7.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

7.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 48-58 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 48-58 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

7.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır.

7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 7.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 7.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı MEB Yayıncılık

Look at the photos of some animals. Where do they live? Which of them do you think are more dangereous? Why?

Bazı hayvanların fotoğraflarına bakın. Onlar nerede yaşıyor? Hangisinin daha tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

4.1 Listen to the sounds and tick the animals you hear.

4.1 Sesleri dinleyin ve duyduğunuz hayvanları işaretleyin.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı MEB Yayıncılık

3-Use the animals in part2 and fill in the table. Write at least two extras for each category.

2. bölümdeki hayvanları kullanın ve tabloyu doldurun. Her kategori için en az iki ekstra yazın.

4-Some animals are describing themselves below.Read the sentences and write their names in the boxes.

4-Bazı hayvanlar aşağıda kendilerini tanımlamaktadır.Cümleleri okuyun ve adlarını kutulara yazın.

a.snake — yılan    b.cheetah — çıta   c.crocodile — timsah

d.eagle — kartal    e.kangaroo — kanguru

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayıncılık

4.2.Read and listen to dialogue.Which to animals are Tom and Leo talking about?

4.2. Diyaloğu okuyun ve dinleyin Tom ve Leo hangi hayvanlardan bahsediyor?

☯TOM: Selam, Leo! Ne okuyorsun?

☘LEO: Ben nesli tükenmiş vahşi hayvanlar hakkında bir magazin okuyorum.

☯TOM: Vay canına,bu hangi hayvan? Bir kaplan mı?

☘LEO: Kaplan? Oh ,hayır. O kılıç dişli kaplan. 10.000 yıl önce soyu tükendi.

Daha büyük ve daha güçlüydü. Kısa bacakları vardı ama pençeleri devasaydı.

☯TOM: Gerçekten çok uzun dişeri var mıydı?

☘LEO: Evet,ayrıca onlar çok keskin. Kılıç dişli kaplanlar mükemmel avcılardı. Onlar çoğunlukla mamut ve bizon gibi büyük avları avlarlardı. Onlar açık otlaklarda yaşarlardı.

☯TOM: Anlıyorum. Ama kaplanlar?

☘LEO: Kaplanlar diğer tüm vahşi kedilerden daha büyüktür. Onlar 300 kiloya kadar çıkabilir ve ölçüleri 3.3 metre kadar olabilir. Onlar büyük ve ağır. Kaplanlar etoburlar. Genellikle yalnız ve gece avlanırlar.

☯TOM: Onlar siyah beyaz çizgili turuncu renkleriyle ünlüdürler.

☘LEO: Dünyadaki her kaplanın farklı çizgileri vardır. Onlar çizgilerini kamuflaj için kullanıyorlar.

☯TOM: Ne harika! Tüm hayvanlar farklı ve ilginç özelliklere sahip.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayıncılık

2.Match the words in the dialogue with their definitions.

2. Diyalogdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

prey — av   stripe — şerit   hunt— av

paw — pati   carnivore — etobur

3.Read the dialogue again and answer the questions.

3. Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı MEB Yayıncılık

Which wild animals do you want to see?

Hangi vahşi hayvanları görmek istersiniz?

Where can you see them? In their habitats or not?

Onları nerede görebilirsin? Yaşam alanlarında mı değil mi?

4.3 Listen to the texts. Which animals are they talking about? Write them in the correct boxes. You can use them more than once.

4.3 Metinleri dinleyin. Hangi hayvanlardan bahsediyorlar? Bunları doğru kutulara yazın. Bunları birden fazla kullanabilirsiniz.

shark — köpek balığı     owl — baykuş   polar bear — kutup ayısı

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı MEB Yayıncılık

Work in pairs. Imagine that you are a journalist and interviewing a nature scientist. Ask and answer questions about these extinct animals.

İkili çalışın. Bir gazeteci olduğunuzu ve bir doğa bilimcisiyle röportaj yaptığınızı hayal edin. Soyu tükenmiş bu hayvanlar hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

2.Do you know any other extinct animals? Why are they extinct now?

2. Soyu tükenmiş başka bir hayvan tanıyor musunuz? Neden şimdi yok oldular?

3.What should we do to protect endangered animals?

3. Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız?

You can use the prompts below.

Aşağıdaki istemleri kullanabilirsiniz. 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı MEB Yayıncılık

Do you know this logo? What is WWF?

Bu logoyu biliyor musunuz? WWF nedir?

There Volunteers from WWF are talking about some animals. Read the texts. What do these animals have in common?

Orada WWF Gönüllüleri bazı hayvanlardan bahsediyor. Metinleri oku. Bu hayvanların ortak yönü nedir?

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Read the texts in part 2 and write the names of animals.

2. bölümdeki metinleri okuyun ve hayvanların adlarını yazın.

Read again and fill in information carde about the animals.

4.Tekrar okuyunuz ve hayvanlarla ilgili bilgi kartını doldurunuz.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı MEB Yayıncılık

Let’s Write

Imagine that you are a volunteer from WWF.  Use the prompts below and prepare a brchure about giraffes.

WWF’den bir gönüllü olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki bilgi istemlerini kullanın ve zürafalar hakkında bir broşür hazırlayın.

mammals —  population — live about 25 years —  run very fast — take precautions —   long neck

memeliler – nüfus – yaklaşık 25 yıl yaşar – çok hızlı koşar – önlem alın – uzun boyunlu. 

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı MEB Yayıncılık

Let’s Have Fun

Hadi eğlenelim

Write the names of the animals and find the hidden message.

Hayvanların isimlerini yazın ve gizli mesajı bulun.

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı MEB Yayıncılık

Let’s Make a Project!

Hadi eğlenelim.

Follow the steps and prepare a poster. Present it to the class.

Adımları izleyin ve bir poster hazırlayın. Sınıfa sunun.

 

2020-2021 7.SINIF MEB VE BİLİM KÜLTÜR YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir