7.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BERKAY YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 102-104 CEVABI

7.SINIF BERKAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 7.Sınıf  Berkay Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 102-104 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Berkay Yayınları 2021-2022

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik ders kitabı 376 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. Berkay Yayınları Matematik ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 7.Sınıf Berkay Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Berkay Yayıncılık 7.Sınıf Matematik ders kitabı cevapları

7.Sınıf Matematik cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

 

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

3.Ünite Değerlendirmesi

6.Yukarıdaki eşitlikte verilen s yerine 3 yazılırsa n yerine kaç yazılır?

7. 5 · (2 – 1) = s – n eşitliğindeki n yerine 5 yazılırsa s yerine kaç yazılır?

8. Yandaki terazi dengededir. Terazi modelinde kütlesi 1 kg’ı,
kütlesi 4 kg’ı ve kütlesi y kg’ı temsil etmektedir. Buna göre aşağıda istenenleri yapınız.

a. Terazinin dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.

b. Terazinin her iki kefesine üçer tane kütlesi konulduğunda
dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.

c. Terazinin her iki kefesine birer tane kütlesi konulduğunda dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.

ç. Terazinin her iki kefesinden birer tane kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.

d. Terazinin her iki kefesinden ikişer tane kütlesi alındığında dengede olma durumunu belirten eşitliği yazınız.

9. Aşağıda verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler kurunuz.

a. Bir fabrikada üretilen masa sayısının yarısının 3 fazlası 40 000’dir. Masa sayısını bulunuz.

b. Bir gözlemevinde bir ayda gözlemlenen gezegen sayısının 2 eksiğinin 10 katı 20’dir. Gezegen sayısını bulunuz.

c. Bir hayvanat bahçesindeki sincap sayısının 5 fazlasının 3 katı 63’tür. Sincap sayısını bulunuz.

ç. Bir ülkedeki şehir sayısının 7 katının 20 eksiği 260’tır. Şehir sayısını bulunuz.

d. Bir okuldaki öğretmen sayısının – 6 katının 5 fazlası – 295’tir. Öğretmen sayısını bulunuz.

e. Bir araçtaki tekerlek sayısının 3 eksiğinin –7 katı –7’dir. Tekerlek sayısını bulunuz.

10.Bütünler iki açıdan büyük olanın ölçüsü, küçük olanın ölçüsünden 42° fazladır. Buna göre küçük açının ölçüsü kaç derecedir?

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

3.Ünite Değerlendirmesi

11. Yanda kenar uzunlukları verilen BCDE dörtgeninin çevre
uzunluğu 25 cm’dir. Buna göre a kaçtır?

12. Bir kenar uzunluğu (2x – 4) cm olan karenin alanı 100 cm2 olduğuna göre x kaçtır?

13. Aşağıda verilen birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözünüz.

14. sx + 80 = 110 denklemi çözüldüğünde x = 6 değeri elde edildiğine göre s yerine kaç yazılmalıdır?

15. Bir kümesteki horozların sayısının 3 katının 5 eksiği, tavukların sayısına eşittir. Kümesteki horoz ve tavukların sayıları toplamı 75 olduğuna göre kümeste kaç horoz vardır?

7.Sınıf Berkay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

3.Ünite Değerlendirmesi

16.Ceren ile Hasan’ın ifadelerinde belirttikleri denklemi kurunuz.

17. Yandaki kutucuklarda verilen eşitliklere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

18. Aşağıdaki eşitliklere, verilen işlemleri uygulayınız ve eşitliğin korunup korunmadığını belirtiniz.

a. 8 + 4 = 9 + 3 eşitliğinin her iki tarafına (–2) sayısının eklenmesi

b. 9 – 5 = 13 – 9 eşitliğinin sol tarafından 8 sayısının çıkarılması, sağ tarafına 8 sayısının eklenmesi

c. 11 + 13 = 10 + 14 eşitliğinin her iki tarafının (– 5) sayısı ile çarpılması

ç. 14 + 28 = 35 + 7 eşitliğinin her iki tarafının 7 sayısına bölünmesi

19. Yandaki ABC üçgeninin çevre uzunluğu 41 cm’dir. AB = cm olduğuna göre ABC üçgeninin kenar uzunluklarını bulunuz

20. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 2 katından 30° fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir?

21. 30 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısının 8 eksiğidir. Buna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?

 

 

2021-2022 7.SINIF BERKAY YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

2021-2022 7.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI  CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.