6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 2.Ünite sayfa 24-35 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2021-2022

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 38 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı  Pasifik Yayınları 2.Ünite Sayfa 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 Cevapları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Pasifik Yayınları 

1.Do you remember the food names below? First, write the names.Then, tick the breakfast food.

1. Aşağıdaki yemek isimlerini hatırlıyor musunuz? Önce isimleri yazın. Ardından kahvaltılık yiyecekleri işaretleyin.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Pasifik Yayınları 

2.Before you listen, answer the question: What do you have for breakfast at the weekends?

2. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Hafta sonları kahvaltıda ne yersiniz?

3.Listen and find the answer: Who loves croissants? (Track 8)

Dinleyin ve cevabı bulun.Kuruvasanları kim sever?

4.Listen again and mark Celine and David’s likes and dislikes (x)

4. Tekrar dinleyin ve Celine ve David’in beğendiklerini ve beğenmediklerini işaretleyin (x).

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Pasifik Yayınları 

5.Look at the food pictures below and make dialogues as in activitiy 3.

5. Aşağıdaki yemek resimlerine bakın ve aktivitede olduğu gibi diyaloglar yapın. 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Pasifik Yayınları 

6.Before you read, answer the questions:What dou you like drinking most? Do you think it is healty?

6. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: En çok ne içmeyi seviyorsunuz? Sağlıklı olduğunu düşünüyor musun?

7.Read the dialogue and guess the answer: What does “Enjoy it!” mean in Turkish?

7. Diyaloğu okuyun ve cevabı tahmin edin”Enjoy it!” Türkçe ne demek?

Enjoy İt! : Tadını çıkar, “Keyfini çıkarın!” demek.

8. Read the dialogue again and answer the questions.

8. Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Pasifik Yayınları 

9.Work in pairs.You are at a cafe for breakfast.Choose a menu below.Ask and answer questions as in the dialogue in activity 7.

9. Çiftler halinde çalışın Kahvaltı için bir kafede bulunuyorsunuz Aşağıdan bir menü seçin. Aktivitedeki diyalogdaki gibi sorular sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Pasifik Yayınları 

11.Look at the menus and listen to the dialogue. Who likes which cafe? Write under the menus.

11. Menülere bakın ve diyaloğu dinleyin. Kim hangi kafeyi sever? Menülerin altına yazın.

12.Listen to track 9 again write true (T) or false(F)

12. 9’u tekrar dinleyin doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1.Tom doesn’t like pancakes F

2.Sarah wants to drink coffee. F

3.Tom wants to have unhealthy food. T

4.Sarah wants to have nutritious food. T

13.Which cafe in activity 11 do you prefer?Why?Explain briefly.

13. 11. aktivitede hangi kafeyi tercih edersiniz, neden, kısaca açıklayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Pasifik Yayınları 

14.Look at the pictures and do the crossword puzzle.

14. Resimlere bakın ve bulmacayı çözün.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Pasifik Yayınları 

15.Before you read, answer the question: What do you like eating at breakfast?

15. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Kahvaltıda ne yemekten hoşlanırsınız?

16.Read Berna and Bruce’s preferences for breakfast and match them with the breakfast photos. Write the names.

16. Berna ve Bruce’un kahvaltı tercihlerini okuyun ve bunları kahvaltı fotoğraflarıyla eşleştirin. İsimleri yaz.

17.Read again and answer the questions.

17. Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

 

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Pasifik Yayınları 

18.Look at the breakfast pictures below.Which one do you prefer? Why? Talk about the food you like or dislike?

18. Aşağıdaki kahvaltı resimlerine bakın, hangisini tercih edersiniz? Neden? Sevdiğiniz veya sevmediğiniz yiyecekler hakkında konuşun mu?

19.Listen and sing the song.

Dinle ve şarkıyı söyle.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Pasifik Yayınları 

20.Look at the typical breakfast menus from different countries. Prepare a menu for Turkey and write the food and drinks. You can draw or stick pictures.

20. Farklı ülkelerden tipik kahvaltı menülerine bakın. Türkiye için bir menü hazırlayın ve yiyecek ve içecekleri yazın. Resim çizebilir veya yapıştırabilirsiniz.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Pasifik Yayınları 

21.Look at the menus in activity 20 and fill in the lists for junk food and nutritious food below.

21. Etkinlik 20’deki menülere bakın ve aşağıdaki abur cubur ve besleyici yiyecek listelerini doldurun.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Pasifik Yayınları 

24.Read the label of the chocolate and answer the questions: Is there any fat in it?

24. Çikolatanın etiketini okuyun ve şu soruları yanıtlayın: İçinde yağ var mı?

25.Read the label again and write true (T) or false (F)

25. Etiketi tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

 

 

 

6.SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir