İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8. SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 36-46 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite ın the kıtchen sayfa 36-46 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46 Cevapları

 

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı MEB Yayıncılık

Match the cuisine withthe pictures.Share them with your classmates.

Mutfağı resimlerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen to the recording. Write the names of the food above in the blanks according to their preferences.

Kaydı dinleyin. Yukardaki yiyeceklerin isimlerini boşluklara, göre yazın.

Which cuisine do you prefer? Share your answers by giving a simple description.

Hangi mutfağı seversiniz? Cevaplarınızı basit bir açıklama  vererek paylaşın.

I prefer American cuisine. Steak is my favorite meal.
You grill meat and serve with sauces.

Amerikan mutfağını tercih ederim. Biftek en sevdiğim yemek. Eti ızgara yapıyorsun ve soslarla servis ediyorsun.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı MEB Yayıncılık

Match the cooking methods with the pictures.

Pişirme yöntemlerini resimlerle eşleştirin.

    Fry — Kızartma
Bake — Pişirmek
Roast — Fırında Kızartmak
Steam — Steam
Grill — Izgara
Boil — Kaynama

Read the text. What does Alp do at the end of his preparation?

Metni oku. Alp, hazırlıklarının sonunda ne yapıyor?

Alp is a well-known Turkish chef. When he was a little
boy, he was fond of being in the kitchen. He graduated from the
Department of Gastronomy & Culinary Arts. He stepped into his
professional life when he was young. He gained rich experience
from different countries. Now, he has his own restaurant. He takespart in each step of preparing, cooking and serving the meal. Hemarinates, cooks and finally serves meals to his guests. He usesmany cooking methods in the kitchen. At the end of his preparation,he seasons the meals. He’s so famous that people come to taste his meals from various cities. Moreover, he organizes workshops on cooking and serving tips.

Alp, tanınmış bir Türk aşçıdır. O küçükken
oğlum, mutfakta olmayı çok seviyordu. O mezun oldu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü. Onun içine girdi
gençken profesyonel yaşam. Zengin deneyim kazandı
farklı ülkelerden. Şimdi kendi restoranı var. O alır
yemeği hazırlamanın, pişirmenin ve servis etmenin her adımında yer alır. O marine eder, pişirir ve nihayet misafirlerine yemek servisi yapar. O kullanır mutfakta birçok pişirme yöntemi. Hazırlıklarının sonunda, yemekleri mevsimselleştirir. O kadar ünlü ki insanlar onun çeşitli şehirlerden yemekler. Ayrıca atölye çalışmaları düzenliyor yemek pişirme ve servis ipuçları.

Read the text again. Match the bold words with their definitions.

Metni tekrar okuyun. Kalın kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

1 Gastronomy & Culinary Arts (4) a a practical work on a particular subject
2 to marinate (5)                              b a clue, a tactic
3 to season (1)                                c a field related to cooking and serving
4 a workshop (3)                            d to add salt, pepper, etc. to food
5 a tip (2)                                        e to leave the meat in the mixture of oil, vinegar, herbs and spices

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı MEB Yayıncılık

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one example in each box.

Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.

Study the sentences about describing process of an omelette.

Omlet sürecini anlatan cümleleri inceleyin.

Number the steps of cooking pasta from 1 to 6 and share the process of pasta by using linkers.

Makarna pişirme adımlarını 1’den 6’ya kadar numaralandırın ve bağlayıcıları kullanarak makarna sürecini paylaşın
(birinci, ikinci, …) sınıfta.


(first, second, …) in the classroom.
6 Pour the sauce and serve it.          2 Add half a packet of pasta.
4 Drain it with a strainer.                   3 Cook it about ten minutes.
5 Prepare some tomato sauce.        1 Boil some water in a large pot.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı MEB Yayıncılık

Look at the pictures. Tick three of them you usually use while you are making dessert.

Resimlere bakarak. Genellikle tatlı yaparken kullandığınız üç tanesini işaretleyin.

Listen to the recording. Tick ( ) the ingredients in the list you hear.

Kaydı dinleyin. Duyduğunuz listedeki malzemeleri işaretleyin ().

Write the recipe of your favorite dessert by using linkers (first, second, …) to describe the process.

İşlemi açıklamak için bağlayıcıları (birinci, ikinci, …) kullanarak en sevdiğiniz tatlının tarifini yazın.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı MEB Yayıncılık

Scan the text. Tick the words you find in the text.

Metni tarayın. Metinde bulduğunuz kelimeleri işaretleyin.

Read the blog. How many steps are there in the recipe?

Blogu okuyun. Tarifte kaç adım var?

Read the blog again. Answer the following questions.

Blogu tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı MEB Yayıncılık

Work in pairs. Read the dialogue. Share your own recipe by exchanging ideas as in the sample.

İkili çalışın. Diyalogu okuyun. Örnekteki gibi fikir alışverişinde bulunarak kendi tarifinizi paylaşın.

Match the sentences with the pictures and write your own sentences by using the bold words.

Cümleleri resimlerle eşleştirin ve kalın kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi yazın.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı MEB Yayıncılık

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.

Bu ünitedeki yeni kelime ögelerini ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.

Prepare a poster about your favorite meal and provide the preparation process as in the sample.

En sevdiğiniz yemek hakkında bir poster hazırlayın ve örnekteki gibi hazırlık sürecini sağlayın.

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ().

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Match the words/ phrase with the pictures. (There are two extra words.)

Kelimeleri / ifadeyi resimlerle eşleştirin. (İki ekstra kelime var.)

2.Match the halves to make a phrase. (There is
one extra word.).

Bir cümle oluşturmak için yarıları eşleştirin. (Var
fazladan bir kelime.)

3.Put the sentences into the correct order.

Cümleleri doğru sıraya koyun.

4.Listen to the recording and complete the recipe with a word or
phrase.

Kaydı dinleyin ve tarifi bir kelime ile tamamlayın veya
ifade.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Solve the puzzle.

Yap boz u çöz.

2.Odd one out.

Garip biri çıktı.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Look at the pictures. Put the sentences into the correct order.

Resimlere bakmak. Cümleleri doğru sıraya koyun.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Read the recipes. Write the ingredients for each soup.

Tarifleri okuyun. Her çorbanın malzemelerini yazın.

2.Match the questions with the correct answers. (There is one extra question.)

Soruları doğru cevaplarla eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)

2020-2021 8.SINIF MEB VE TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.