7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1. ÜNİTE SAYFA 12-21 CEVAPLARI 2021-2022 

Sevgili Öğrenciler  bu yazımızda 2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 1.ünite sayfa 12-21 cevaplarını sizler için hazırladık.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 159 sayfadan oluşuyor. 7.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: APEARANCE AND ERSONALITY

UNIT 2: SPORTS

UNIT 3: BIOGRAPHIES

UNIT 4: WILD ANIMALS

UNIT 5: TELEVISION

UNIT 6: CELEBRATIONS

UNIT 7: DREAMS

UNIT 8: PUBLIC BUILDINGS

UNIT 9: ENVIRONMENT

UNIT 10:PLANETS

Hazırlamış olduğumuz 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 7.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 7.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 .. ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Deneme Sınavları ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21) 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1.Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Why?

Hangisi sizin için daha önemli “Görünüş mü” “kişilik mi? Neden?

2. Look at the photos and match them with the adjectives below.

2. Fotoğraflara bakın ve aşağıdaki sıfatlarla eşleştirin.

1.1 Listen and check your answers.

1.1 Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

4. Complete the sentences with the adjectives in part 2.

4. Bölüm 2 ‘deki sıfatlarla cümleleri tamamlayın.

5. 1.2 Listen and check your answers.

5. 1.2 Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

6. Which adjectives can you use to describe yourself? Take notes and talk about yourself. 

6. Kendinizi tanımlamak için hangi sıfatları kullanabilirsiniz? Not alın ve kendiniz hakkında konuşun.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

1.3 Lily and Ahmet are two new students at school. Read
and listen to their messages for the school website and
answer the questions.

Lily ve Ahmet okuldaki iki yeni öğrencidir. Okuyun ve okul web sitesi için mesajlarını dinleyin ve soruları cevaplayın.

Where are they from?  —-> Lily is from England.

Onlar nereli ? 

Where do they live? —-> Ahmet from is Turkey.

Onlar nerede yaşıyor?

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

2. Read the messages again and fill in the table.

2. Mesajları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

3. Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false
sentences.

3. Yeniden oku. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Yanlışı düzeltin.

4. Work in pairs. Ask and answer the questions.

4. İkili çalışın. Soruları sor ve cevapla.

 

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

1.Do you have many friends? Who is your best friend? Why is she/he your best friend?

1. Çok arkadaşın var mı? En iyi arkadaşın kim? Neden o senin en iyi arkadaşın?

2. 1.4 Listen to Lilly and her mother talking about Lilly’s new
classmates. Write the names under the photos.

2. Lily’nin ve annesinin hakkında söylenenleri dinleyin. İsimleri altına yazın.

3. 1.5 Listen 3 again and write at least 2 sentences for each person.

3. Tekrar 3’ü dinleyin ve her kişi için en az 2 cümle yazın.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

1. Work in groups. Choose a person in the picture. Describe her/him to your group.

1. Gruplarla çalışın. Resimden bir kişi seçin. Onu grubunuza anlatın.

2. Work as a class. Choose someone in the class but don’t say her/his name. Your friends will guess the person by asking yes/no questions about her/him.

2. Sınıf olarak çalışın. Sınıftaki birini seçin ama adını söylemeyin. Arkadaşlarınız, onun hakkında evet / hayır soruları sorarak kişiyi tahmin etsinler.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

1. Who do you feel close to in your family? Why?

1. Ailenizde kime yakın hissediyorsunuz? Neden?

2. Look at the photos and guess:

2. Fotoğraflara bakın ve tahmin edin.

3. Read the text quickly. Choose the best title and write it in the
box.

3. Metni hızlıca okuyun. En iyi başlığı seçin.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

4. Read the text again and complete the sentences with the
names.

4. Metni tekrar okuyun ve cümleleri isimlendirin.

5. Read again and answer the questions.

5. Tekrar oku ve soruları cevapla.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

Think of two people in your family. Write some sentences to compare them. You can also use their photos.

Ailenizdeki iki kişiyi düşünün. Karşılaştırmak için birkaç cümle yazın. Ayrıca fotoğraflarını da kullanabilirsin.

7.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

Find the adjectives in the puzzle. Write down the hidden question and answer it.

Bulmacadaki sıfatları bulun. Gizli soruyu yazın ve cevaplayın.

 

 

2021-2022 7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir