9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 70-91 CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 70-91 CEVAPLARI 2021-2022

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 70-91 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayınları 2020-2021

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik ders kitabı 376 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Gezegen Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91 Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Yandaki Venn şemasına göre Aı, Bı, (A ∩ B)ı ve (A ∪ B)ı kümelerini liste yöntemi ile yazınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı Gezegen Yayıncılık

A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s(A) + s(Bı) = 16 ve s(Aı) + s(B) = 14 olduğuna göre s(E) kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı Gezegen Yayıncılık

E = {0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9}, A = {1, 2, 3}, B = {1, 2, 3, 4, 5} kümeleri veriliyor. B’ ile A’ kümelerini bulup karşılaştırınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı Gezegen Yayıncılık

A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere (A ∪ B) ∩ (A ∩ Bı)ı ifadesini en sade şekilde yazınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı Gezegen Yayıncılık

[(A’ ∩ B) ∪ A] ∪ (A’ ∩ B’)’ işlemini sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade biçimde yazınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı Gezegen Yayıncılık

A = {1, 2, 3, 4}, B = {1, 3, 5, 7, 9} kümeleri için A – B ve B – A kümelerini bulup karşılaştırınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için s(A ∪ B) = 3.s(A – B) = 4.s(B – A) ve s(A ∩ B) = 10 olduğuna göre s(A ∪ B) kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı Gezegen Yayıncılık

1. s(A ∩ Bı) = 6, s(A ∩ B) = 4, s(A ∪ B) = 15 olduğuna göre s(B – A) kaçtır?

2. Yanda verilen Venn şemasında 7(A ∩ B) ∪ (B∩C)A – (A ∩ B ∩ C)kümesini boyayarak gösteriniz.

3. s(A) = 8, s(B) = 4 olduğuna göre s(A ∪ B) nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

4. s(A) = s(B) = s(C) = 10, s(A ∩ B) = s(A ∩ C) = s(B ∩ C) = 2.s(A ∩ B ∩ C) ve s(A ∪ B ∪ C) = 20
olduğuna göre s(A ∩ B ∩ C) kaçtır?

5. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere (Aı ∪ B)ı ∪ (A ∩ B) ifadesinin en sade
şeklini yazınız.

6. Aı ∪ 8(A ∪ B)ı ∪ BB işleminin sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade şekilde yazınız.

7. 38 kişilik bir sınıfta matematik kursuna gitmeyen 16 kişi, fizik kursuna gitmeyen 24 kişi ve her iki kursa giden 8 kişi vardır. Buna göre iki kursa da gitmeyen kaç kişi vardır?

8. Bir seyahat acentasında çalışanlar Rusça ve İngilizceden en az birini bilmektedir. Rusçayı bilenlerin sayısı İngilizceyi bilenlerin sayısının 2 katı, sadece İngilizceyi bilenlerin sayısının 3 katıdır. Acentada 24 kişi çalıştığına göre Rusçayı bilen kaç kişi vardır?

9. Dans veya tiyatro kursundan en az birine gidenlerden oluşan bir gruptaki kişilerin %54 ü dans kursuna, %58 i tiyatro kursuna gitmektedir.
Bu grupta her iki kursa giden 24 kişi olduğuna göre gruptaki kişi sayısı kaçtır?

10. 41 kişilik bir sınıftaki sarışın erkeklerin sayısı esmer erkeklerin sayısının yarısı, sarışın kızların
sayısının 2 katıdır. Bu sınıftaki esmer kız sayısı 6 olduğuna göre sarışın kişi sayısı kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı Gezegen Yayıncılık

A = {x | 2 ≤ x < 5, x asal sayı}, B = {–2, –1, 0} kümeleri için A x B nin grafiğini çiziniz..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı Gezegen Yayıncılık

SIRA SİZDE

A = {1, 2}, B = {a, b}, C = {b, 2} kümeleri için aşağıda istenenleri yazıp karşılaştırınız.
a) (B ∩ C) x A ile (B x A) ∩ (C x A)
b) A x (B ∪ C) ile (A x B) ∪ (A x C)
c) (B ∪ C) x A ile (B x A) ∪ (C x A).

