayısına kalansız olarak bölünmektedir. Sayılar 10’un katıdır.
• Tablonun ikinci sütununda verilen sayılar arasındaki ilişkiden yararlanarak 10 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.

Birler basamağında “0” olan sayılar 10 ile tam olarak bölünebilir.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı 

Yandaki yüzlük tabloda 2’ye bölünen sayıları kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız.

Tabloda 3’e bölünen sayıları mavi kalemle yuvarlak içine alınız.

Hem kırmızı hem mavi renk ile yuvarlak içine aldığınız sayıları sırayla aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

6, 12, …, …, 30, …, …, …, 54, …, …, 72, …, …,
90, …
• Yukarıda yazdığınız sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sayılar hangi sayıya kalansız olarak bölünür? (Bu sayılar hangi sayının katıdır?)

• Yukarıda yaptığınız işlemlerden yararlanarak 6 ile bölünebilme kuralını açıklayınız.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı 

ALIŞTIRMALAR

1) 84O2 sayısının;
a) 2 ile bölünebilmesi için,
b) 3 ile bölünebilmesi için,
c) 4 ile bölünebilmesi için,
ç) 6 ile bölünebilmesi için O yerine hangi rakamlar gelmelidir? 

2) 38o üç basamaklı bir sayıdır. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için O yerine gelebilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1      B) 2      C) 4      D) 7   

3) 5078 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için bu sayıdan çıkarılması gereken en küçük doğal sayı kaçtır?

4. 3’e ve 4′ e bölünebilen dört basamaklı en küçük sayı kaçtır?

5.18£6 dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünüyor. Buna göre £ yerine gelebilecek rakamları bulunuz.

6.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı 

6.Aşağıda verilen sayılardan hangisi dört basamaklı, rakamları farklı, 5 ile bölünebilen en büyük sayıdır?

7.Bir doğal sayı 5’e bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz?

8.524£ dört basamaklı sayısının 5’e kalansız bölünebilmesi için £ yerine hangi rakam gelebilir?

9.843o dört basamaklı sayısı 2 ve 3’e kalansız bölünmektedir. Buna göre o yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

10. 6 ile kalansız bölünebilme kuralını açıklayınız. Her çift sayı 6 ile kalansız bölünür mü?

11.Aşağıdaki sayılardan hangileri hem 5’e hem de 9’a kalansız bölünür?

12.Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 5’e kalansız bölünür?

13.8406£ beş basamaklı sayısının 10’a tam olarak bölünebilmesi için £ yerine hangi rakam gelme-lidir?

 

 

6.SINIF MEB1 , MEB 2 ve ÖĞÜN YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.