6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

6.SINIF PASİFİK YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 52-64 cevaplarını hazırladık.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları 2020-2021

6.Sınıf Pasifik Yayıncılık İngilizce ders kitabı 38 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Pasifik Yayıncılık 6.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 6.sınıf Ders Kitabı  Pasifik Yayınları 4.Ünite Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 Cevapları

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Pasifik Yayınları 

WARM UP

1.Follow the lines and learn the weather ords.Then listen and repat.

1. Satırları takip edin ve hava durumunu öğrenin, ardından dinleyin ve tekrarlayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Pasifik Yayınları 

2.Before you listen, answer the questions: What do you need on a rainy day?

2. Dinlemeden önce şu soruları yanıtlayın: Yağmurlu bir günde neye ihtiyacınız var?

3.Listen and answer the questions: What’s the weather like in Mary and Charle’s town?

3. Soruları dinleyin ve cevaplayın: Mary ve Charle’ın kasabasında hava nasıl?

4.Guess the meanings of the words about emotions.Match them with their definitions.There’s one extra.

4. Duygularla ilgili kelimelerin anlamlarını tahmin edin, onları tanımlarıyla eşleştirin, bir tane fazladan var.

1.anxious — endişeli

2.moody —karamsar

3.sleepy — uykulu

4.depressed — bunalımlı

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Pasifik Yayınları 

5.Listen to track 16 again and draw weather conditions and emocitions for these places.

5. 16’yı tekrar dinleyin ve bu yerler için hava koşullarını ve emoksiyonları çizin.

SPEKAING

6.Choose two of these places.Ask and answer about the weather and your feelings.

6. Bu yerlerden ikisini seçin, hava durumunu ve duygularınızı sorun ve cevaplayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Pasifik Yayınları 

READING

7.Before you read, answer the questions: Do your emotions change according to the weather? Describe.

7. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Duygularınız hava durumuna göre değişir mi? Tanımlamak.

8.Look at the photo, read the dialogue and answer the questions: What is the girl afraid of?

8. Fotoğrafa bakın, diyaloğu okuyun ve şu soruları cevaplayın: Kız neden korkuyor?

9.Read the dialogue again and write  True (T) or False (F).

9. Diyaloğu tekrar okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Pasifik Yayınları 

10.What are thet saying? Look and say.Use the words below.

10. Ne diyorlar? Bakın ve söyleyin. Aşağıdaki kelimeleri kullanın.

Sleepy – anxious-happy- scared

Uykulu – endişeli- mutlu- korkmuş

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Pasifik Yayınları 

11.Before you listen answer the questions: How do you feel in rainy weather?Why?

11. Dinlemeden önce şu soruları cevaplayın: Yağmurlu havada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neden?

12.Listen to Ayşe and write words for the weather conditions in four seasons in her hometown.

12. Ayşe’yi dinleyip memleketindeki dört mevsim hava şartlarını yazınız.

13.Listen to track 17 again and answer the questions.

13. 17’yi tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Pasifik Yayınları 

WRITING- SPEAKING

14.How is the weather in your hometown in four seasons? How do you feel? First take notes on the pictures.Then describe them briefly.

14. Dört mevsim memleketinizde hava nasıl? Nasıl hissediyorsun? Önce resimlerin üzerine notlar alın, ardından kısaca açıklayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Pasifik Yayınları 

15.Look at the pictures and match them with the words.Then do the puzzle.

15. Resimlere bakın ve onları kelimelerle eşleştirin ve bulmacayı yapın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Pasifik Yayınları 

16.Before you read, answer the questions : Do you like reading poems?

16. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: Şiir okumayı sever misiniz?

17.Read the poem and answer the question : What do the children want?

17. Şiiri okuyun ve şu soruyu cevaplayın: Çocuklar ne istiyor?

18.Read the poem again and fiil in the blanks.

18. Şiiri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.

19.Read the poem again and fiil in the blanks with the words below.

19. Şiiri tekrar okuyun ve boşlukları aşağıdaki sözcüklerle doldurun.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Pasifik Yayınları 

20.Before you read, answer the question: What kind of weather do you like?

20. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Ne tür havalardan hoşlanırsınız?

21.Look at the pictures, read the dialogue and answer the question.How does the brother feel?

21. Resimlere bakın, diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın. Kardeş nasıl hissediyor?

22.Read the dialogue again and answer the questions.

22. Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Pasifik Yayınları 

ASSIGNMENTS

ÖDEVLER

Prepare a chart for weather forecast for a city. Use pictures.

Bir şehrin hava durumu tahmini için bir grafik hazırlayın. Resimleri kullanın.

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Pasifik Yayınları 

Act out diffrerent weather conditions by using emotions.

Duyguları kullanarak farklı hava koşullarını harekete geçirin.

 

 

2020-2021 6.SINIF  PASİFİK VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.