7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 57-72 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları 2020-2021

7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık İngilizce ders kitabı 42 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. BİLİM KÜLTÜR Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı  BİLİM KÜLTÜR Yayınları 4.Ünite Sayfa 57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 Cevapları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

a. Do you know any wild animals?

a. Hiç vahşi hayvan tanıyor musun?

b. Why do you think some animals become extinct?

b. Neden bazı hayvanların neslinin tükendiğini düşünüyorsunuz?

1 Match the words with the correct pictures. One word is extra.

1 Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladan.

2 Write the words in the correct boxes.

2 Kelimeleri doğru kutulara yazın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1 Listen and name the animals according to the order you hear.

1 Dinleyin ve duyduğunuz sıraya göre hayvanları adlandırın.

2 Listen again and fi ll in the blanks.

2 Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

3 Listen to Doctor David Russel and circle the correct answers.

3 Doktor David Russel’ı dinleyin ve doğru cevapları daire içine alın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1 Work in pairs. Ask and answer about the characteristics of the following animals. Search the Internet if you need help.

1 İkili çalışın. Aşağıdakilerin özelliklerini sorun ve cevaplayın
hayvanlar. Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.

2 Play a game. Ask questions and fi nd out your friends’ favourite animal.

2 Bir oyun oynayın. Sorular sorun ve arkadaşlarınızın en sevdiği hayvanı bulun.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1 Look at the pictures. Say what kind of animals you see.

1 Resimlere bakın. Ne tür hayvanlar gördüğünüzü söyleyin.

2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2 Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What are the texts about?

a. Metinler ne hakkında?

b. Why are reptiles cold-blooded animals?

b. Sürüngenler neden soğukkanlı hayvanlardır?

3 Open your books, listen and read the texts. Then, do the exercises.

3 Kitaplarınızı açın, dinleyin ve metinleri okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

a Write True (T) or False (F).

a Doğru Yaz (T) veya Yanlış (F) .

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

4 Read the paragraph.

4 Paragrafı okuyun.

Now, write the reasons why some animals became extinct.

Şimdi, bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenlerini yazın.

5 Read the sentences and write the names of the animals. Then, match them with the pictures.

5 Cümleleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın. Sonra onları eşleştirin resimlerle.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

6 Roger prepared a poster for his project about wildlife. Read his suggestions to protect wildlife.

6 Roger, yaban hayatıyla ilgili projesi için bir poster hazırladı. Önerilerini okuyun vahşi yaşamı korumak için.

a.Answer the questions according to Roger’s poster.

a. Roger’ın posterine göre soruları cevaplayın.

Add four more suggestions.

Dört öneri daha ekleyin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

7 Work in pairs. Read the given sentences and make suggestions. Use should / shouldn’t.

7 İkili çalışın. Verilen cümleleri okuyun ve önerilerde bulunun. Kullanmalı / olmamalı.

8 Read the sentences given below and put them in the correct place in the text.

8 Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz ve metin içinde doğru yere koyunuz.

Now, write True (T) or False (F).

Şimdi True (T) veya False (F) yazın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1 Work in pairs and make simple suggestions to protect wildlife.

1 İkili çalışın ve vahşi yaşamı korumak için basit önerilerde bulunun.

2 Prepare a speech about wildlife and present it to the class.

2 Yaban hayatı hakkında bir konuşma hazırlayın ve bunu sınıfa sunun.

Search the Internet and take notes about the reasons why some animals became extinct. Then, share it with your friends.

İnternette arama yapın ve bazı hayvanların neden
nesli tükenmiş. Ardından arkadaşlarınızla paylaşın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

Read the following text. Then, write a paragraph describing wildlife animals. Search the Internet if you need help.

Aşağıdaki metni okuyun. Ardından, vahşi yaşam hayvanlarını açıklayan bir paragraf yazın.Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.

1.Choose two wild animals and prepare a poster describing them, then make suggestions to protect wild animals.

1. İki vahşi hayvan seçin ve onları tanımlayan bir poster hazırlayın, ardından vahşi hayvanları korumak için önerilerde bulunun.

2.Expand your visual dictionary with new words.

2. Görsel sözlüğünüzü yeni kelimelerle genişletin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1 Write the names of the animals you see in the pictures in the correct column.

1 Resimlerde gördüğünüz hayvanların adlarını doğru sütuna yazın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

2 Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

2 Boşlukları verilen sözcüklerle doldurun. Bir kelime fazladır

3 Listen and fi ll in the blanks.Track 18.

3 Boşlukları dinleyin ve doldurun. 18’i takip edin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

4 Rewrite the sentences. Use should / shouldn’t.

4 Cümleleri yeniden yazın. Kullanmalı / kullanmamalı.

5 Match the words with the correct pictures. One word is extra.

5 Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladan.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

6 Read the paragraphs and match them with the correct animals.One picture is extra.

6 Paragrafları okuyun ve bunları doğru hayvanlarla eşleştirin. Bir resim ekstra.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

7 Fill in the charts. Give four examples for each category.

7 Grafikleri doldurun. Her kategori için dört örnek verin.

8 Draw or stick a picture of a wild animal and write a paragraph about it.

8 Vahşi bir hayvanın resmini çizin veya yapıştırın ve bunun hakkında bir paragraf yazın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

9.Do the quiz!

Quizi yap.

10.Answer the questions.

10. Soruları cevaplayın.

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir