8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 48-58 CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite On The Phone sayfa 48-58 cevaplarını hazırladık.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

8.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 8.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 Cevapları

 

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı MEB Yayıncılık

Look at the smileys. Tick ( ) three of them you prefer using. Share them with your classmates.

Suratlara bak. Kullanmayı tercih ettiğiniz üç tanesini işaretleyin (). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Listen to the recording. Correct the sentences.

Kaydı dinleyin. Cümleleri düzelt.

Suppose that you are talking on the doorbell starts to ring. What will you say to the person on the phone?

Diyelim ki kapı zili konuştuğunuz zaman çalmaya başlar. Telefondaki kişiye ne söyleyeceksiniz?

 

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı MEB Yayıncılık

Scan the phone conversations. Answer the following questions.

1. Aktivite

Telefon görüşmelerini tarayın. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.

1.Who is the in winter?

2.Who receives the invantion?

3.What is the invantion about?.

Activity 2
Read the phone conversations. How many tickets does Kemal have?

Aktivite 2
Telefon konuşmalarını okuyun. Kemal’in kaç bileti var?

Activity 3
Read the phone conversations again. Tick ( ) the sentences True or False.

Aktivite 3
Telefon görüşmelerini tekrar okuyun. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin ().

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 1

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more example in each box.

1. Aktivite

Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir örnek daha ekleyin.

-Would you like her to call you back in ten minutes?

-Let’s meet there about an hour.

Work in pairs. Read the phone conversation and then find different situations. Act out your own phone conversation as in the sample.

İkili çalışın. Telefon görüşmesini okuyun ve ardından farklı durumlar bulun. Kendin gibi davran örnekteki gibi telefon görüşmesi..

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 1

Match the halves to make phrases.

Cümleler oluşturmak için yarıları eşleştirin.

1.take

2.contact

3.hold on

4.dial

5.put

Listen to the recording. Tick ( ) the chart.

Kaydı dinleyin. Grafiği işaretleyin ().

Work in pairs. Choose a topic. Write a simple phone conversation with your pair. Act it out in the classroom.

İkili çalışın. Bir konu seç. Eşinizle basit bir telefon görüşmesi yazın. Dışarıda hareket sınıf.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı MEB Yayıncılık

Match the emergency numbers with the services.

Acil durum numaralarını servislerle eşleştirin.

Read the phone conversation. Who are the strangers?

Telefon görüşmesini okuyun. Yabancılar kimler?

Read the phone conversation again. Choose the correct answers.

Telefon görüşmesini tekrar okuyun. Doğru yanıtları seçin.

1.The neigbour is calling …

2. The conversation in between …

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 1
Match the dates with the phones.

1. Aktivite
Tarihleri ​​telefonlarla eşleştirin.

Activity 2
Read the text. What do you think about the usage of telephone? Add one more pro and con in each box.

Faaliyet 2
Metni oku. Telefon kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Her kutuya bir tane daha profesyonel ve aleyhte ekleyin.

-able to memorize everything

– low battery

Activity 3
Work in pairs. Discuss about pros and cons of the phone in the classroom.

Faaliyet 3
İkili çalışın. Sınıfta telefonun artılarını ve eksilerini tartışın.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı MEB Yayıncılık

Work in groups. Act out a call center drama, choose a task from the role cards below. One by one call the call center to share your problems.

Gruplarla çalışmak. Bir çağrı merkezi dramasını canlandırın, aşağıdaki rol kartlarından bir görev seçin. Tek tek Sorunlarınızı paylaşmak için çağrı merkezini arayın.

How well can you do these things? Tick ( ) the chart.

Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin ()..

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Put the words/ phrases into the correct order.

Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.

1.Can you hold on a moment please?

2.Danny isn’t available at the moment.

3.Would you like to leave a message.

4.Could you pleae repeat that?.

2.Read the situations. Tick ( ) the true statements.

Durumları okuyun. Doğru ifadeleri işaretleyin ().

a.You want to speak with your friend but her brother answers the phone. Your friend isn’t available right now. Leave a message for her.

Arkadaşınla konuşmak istiyorsun ama onun kardeşi telefona cevap verir. Arkadaşın şu anda müsait değil.Onun için bir mesaj bırakın.

b.You are having a video chat with your parents. Suddenly, your teacher calls you on the phone. You must answer it.

Ailenle görüntülü sohbet ediyorsun. Aniden öğretmeniniz sizi telefonla arar. Cevaplamalısın.

3.Complete the memo with the sentences in the box.

Notu aşağıdaki cümlelerle tamamlayın:Kutu

He waits for your response as soon as possible.
• It starts at 2 p.m. on Saturday.
• Mike from your class called you.
• You can call him on his mobile.
• He invites you to a kite festival

4.Match the sentences with the words/ phrase in the box. (There is one extra word.)

4. Cümleleri kutudaki kelimeler / kelime öbeği ile eşleştirin. (Fazladan bir kelime var.).

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 1

Solve the puzzle. Find the hidden phrase.

1. Aktivite
Yap boz u çöz. Gizli ifadeyi bulun.

1.Contact

2.Extention

3.Hang on

4.Memo

5.Pıck Up

6.Keep in Touch

7.Polite

8.Engaged

9.Available.

Activity 2

Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.

Faaliyet 2
Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın. Sonra harekete geç.
.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 3

Match the halves of the sentences. (There is one extra question.)

Faaliyet 3

Cümlelerin yarısını eşleştirin. (Fazladan bir soru var.)

Activity 4

Put the sentences into the correct order.

Faaliyet 4

Cümleleri doğru sıraya koyun..

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı MEB Yayıncılık

Activity 5

Write a phone conversation according to the instructions.

Faaliyet 5

Talimatlara göre bir telefon görüşmesi yazın.

STUDENT A
 Introduce yourself. Ask if your friend is there.
 Ask if he/ she has any plans for the evening.
 Tell your plans.
 Tell the date and the time.
 Say good bye.

ÖĞRENCİ A
 Kendinizi tanıtın. Arkadaşının orada olup olmadığını sor.
 Akşam için herhangi bir planı olup olmadığını sorun.
 Planlarınızı anlatın.
 Tarihi ve saati söyleyin.
 Hoşça kal de.

STUDENT B

 Say who you are.
 Say you don’t have any plans.
 Accept the suggestion. Ask the date and the time.
 Approve and say good bye.

ÖĞRENCİ B

 Kim olduğunuzu söyleyin.
 Herhangi bir planınız olmadığını söyleyin.
 Öneriyi kabul edin. Tarihi ve saati sorun.
 Onaylayın ve güle güle deyin..

2021-2022 8.SINIF MEB VE TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir