7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 36-46 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Bıographıes sayfa 36-46 cevaplarını hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Life is a long journey. What are the “milestones” in a person’s life? Discuss as a class and write them in the labels.

Hayat uzun bir yolculuktur. Bir kişinin hayatındaki “kilometre taşları” nelerdir? Sınıf olarak tartışın ve bunları etiketlere yazın.

2.Below are some words about different stages of our lives. Find the meanings of the words and put them in the correct box.

Aşağıda hayatımızın farklı aşamaları hakkında bazı kelimeler var. Bul kelimelerin anlamlarını ve doğru kutuya koyun.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Look at the photos. What are they? What is common about them?

Fotoğraflara bak. Onlar neler? Onlar hakkında ortak olan nedir?

4-3.1 Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Who was behind these inventions?

3.1 Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinleyin.
Bu icatların arkasında kim vardı?

5-3.2 Listen again and fill in the blanks with the words given below.

3.2 Tekrar dinleyin ve boşlukları aşağıda verilen sözcüklerle doldurun.

6.Write some keywords from the dialogue about Tesla’s life.

Tesla’nın hayatıyla ilgili diyalogdan bazı anahtar kelimeler yazın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Do you read biographies? Who do you like reading about (e.g. people from history, celebrities)?

Biyografi okur musun? Kimler hakkında okumayı seviyorsun (ör. İnsanlar tarihten, ünlüler)?

2.Read Thomas’ biography homework about Tesla. How many patents did Tesla have?

Thomas’ın Tesla hakkındaki biyografi ödevini okuyun. Teslanın kaç patenti vardı?

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Read the text in part 2 and put the sentences into chronological
order.

2. bölümdeki metni okuyun ve cümleleri kronolojik olarak yerleştirin.

4.Read again and fill in the blanks with the correct information.

Tekrar okuyun ve boşlukları doğru bilgilerle doldurun.

5.What surprised you most about Nikola Tesla? What do you want to learn more about him?

Nikola Tesla hakkında sizi en çok ne şaşırttı? ne yapmak istiyorsun onun hakkında daha fazla bilgi edinmek mi?

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Look at the photos. Do you know these people? What do you
know about them?

Fotoğraflara bak. Bu kişileri tanıyor musunuz? Sen
onlar hakkında ne biliyorsun?

2. 3.3 Listen to the biographies. Match the people with their
countries and professions. There is one extra.

3.3 Biyografileri dinleyin. İnsanları kendi ülkeler ve meslekler. Bir ekstra var.

3-3.4 Listen again and choose the correct answer.

3.4 Tekrar dinleyin ve doğru cevabı seçin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Choose a famous person and do research about her/his life.
Then, present it to the class.

1. Ünlü birini seçin ve hayatı hakkında araştırma yapın.
Ardından sınıfa sunun.

2.Work in pairs. Follow the instruction and make dialogues with your partner about the famous people you chose.

2. Çiftler halinde çalışın. Talimatları izleyin ve partnerinizle seçtiğiniz ünlü insanlar hakkında diyaloglar yapın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı MEB Yayıncılık

1.3.5 Close your eyes and relax. Listen to the music and answer the questions.

3.5 Gözlerinizi kapatın ve gevşeyin. Müziği dinleyin ve soruları cevaplayın.
2.Are you good at playing any musical instruments?
Do you know a famous musician?

2. Herhangi bir müzik aleti çalmakta iyi misiniz?
Ünlü bir müzisyen tanıyor musun?

3.Read the biography of İdil Biret, a very talented and successful
pianist. Match the headings with the correct paragraphs.

Çok yetenekli ve başarılı İdil Biret’in biyografisini okuyun.
piyanist. Başlıkları doğru paragraflarla eşleştirin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı MEB Yayıncılık

4.Read the biography again. Write True (T) or False (F).
Correct the false sentences.

Biyografiyi tekrar okuyun. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Yanlış cümleleri düzeltin.

5.Think about what makes someone successful in her/his life and talk about it.

Birini hayatında neyin başarılı kıldığını düşünün ve konuşun
hakkında.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı MEB Yayıncılık

Let’s Write!

Look at the pictures and short information about the successful chief admiral, Barbarossa Hayreddin. Use the notes and write a paragraph about him.

Başarılı baş amiral Barbarossa Hayreddin ile ilgili resimlere ve kısa bilgilere bakın. Notları kullanın ve onun hakkında bir paragraf yazın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı MEB Yayıncılık

Let’s Make a Project!

Follow the steps and prepare a short biography.
Present it to the class.

Adımları izleyin ve kısa bir biyografi hazırlayın.
Sınıfa sunun.

Let’s Reflect!
Now I can…


understand speech on past events and dates.
talk about past events and experiences.
understand texts about past events and dates.
write sentences about past events and dates..

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir