7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları  İngilizce ders kitabı 2.ünite sayfa 25-41 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 182 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce Bilim ve Kültür yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNITE 1:APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNITE 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNITE 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNITE 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNITE 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

İngilizce Ders Kitabı Cevapları 7.sınıf Bilim ve Kültür Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık.

Bilim Kültür  yayınları 7.sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Deneme Sınavları.net ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları  (Sayfa 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 )

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

a. What are your daily activities?

Günlük aktiviteleriniz nelerdir?

b. How often do you do a sport?

Ne sıklıkla spor yaparsın.

1.Look at the pictures and write what Sally likes doing.

Resimlere bakın ve Sally’nin yapmaktan hoşlandığı şeyleri yazın.

2 Match the words with the pictures. One word is extra.

2 Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladan.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

1 Listen and fill in the table.

1.Dinleyin ve tabloyu doldurun.

2.Listen and write the missing words.

2.Eksik kelimeleri dinleyin ve yazın.

3 Listen and fi ll in the charts.

3 Listeleri dinleyin ve doldurun.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

1 Suppose you are a sportsman/woman. Work in pairs and prepare an interview. Then, present it to your friends.

1 Bir sporcu / kadın olduğunuzu varsayalım. Çiftler halinde çalışın ve bir röportaj hazırlayın. Ardından arkadaşlarınıza sunun.

2 Do a survey in the classroom and fi ll in the chart.

2 Sınıfta bir anket yapın ve tabloyu doldurun.

 

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

1.Look at the pictures below and say what they are doing.

1.Aşağıdaki resimlere bakın ve ne yaptıklarını söyleyin.

2.Close your books. Listen to the CD and answer the questions.

Kitaplarınızı kapatın CD’yi dinleyin.Soruları cevaplayın.

a. Who is Emma?

Emma kimdir?

b. What is the interview about?

Röportaj ne hakkında.

3.Open your books. Listen again and read the interview. Then, do the exercises.

3.Kitaplarınızı açın. Tekrar dinleyin ve röportajı okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

4.Read the paragraphs and match with the correct pictures. One picture is extra.

Paragrafları okuyun ve doğru resimlerle eşleştirin. Bir resim fazladır.

Now, answer the questions.

Şimdi Soruları cevaplayın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

5.Look at the chart and answer the questions.

5. Tabloya bakın ve soruları cevaplayın.

6.Suppose you are a famous sportsman/woman. Answer the questions.

6.Ünlü bir sporcu / kadın olduğunuzu varsayalım. Soruları cevapla.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

7.Match the words with the pictures and write. One word is extra.

7. Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan.

8.Write the equipment that the sportsmen/women use for the following sports.

Sporcuların / kadınların aşağıdaki sporlar için kullandıkları malzemeleri yazınız.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

1.Look at the pictures and say the activities. Then, work in pairs, ask and answer the following questions.

1.Resimlere bakın ve etkinlikleri söyleyin. Sonra ikili çalışın, sorun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

2.Prepare a speech about your routines / daily activies by using frequency adverbs. Then, introduce it to the class.

Zarfları kullanarak rutinleriniz / günlük aktiviteleriniz hakkında bir konuşma hazırlayın.Ardından sınıfa tanıtın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Read Mark’s weekly routine he wrote in his blog.

Mark’ın blogunda yazdığı haftalık rutinini okuyun.

Now, write in your imaginary blog and tell about your weekly routine.

Şimdi hayali blogunuza yazın ve haftalık rutininizden bahsedin.

Read the sample paragraph. Then, choose a famous sports fi gure from your own or another country. Write about his / her routines / daily activities.

Örnek paragrafı okuyun. Ardından ünlü bir spor kurgu seçin kendi ülkenizden veya başka bir ülkeden. Rutinleri hakkında yazın günlük aktiviteler.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

1.Listen and number.

1. Dinleyin ve numaralandırın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları

2.Complete the chart.

Complete the chart.

3.Answer the questions.

3.Soruları cevaplayın.

 

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

4.Read and match A with B. One answer is extra in column B.

A’yı okuyun ve B ile eşleştirin. B sütununda bir cevap fazladır.

5 Write how often you do these sports. Use the given frequency adverbs.

5.Bu sporları ne sıklıkla yaptığınızı yazın. Verilen sıklık zarflarını kullanın.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

6.Do a survey in the classroom.

6.Sınıfta bir anket yapın.

7.Fill in the blanks with the words in the box. One word is extra.

7. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Bir kelime fazladan.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

8.Read the dialogue.

8.Diyaloğu okuyun.

a.Write True (T) or False (F).

a.Doğru Yaz (T) veya Yanlış (F).

b.Answer the questions.

Soruları cevapla.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

9 Do the quiz!

9.Testi yapın!

10.Answer the following questions.

10.Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

 

 

 

 

7.SINIF BİLİM ve KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir