6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVABI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 1.Ünite sayfa 10-22 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 38 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı  Pasifik Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Pasifik Yayınları 

1.Let’s remember telling the time. Study the clock below. Then listen and repeat. (Track 1)

Saati söylediğimizi hatırlayalım. Aşağıdaki saati inceleyin. Sonra dinle ve tekrar et. (1. Parça)

2.Look at the clocks and tell the time.

2. Saatlere bakın ve saati söyleyin.

1.It is twenty to twelwe.

2.It is ten to two.

3.It is quarter pasta twelwe.

4.It is half past one.

5.It is ten past ten.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Pasifik Yayınları 

3.Before you listen, remember the months. Read, listen and repeat. (Track 2)

3.Dinlemeden önce ayları hatırla. Oku, dinle ve
tekrar et. (Parça 2)

4.Read and write the names of the months.

4. Ayların isimlerini okuyun ve yazın.

1. June

2.February

3.May

4.December

5.October

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Pasifik Yayınları 

5.Listen and match the photos with the dates and time. (Track 3)

5. Fotoğrafları dinleyin ve tarih ve saat ile eşleştirin. (Parça 3)

6.Say the dates and the time in activity 5.

6. 5.Aktivitede tarih ve saati söyleyin.

7.Look at the dates and the time. Ask and answer questions.

Tarihlere ve saate bakın. Soruları sor ve cevapla.

5a.25.01.2015 / 05.00 p.m.

 What is date ? — It ıs 25 January 2015

What time is ıt ? It ıs five clock

b.16.06.1995 / 08.00 a.m

What is date ? — It ıs 16 june 1995

What time is ıt ? It ıs eight clock

c.02.03.3018 /  11.33 p.m. 

What is date ? — It ıs 2 marc 2018 

What time is ıt ?  It is thirtythree past eleven

d.18.12.1987  / 10.30 a.m

What is date ? — It ıs 18 december 1987

What time is ıt ? It is half past eleven

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Pasifik Yayınları 

8.Before you listen, answer the question: When is your best friend’s birthday?

8. Dinlemeden önce şu soruyu yanıtlayın: En iyi arkadaşınızın doğum günü ne zaman?

9.Listen and tick the topic of the dialogue. (Track 4)

9. Diyaloğun konusunu dinleyin ve işaretleyin. (Parça 4).

10.Listen to track 4 again and answer the questions.

10. 4. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

11.Write your birthday. Then ask your deskmate and write his/her birthday.

11. Doğum gününüzü yazın. Sonra sıra arkadaşınıza sorun ve doğum gününü yazın.
12.Read the examples and write the dates.

12. Örnekleri okuyun ve tarihleri ​​yazın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Pasifik Yayınları

 

13.Before you listen, answer the question: What time do you get up on weekdays?

13. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Hafta içi kaçta kalkarsınız?

14.Listen and number the picture groups. Write the numbers in the boxes. (Track 5)

14. Resim gruplarını dinleyin ve numaralandırın. Sayıları kutulara yazın. (Parça 5)

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Pasifik Yayınları 

15.Listen to track 5 again and write true (T) or false (F).

15. 5. parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

16.How do you spend a week? Look at the pictures, use the expressions and explain. Mention the time.

16.Bir haftayı nasıl geçiriyorsun? Resimlere bak, ifadeleri kullan ve açıkla. Zamandan bahsedin.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Pasifik Yayınları 

17.Before you read, answer the questions: Do you take any courses? What are they?

17. Okumadan önce şu soruları cevaplayın: Herhangi bir ders alıyor musunuz? Onlar neler?

18.Read and complete Furkan’s speech with the correct sentence.

18. Furkan’ın konuşmasını doğru cümle ile okuyun ve tamamlayın.

19.Read Furkan’s speech again and complete his diary.

19. Furkan’ın konuşmasını tekrar okuyun ve günlüğünü tamamlayın.     

 Monday : Swim 

Wednesday : Piano curse 

Thursday : play football 

Saturday : read

Sunday : read

20.What do you usually do at the weekends? Explain briefly.

Hafta sonları genellikle ne yaparsınız? Kısaca açıklayınız.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Pasifik Yayınları 

21.Before you listen, answer the question: What do you do at these times of the day?

21. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Günün bu saatlerinde ne yaparsınız?

22.Listen and complete the sentence. (Track 6)

22. Cümleyi dinleyin ve tamamlayın. (Parça 6)

23.Listen to track 6 again and answer the questions.

23. 6. parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Pasifik Yayınları 

24.Work in pairs. Ask your friend questions and complete the diary. Then explain your friend’s weekly plan.

24. İkili çalışın. Arkadaşınıza sorular sorun ve günlüğü tamamlayın. Ardından arkadaşınızın haftalık planını açıklayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Pasifik Yayınları 

25.Read the invitation cards and the tickets below.Give information about them as in the example.

25. Aşağıdaki davetiye ve biletleri okuyunuz, örnekteki gibi bunlar hakkında bilgi veriniz.

e.g. It’s Emily and Brian’s wedding ceremony. It’s on 25.04.2020 at three p.m.

Örneğin. Emily ve Brian’ın düğün töreni.
25 Nisan 2020, saat 3’de.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Pasifik Yayınları 

26.Before you listen, answer the questions: Do you run errands at home? Why/Why not?

26. Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Evde ayak işlerini yapıyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

27. Listen and answer the question: What pet does Molly have? (Track 7).

27. Dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Molly’nin hangi hayvanı var? (Parça 7).

28.Listen to track 7 again. What does Molly do on Saturdays? Put a tick. (√ )

28. 7. parçayı tekrar dinleyin. Molly cumartesi günleri ne yapar? (√) koy.

29.How does your mother / father / sister or brother spend a day? Explain briefly.

Annen / baban / kız kardeşin veya erkek kardeşin bir gününü nasıl geçiriyor?Kısaca açıkla.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Pasifik Yayınları

Prepare a visual dictionary. Write the new words. Draw or stick pictures for your new words as in the example.

Görsel bir sözlük hazırlayın. Yeni kelimeleri yazın. İçin resim çizin veya yapıştırın örnekteki gibi yeni kelimeleriniz.

6.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir