8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2021-2022

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI 2021-2022

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 1.Ünite Sayfa 12-22 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 160 sayfadan oluşuyor. 8.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:FRIENDSHIP

UNIT 2: TEEN LIFE

UNIT 3: COOKING

UNIT 4: COMMUNICATION

UNIT 5: THE INTERNET

UNIT 6: ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNIT 8: SCORES

UNIT 9: SCIENCE

UNIT 10:NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 8.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

DenemeSınavları.net ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)

 

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları 

Tick ( ) the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.

Arkadaşlarınızla yapmayı sevdiğiniz aktiviteleri işaretleyin (). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Etkinlik 1

Listen to the recording. Circle the correct phrases.

Kaydı dinleyin. Doğru cümleleri daire içine alın.

Etkinlik 2

Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons.

Arkadaşlarınızdan birinin sizi bir aktivite yapmaya davet ettiğini varsayalım. Açıklamalar vererek kabul et veya nedenleri ile reddet.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları 

Etkinlik 1

Match the words/ phrases with their explanations.

Kelimeleri / cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin.

Etkinlik 2

Read the text. How many buddies has Emel got?

Metni oku. Emel’in kaç arkadaşı var?

Etkinlik 3

Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases in the text.

Metni tekrar okuyun. Cümleleri kalın ifadelerle tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları 

Etkinlik 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.

Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları 

Etkinlik 1

Tick ( ) the kind of movies you like watching.

Ne tür film izlemeyi seviyorsanız tik atın.

Comedy – animation – drama – thriller – science fiction – western – romance – action.

Etkinlik 2

Listen to the recording. Write the names of invitees and tick ( ) the chart.

Kaydı dinleyin. Davetlilerin adlarını yazın ve tabloyu işaretleyin.

Etkinlik 3

What kind of movies do you like watching? Explain by giving reasons. Share with your classmates.

Ne tür filmler izlemekten hoşlanırsın? Sebepler vererek açıklayın. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları 

Etkinlik 1

Where do you want to invite your friends? Tick ( ) the events.

Arkadaşlarınızı nereye davet etmek istersiniz? Oraları işaretleyin.

Etkinlik 2

Read the invitation card. What should Burak bring with him?

Davetiyeyi okuyun. Burak yanında ne getirmeli?

Etkinlik 3

Read the invitation card again. Fill in the table.

Davetiyeyi tekrar okuyun. Tabloyu doldurunuz.

Etkinlik 4

Suppose that you get an invitation card of a book fair. Write a short letter apologizing and giving
reasons for not attending to the invitation.

Bir kitap fuarı davetiyesi aldığınızı varsayalım. Özür dileyen ve davete katılmama nedenleri ile ilgili kısa bir mektup yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları 

Etkinlik 1

Work in pairs.Ask the questions to your pair. Write his/ her answers.

Çiftler halinde çalışın ve eşinize soruları sorun. Cevaplarını yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları 

1.What do they like doing with their friends? Write your sentences.

Arkadaşlarıyla ne yapmaktan hoşlanırlar?Cümlelerinizi yazın.

2.Circle the correct words/ phrases.

Doğru kelimeleri / cümleleri daire içine alın.

4.Read the dialogue. Tick ( ) the true
sentences.

Diyaloğu oku. Doğruyu işaretleyin.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları 

Etkinlik 1

Solve the puzzle.

Bulmacayı çöz.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları 

Etkinlik 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.

Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın.

Etkinlik 3

Match the invitations with the responses. (There is one extra response.)

Davetiyeleri yanıtlarla eşleştirin. (Bir ekstra yanıt vardır.)

Kevin : anything

Kevin: join

Maria : come with

Kevin: city park.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları 

Etkinlik 4

Put the words/ phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

1.Would you like to go to the theatre on saturday?

2Are you busy on wednesday?

3.Shall we drink something at a cafe?

4.How about going to a shopping mall at the weekend?

5.Why don’t we have a barbecue next weekend?.

Etkinlik 5

You get an invitation of an art exhibition. Write a letter apologizing and giving reasons for not
attending the after party of it.

Bir sanat sergisi daveti alırsınız. Özür dileyen ve partisine katılamama için nedenler belirten bir mektup yazın.

 

 

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.