7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI (SAYFA 74-78)

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık İngilizce ders kitabı 5.Ünite sayfa 74-78 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları 2021-2022

7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık İngilizce ders kitabı 42 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. BİLİM KÜLTÜR Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı  BİLİM KÜLTÜR Yayınları 5.Ünite Sayfa 74-75-76-77-78 Cevapları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

a. How often do you watch TV?

a. Ne sıklıkla televizyon izliyorsun?

I never watch TV.

b. What kind of TV shows do you prefer watching?

b. Ne tür TV şovları izlemeyi tercih edersiniz?

I prefer watching documantaries.

Match the words with the pictures and write. One word is extra.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime ekstradır.

.1.sitcom    2.reality show    3.soap opera

Give an example for the following TV shows.

Aşağıdaki televizyon programlarına örnek veriniz.

1.Beyaz Show  2.Kelime Oyunu   3.Mesterchef  4.Arka Sokaklar.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1.Listen and write which programmes they watch and their reasons.

1. Hangi programları izlediklerini ve nedenlerini dinleyin ve yazın.

2.Listen and tick () the programmes Sally watched on the weekend.

2.Sally’nin hafta sonu izlediği programları dinleyin ve işaretleyin ()

3.Listen and fi ll in the blanks.

3.Dinleyin ve boşlukları doldurun..

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1.Read Maria’s TV programme preferences.

1.Maria’nın TV programı tercihlerini okuyun.

1.I prefer quiz show to talk show because they are very amusing. I never watch soap operas and sport programmes because they are boring.

2.Work in pairs, ask and answer about your partner’s preferences. You may use the programmes in exercise 1 or your own.

2.Çiftler halinde çalışın, partnerinizin tercihlerini sorun ve cevaplayın. Programları egzersiz 1’de veya kendinizinkinde kullanabilirsiniz.

Hi. I’m Maria. I like watching television. I prefer sitcoms to
reality shows because they are funny. I never watch soap
operas. They are boring. My favourite programme is the
news. To be honest, I never miss them. It is good to know
what is going on in the world.

Merhaba. ben Maria’yım. Televizyon izlemeyi severim. sitcomları tercih ederim gerçeklik şovları çünkü komikler. sabun hiç izlemem operalar. Sıkıcılar. en sevdiğim programdır
Haberler. Dürüst olmak gerekirse, onları asla özlemiyorum. Bildiğim iyi oldu dünyada neler oluyor..

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı Bilim Kültür Yayınları 

1.Look at the pictures and guess what they are doing.

1. Resimlere bakın ve ne yaptıklarını tahmin edin.

1.They are chatting about a topic.

2.Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2.Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. There are at home.

b. They talk about what kinds of TV shows they like.

3.Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.

3. Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı Bilim Kültür Yayınları

Read the paragraph.

Paragrafı oku.

a.Write True (T) or False (F).

a.Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.

b.Answer the following questions.

b.Aşağıdaki soruları cevaplayın.

2021-2022 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.