6.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 1.ünite sayfa 10-24 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

İngilizce Ders Kitabı Cevapları 7.sınıf Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık.

Bilim Kültür  yayınları 7.sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Deneme Sınavları.net ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları  (Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 )

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları

a. What do you look like?
b. What is your best friend like?

1.Match the words with the defi nitions and write. One word is extra.

1.Kelimeleri verilen tanımlarla eşleştirin.

slim      beautiful    genereous     punetual    selfish    honest

2.Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

2.Boşlukları verilen kelimelerle doldurun.

smart        cute           stubborn       easy-going   generous    honest.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları

1.Listen and circle the correct word.

Dinleyin ve doğru kelimeyi daire içine alın.

2.Listen and circle the words that describe Thomas.

2.Thomas’ı tanımlayan kelimeleri dinleyin ve daire içine alın

3.Listen and write their names; Janet, Peter, Emma or Robert.

3.Dinle ve isimleri yaz.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1.Read the following speech bubble.

1.Aşağıdaki konuşma balonunu okuyun.

Sally is my best friend. She is tall and beautiful with long brown hair and green eyes.

2.Work in groups. Ask and answer questions and fi ll in the chart below.

2.Gruplarla konuşun.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

1.Look at the picture and guess what the text in activity 3 is about.

1.Resme bak ve 3.etkinlikte metnin ne hakkında olduğunu tahmin edin.

2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

2.Kitaplarınız kapatın. CD’yi dinleyip sorularınızı cevaplayın.

3. Open your books. Listen again and read the text. Then, do the exercises

Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve metni okuyun ardından egzersizleri yapın.

a. Write True (T) or False (F) according to the paragraph.

b Make two comparisons about Jim and Mike’s personalities and complete the chart.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

4.Read the paragraphs and match them with the pictures.

Paragrafları okuyun ve bunları resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

Now, fi ll in the chart according to the paragraphs.

Şimdi grafiği paragraflara göre doldurun.

personality , apperaence

5. Read the sentences and circle the correct words that describe Mandy.

5.Cümleleri okuyun ve Mandy’yi tanımlayan doğru kelimeleri daire içine alın.

Now, find out Mandy’s personality.

Şimdi, Mandy’nin kişiliğini öğrenin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

6.Read the paragraph.

Paragrafı okuyun.

a. Complete the sentences according to the paragraph.

a. Cümleleri paragrafa göre tamamlayınız.

b. Read the paragraph again and circle the correct option.

b.Paragrafı tekrar okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

1.Look at the pictures and describe them.

1.Resimlere bak ve tanımla.

2. Work in pairs and ask questions to your partner about his/her family members.

2.Çiftler halinde çalışın ve eşinize ailesi hakkında sorular sorun.

Now, report it to the class.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

Look at the pictures and write short paragraphs to compare these people.

Prepare a poster of a famous person you like and describe his / her appearance and personality.

2.Prepare a visual dictionary with the new words.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

Find fi ve words that describe personality and fi ve for appearance in the word search, circle and write.

Kişiliği tanımlayan beş kelime ve kelimedeki görünüş için beş kelime bulun ara, daire içine al ve yaz.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

2.Write the opposites of the given adjectives.

2.Verilen sıfatların zıtlarını yazınız.

3.Read the speech bubbles and match with the pictures.

3.Konuşma balonlarını okuyun ve resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

4.Write the comparative forms of the following adjectives.

4.Aşağıdaki sıfatların karşılaştırmalı bir şekilde yazın.

5.Look at the pictures and compare these two girls. Use the given adjectives.Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.

5. Resimlere bakın ve bu iki kızı karşılaştırın. Verilen sıfatları kullanın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

6.Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.

6.Verilen kelimeleri kullanarak Helen’i tanımlayan kısa bir yazı yazın.

7.Listen and fi ll in the blanks.

7.Dinle ve boşlukları doldur.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

8.Read the dialogue.

8.Diyaloğu oku.

a. Write True (T) or False (F).

Doğru ise T yanlış ise F yaz.

b. Write a short paragraph and describe your best friend’s personality and appearance.

Kısa bir paragraf ile en yakın arkadaşınızı kişisel ve görünüm özelliklerini yazın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

9. Do the quiz!

9.Sınavı yap

10. Answer the following questions.

Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

 

7.SINIF BİLİM ve KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir