İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7. SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3. ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF BİLİM KÜLTÜR YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite sayfa 42-56 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları 2020-2021

7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık İngilizce ders kitabı 42 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. BİLİM KÜLTÜR Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Orta okulunda okutulacaktır.

7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf BİLİM KÜLTÜR Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BİLİM KÜLTÜR Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı  BİLİM KÜLTÜR Yayınları 3.Ünite Sayfa 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Cevapları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 42

Match the words with the correct pictures and write. One word is extra.

Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladan yazılmış.

Fill in the blanks with the words in the box. Use the correct forms of the verbs. One verb is extra.

Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Fiillerin doğru biçimlerini kullanın. Bir fiil fazladır.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 43

Listen and fill in the blanks.

Dinle ve boşlukları doldur.

Listen to the recording again and answer the questions.

Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

Listen and circle the correct option.

Dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 44

Work in pairs. Use the given key question words, ask and answer about past events and experiences. Search the Internet if you need help.

İkili çalışın. Verilen anahtar soru kelimelerini kullanın, geçmiş hakkında sorun ve cevaplayın olaylar ve deneyimler. Yardıma ihtiyacınız olursa İnternet’te arama yapın.

Fill in the chart for your grandmother and grandfather. Then, ask and answer about them with your friend.

Büyükanneniz ve büyükbabanız için tabloyu doldurun. Arkadaşınla onlar hakkında soru ve cevapla 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 45

Look at the pictures and guess who these people are. If you know them, give some information about them.

Resimlere bakın ve bu insanların kim olduğunu tahmin edin. Onları tanıyorsanız, onlar hakkında biraz bilgi verin.

Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
a. What is the text about? b. Who are they? c. What did they do?

Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.
a. Metin ne hakkında? b. Onlar kim? c. Onlar ne yaptı?

Open your books, listen and read the biographies. Then, do the exercises.

Kitaplarınızı açın, dinleyin ve biyografileri okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 46

Work in pairs and read the dialogue. Then, do the exercises.

İkili çalışın ve diyaloğu okuyun. Ardından egzersizleri yapın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 47

Read the dialogue again and fi ll in the chart.

Diyaloğu tekrar okuyun ve çizelgeyi doldurun.

Read the extracts and put them in the correct order.

Alıntıları okuyun ve doğru sıraya koyun.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 48

Read the paragraphs and match them with the people in the pictures.

Paragrafları okuyun ve resimlerdeki insanlarla eşleştirin.

Read the sentences and put them in the correct order.

Cümleleri okuyun ve doğru sıraya koyun.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 49

Make sentences by using the clues given in the box. Then, discuss with your friend and fi nd out who he / she is.

Kutuda verilen ipuçlarını kullanarak cümleler kurun. Sonra görüşün arkadaş ve onun kim olduğunu öğren.

Search the Internet and fi nd Albert Einstein’s biography. Then, ask and answer about his life.

İnternette arama yapın ve Albert Einstein’ın biyografisini bulun. O zaman sor ve hayatı hakkında cevap.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 50

Write a short paragraph about the important events in a famous person’s life.Check the example.

Ünlü bir kişinin hayatındaki önemli olaylar hakkında kısa bir paragraf yazın. Örneği kontrol edin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 51

Do the puzzle.

Puzz’lı yap

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları sayfa 52

Write Bill’s biography using the keywords given below.

Aşağıda verilen anahtar kelimeleri kullanarak Bill’in biyografisini yazın.

Write a short paragraph about one of your family members. Use the words in the box to help you.

Aile üyelerinizden biri hakkında kısa bir paragraf yazın. Kelimeleri kullanın size yardımcı olacak kutu.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları Sayfa 53

Match the questions with the correct answers and complete the dialogue. One question is extra.

Soruları doğru cevaplarla eşleştirin ve diyaloğu tamamlayın.
Bir soru fazladan.

Listen and put the sentences in chronological order.

Cümleleri dinleyin ve kronolojik sıraya koyun.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları Sayfa 54

Read the extracts and match them with the pictures.

Özetleri okuyun ve resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları Sayfa 55

7 Read Elvis Presley’s biography.

7 Elvis Presley’in biyografisini okuyun.

a Complete the sentences.

 a Cümleleri tamamlayın.

b Answer the questions.

b Soruları cevaplayın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları BİLİM KÜLTÜR Yayınları Sayfa 56

8.Do the quiz!

Quizi yap.

9.Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.