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı Gezegen Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen eşitliklerde x ve y değerlerini bulunuz.

2. Aşağıda verilen kümeler için A x B ve B x A kümelerini yazınız ve grafiklerini çiziniz.

3. s(A) = 6 olduğuna göre s(A x A) kaçtır?

4. A = {1, 2, 3} olmak üzere A x A kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çaplı dairenin yarıçapının uzunluğunu bulunuz.

5. s(A) = 4, s(A x B) = 12, s(A ∪ B) = 5 olduğuna göre s(A ∩ B) kaçtır?

6. s(A) = 4, s(B ∪ C) = 12 olduğuna göre 7(A x B) ∪ (A x C)A kaçtır?.

7. A = {a, b, c, d}, B = {c, d, e, f} ve C = {e, f, g, h} olduğuna göre s7(A x B) ∪ (A x C)A ve s7(A x C) ∩ (B x C)A kaçtır?

8. Yanda B x A kümesinin grafiği verilmiştir.
C = {0, 1, 2} olduğuna göre s7A x (B ∩ C)A kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı Gezegen Yayıncılık

DEĞERLENDİRME SORULARI – 1

1.Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı
diğerlerinden farklıdır?

2. A ve B, E evrensel kümesinin ayrık olmayan
iki alt kümesidir. A B, s(A) = 4 ve s(B) = 8
olduğuna göre s(A ∪ B) en az kaçtır?

A = (a, b, {a}, {a, b}, c) kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4. A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5},
C = {1, 2, 5, 6, 7, 8} ve E evrensel kümesi için
A ∪ B ∪ C = E tir.
Buna göre (Bı – A) ∪ (B – Cı) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

5. A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin öz
alt küme sayısından 95 eksiktir. s(A) = 5 olduğuna göre s(B) kaçtır?

6. Venn şemasında gösterilen boyalı bölgeyi
gösteren küme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

7. Eleman sayılarının toplamı 8 olan iki kümenin alt kümelerinin sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

8. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.
s(A – B) = 3
s(Aı) = 9
s(B) = 10
s(E) = 2.s(A)
olduğuna göre s6(A ∪ B’) kaçtır?
.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı Gezegen Yayıncılık

9. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesidir.
s(Aı ∩ Bı) = 4
s(E) = 28
4.s(A ∩ B) = 2.s(A – B) = s(B) olduğuna göre s(A) kaçtır?

10. (A – B)ı ∪ (A ∩ B)’ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

11. İngilizce, Almanca, Rusçadan en az birini bilenlerden oluşan bir grupta İngilizceyi bilen Almancayı, Almancayı bilen Rusçayı bilmiyor.
İngilizceyi bilmeyen 7, Rusçayı bilmeyen 10 ve yalnız bir dil bilen 13 kişi olduğuna göre Almancayı bilen kaç kişi vardır?

12. Bir sınıftaki öğrencilerin %70 i yüzme, %40 ı
okçuluk kursuna gidiyor. Yüzme ve okçuluk kurslarından herhangi birine gitmeyenler sınıfın %30 u olduğuna göre iki kursa birden gidenler sınıfın yüzde kaçıdır?

13. 35 kişilik bir sınıfta satranç oynayanların, dama oynayanların ve hiçbirini oynamayanların sayıları birbirine eşittir. İkisini birlikte oynayan 4 kişi olduğuna göre bu sınıfta satranç oynayan kaç kişi vardır?

14. (3x + y, x – 2) = (27, y + 3) olduğuna göre xy kaçtır?

15. B = {1, 2, 3, 4}
C = {4, 5}
s7(B x A) ∪ (C x A)A = 60
olduğuna göre s(A) kaçtır?

16. Aşağıda A x B nin grafiği verilmiştir.

Buna göre s(A ∩ B) kaçtır?. 

 

9.SINIF GEZEGEN ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.