İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF Pasifik YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite sayfa 38-49 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2020-2021

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 38 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı  Pasifik Yayınları 3.Ünite Sayfa 38-39-40-41-42-43–45–47-48-49 Cevapları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 38

Look, listen and repeat. Then make a sentence with each
word. (Track 11)

.Bak dinle ve tekrar et. Sonra her bir kelimebir cümle yapın
. (Parça 11)

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 39

Before you read, answer the question: Is your hometown a city, a town or a village?

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Memleketiniz bir şehir mi, kasaba mı yoksa köy mü?

Read Mandy’s speech and choose the correct option.

Mandy’nin konuşmasını okuyun ve doğru seçeneği seçin.

Read Mandy’s speech again and write true (T) or false (F).

Mandy’nin konuşmasını tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 40

Talk to your friends about your city / town / village as in the example.

Arkadaşlarınızla örnekte olduğu gibi şehriniz / kasabanız / köyünüz hakkında konuşun.

Before you listen, answer the question: Where is Rome?

Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Roma nerede?

Listen to the dialogue and answer the question: What does
Sophia want from Jim?

Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: Ne işe yarar?
Sophia, Jim’den mi istiyor?

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 41

Listen to track 12 again and complete the table.

12. parçayı tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

Look at the table in activity 8. Fill in the blanks to compare London and Rome.

.Etkinlik 8’deki tabloya bakın. Londra ve Romayı karşılaştırmak için boşlukları doldurun.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 42

 

Look at the pictures and compare the two cities with each other.
Use the keywords.

Resimlere bakın ve iki şehri birbiriyle karşılaştırın.
Anahtar kelimeleri kullanın.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 43

Before you read, answer the question: Do you live downtown or
uptown?

.Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Şehir merkezinde mi yaşıyorsunuz yoksa şehir dışında?
Read the dialogue and mark the correct picture. Which one is the
uptown flat?

Diyaloğu okuyun ve doğru resmi işaretleyin. Hangisi
şehir dışında daire?

Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 45

 

Before you listen, answer the questions: Do you like going to theplayground? What do you do there?

Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Oyun alanına gitmeyi seviyor musunuz? Orada ne yapıyorsun?
Look at the picture and listen to Mary. Write the names.

Resme bak ve Mary’yi dinle. İsimleri yaz.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 47

Before you read, answer the question: What is your favourite
activity in the park?.

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: En sevdiğiniz şey nedir
parkta aktivite ?

Read the sentences, look at the pictures and write children’s names.

Cümleleri okuyun, resimlere bakın ve çocukların isimlerini yazın.

Read the sentences in activity 21 again and answer the questions.

Aktivite 21’deki cümleleri tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

Look at five friends in your class. What are they doing? Describe.

Sınıfınızdaki beş arkadaşınıza bakın. Onlar ne yapıyor? Tanımlamak.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 48

Before you listen, answer the questions: Is there a square in your city/town? What is its name?.

Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Şehrinizde meydan var mı /kasaba? Onun adı ne?

Listen to the dialogue and answer the question: What is there in
Monument Square?

Diyaloğu dinleyin ve şu soruyu cevaplayın: İçinde ne var
Anıt Meydanı?

Listen to track 14 again and write true (T) or false (F).

14. parçayı tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

Work in pairs. Choose a place like a park/café/school/concert, etc.One of you is at home and the other is at that place with friends.Make a telephone conversation as in activity 25. Ask about people and what they are doing.

İkili çalışın. Park / kafe / okul / konser vb. Gibi bir yer seçin.
Biriniz evde, diğeri de o yerde arkadaşlarla.
Etkinlik 25’teki gibi bir telefon görüşmesi yapın. Kişiler hakkında sorun ve ne yaptıklarını.

 

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları sayfa 49

Write the new words in your visual dictionary. Draw or stick pictures for them.

Yeni kelimeleri görsel sözlüğünüze yazın. İçin resim çizin veya yapıştırın onları.

Think about a morning in your neighbourhood. What are the people doing? Draw or take a picture of your street and describe the people.

Mahallenizde bir sabah düşünün. İnsanlar ne yapıyor?
Sokağınızın resmini çizin veya çekin ve insanları tanımlayın.

The baker is selling bagels and bread.

Fırıncı simit ve ekmek satıyor.

 

2020-2021 6.SINIF  PASİFİK VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “6. SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir