8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

8.SINIF TUTKU YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE CEVAPLARI

8.SINIF İNGİLİZCE TUTKU YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI 2.ÜNİTE (2021-2022)

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 8.Sınıf Tutku Yayınları  İngilizce ders kitabı 2.Ünite sayfa 22-34 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2021-2022

2021-2022 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 160 sayfadan oluşuyor. 8.Sınıf İngilizce Tutku yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1:FRIENDSHIP

UNIT 2: TEEN LIFE

UNIT 3: COOKING

UNIT 4: COMMUNICATION

UNIT 5: THE INTERNET

UNIT 6: ADVENTURES

UNIT 7: TOURISM

UNIT 8: SCORES

UNIT 9: SCIENCE

UNIT 10:NATURAL FORCES

Hazırlamış olduğumuz 8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 8.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 8.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 8.sınıf Tutku yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf Tutku  Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

denemesinavlari.net ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

8.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 22-23-2-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları 

Read and number the daily routines from the first thing you do to the last one on a typical day. Cross the routines that you don’t do.

2.Use the time expressions below and talk about your daily routines in the class. Follow the example below.

Tipik bir günde yaptığınız ilk şeyden sonuncusuna kadar günlük rutinleri okuyun ve numaralandırın. Yapmadığınız rutinleri atlayın

2. Aşağıdaki zaman ifadelerini kullanın ve sınıftaki gün.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

3.Read the text. Check the correct boxes. Correct the false statements.

4.Write a paragraph about your daily routines.

5.Peer Assesment: Exchange your work with your friend.Check and correct your friend’s paragraph.Use the checklist below.What else can you say to improve your friend’s work?

6.Share your daily routines with the class.Use your paragraph in Part 4.

3. Metni okuyun. Doğru kutuları kontrol edin. Yanlış ifadeleri düzeltin.

4. Günlük rutinleriniz hakkında bir paragraf yazın..

5. Akran Değerlendirmesi: Çalışmanızı arkadaşınızla paylaşın Arkadaşınızın paragrafını kontrol edin ve düzeltin Aşağıdaki kontrol listesini kullanın Arkadaşınızın çalışmasını geliştirmek için başka ne söyleyebilirsiniz?

6. Günlük rutinlerinizi sınıfla paylaşın 4. Bölümdeki paragrafınızı kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

1. Match the photos with the activities. Write the numbers of the correct photos.

2. Write two more activities in the table below. Tick the correct statements and cross.

 1. Fotoğrafları aktivitelerle eşleştirin. Doğru fotoğrafların numaralarını yazın.

2. Aşağıdaki tabloya iki etkinlik daha yazın. Doğru ifadeleri işaretleyin ve çarpı işareti koyun.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

1.Pair work: Talk about your friends opinions about sports. You may use the questions below you.

2.Listen and complete the conservation with the words in the box.

3 Listen to the rest of the conversation.Write “A” for Alex and write “C” for Clarie in the boxes.

1. Eş çalışması: Arkadaşlarınızın spor hakkındaki görüşleri hakkında konuşun. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

2. Kutudaki sözcüklerle korumayı dinleyin ve tamamlayın.

3 Sohbetin geri kalanını dinleyin. Alex için “A” yazın ve kutulara Claire için “C” yazın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

4.What activities do you do regularly? How often do you those activities? Write a short paragraph and give some details.

5.How often do they do those activities? Ask and answer about the favorite free time activities of your friends. Ask for some details in turn. Then share the interesting ones with your friends. Use the information in Part 4. Follow the example.

4. Düzenli olarak hangi etkinlikleri yaparsınız? Bu aktiviteleri ne sıklıkla yaparsınız? Kısa bir paragraf yazın ve bazı ayrıntılar verin.

5.Bu etkinlikleri ne sıklıkla yapıyorlar? Favori olanı sor ve cevapla
arkadaşlarınızın boş zaman aktiviteleri. Sırayla bazı ayrıntılar isteyin. Sonra ilginç olanı paylaşın arkadaşlarınızla olanlar. 4. Bölümdeki bilgileri kullanın. Örneği izleyin.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

1.Listen and number the types of music from 1 to 8 in the order you hear.

2.Add one more type of music to the list. Then tick what you think about the types of music. You msy tick more than one box.

3.Talk about music and the types of music.

1. 1’den 8’e kadar müzik türlerini duyduğunuz sırayla dinleyin ve numaralandırın.

2. Listeye bir müzik türü daha ekleyin. Ardından müzik türleri hakkında ne düşündüğünüzü işaretleyin. Birden fazla kutuyu işaretliyorsunuz.

3. Müzik ve müzik türleri hakkında konuşun. 

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

4.Read and complete the conservation with the words below.

6. Listen to the rest of the conservation and answer the questions below.

7 Group Work: Work in groups of six. Complete the table with the most popular ones in our group.Then share finding with your classmates.

4. Aşağıdaki sözcüklerle konuşmayı okuyun ve tamamlayın.

6. Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

7 Grup Çalışması: Altılı gruplar halinde çalışın. Grubumuzdaki en popüler olanlarla tabloyu tamamlayın ve bulduklarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

1.Do you have any friends from other countries? If so, how do you can contact thern?

2. Look at the title and the photos below and guess where they are from and what the text about. Then scan the text and check your guesses.

1. Başka ülkelerden arkadaşınız var mı? Eğer öyleyse, onlarla nasıl iletişime geçebilirsiniz?

2. Aşağıdaki başlığa ve fotoğraflara bakın ve bunların nereden geldiğini ve ne hakkında olduğunu tahmin edin. Ardından metni tarayın ve tahminlerinizi kontrol edin.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

3.Look at the highlighted words in the text and do the puzzle.

4.Read the text and answer the questions.

3. Metinde vurgulanan kelimelere bakın ve bulmacayı yapın.

4. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

1.What do you usually do with your family? How often do you do those things? What do you like/dislike doing most with then?

2.What do you think of the teenagers in you country? Write the letters of the appropriate statements below in the related boxes. You an write more than one letter.

1. Ailenle genellikle ne yaparsın? Bunları ne sıklıkla yaparsınız? O zaman en çok ne yapmaktan hoşlanır / sevmezsiniz?

2. Ülkenizdeki gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki uygun ifadelerin harflerini ilgili kutulara yazın. Birden fazla mektup yazarsın. 

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

3.What do the people below think of teenagers? Listen and put a tick (✔) or a cross (✘).

4.Make a short presentation about yourself in the class. Use the phrases below to help you.

3. Aşağıdaki insanlar gençler hakkında ne düşünüyor? Dinleyin ve bir onay işareti () veya bir çarpı (✘) koyun.

4.Sınıfta kendinizle ilgili kısa bir sunum yapın. Size yardımcı olması için aşağıdaki cümleleri kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

1.Write a short paragraph about a music band and state the characteristics of the band.

2.Make a short presentation of the music band you have chosen. You may show some photos, album covers and/or short performances to maje your presentation interesting.

1.Bir müzik grubu hakkında kısa bir paragraf yazın ve grubun özelliklerini belirtin.

2. Seçtiğiniz müzik grubunun kısa bir sunumunu yapın. Sunumunuzu ilginç kılmak için bazı fotoğraflar, albüm kapakları ve / veya kısa performanslar gösterebilirsiniz.

 

8.SINIF TUTKU ve MEB YAYINLARI  İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir