9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 92-119 CEVAPLARI

9.SINIF GEZEGEN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 92-119 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 92-119 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Gezegen Yayınları 2020-2021

9.Sınıf Gezegen Yayıncılık Matematik ders kitabı 376 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf Gezegen Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gezegen Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı Gezegen Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119 Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Aşağıdaki sayı doğrusu üzerine çizilen üçgenlerden yararlanarak √3 sayısının sayı doğrusu üzerindeki yerini bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Aşağıdaki eşitliklerde x, y, z, t sayılarını bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

İşlemlerini yapıp sonuçlarını karşılaştırınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Alıştırmalar

1. N: Doğal sayılar kümesi,

Z: Tam sayılar kümesi,
Q: Rasyonel sayılar kümesi,
Q’: İrrasyonel sayılar kümesi
olmak üzere aşağıda verilen sayıları yandaki kümelerin içine yerleştiriniz.

2. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

3. √5 sayısını sayı doğrusunda gösteriniz.

4. Aşağıdaki sayıların çarpma işlemine göre tersini noktalı yerlere yazınız.

5. x ve y birer tam sayı olmak üzere (x – 2).√3+(y+4) .√7 işleminin sonucu bir rasyonel sayıdır.
Buna göre x + y ifadesinin değerini bulunuz.

6.sembolleri ile gösterilen her bir sayı kümesi için birer eleman yazınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Beş basamaklı 29a8b sayısı 3 ile kalansız bölünüyor. a+ b nin alabileceği en büyük değer kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Rakamları farklı dört basamaklı 97a6 sayısının 4 ile kalansız bölünmesi için a nın alabileceği değerlerin toplamını bulunuz..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Beş basamaklı 9763a sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ise a nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

Sıra Sizde

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 328a6 sayısı 8 ile kalansız bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

232323 … 23 (30 basamaklı ) sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

1m630 sayısı 11 ile kalansız bölündüğüne göre m kaçtır?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Dört basamaklı 2a7b sayısı 45 ile kalansız bölünüyor. Buna göre a yerine kaç farklı sayı gelebilir?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Alıştırmalar

1.Yandaki bölme işleminde a ve b birer pozitif tam sayı olduğuna göre a nın en küçük değeri kaçtır?

2. Yandaki bölme işlemlerine göre A nın C türünden değerini bulunuz.

3. 25ab dört basamaklı sayısı, 9 ile kalansız bölünüyor. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

4. Beş basamaklı 3a25b sayısı 12 ile bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

5. Aşağıdaki tabloda I. sütunda verilen ifadelerin doğru olabilmesi için a nın alabileceği değerler
II. sütunda karışık olarak verilmiştir. Doğru eşleştirmeleri yapınız.

6. Dört basamaklı 3a8b sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ve 3 ile bölümünden kalan 2 ise (a, b) ikililerinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.

7. Dört basamaklı 2a7b sayısı 18 ile bölündüğüne göre a nın alabileceği değerlerin toplamını bulunuz.

8. Alptuğ, marketten birim fiyatı 11 TL olan bir üründen belli miktarda almıştır. Alptuğ yaptığı alışveriş için toplam 5a2 TL ödemiştir.
Alptuğ bu üründen toplam kaç adet satın almıştır?

9. Dört basamaklı 8m7n sayısının 30 ile bölümünden kalan 17 olduğuna göre m + n nin alabileceği en büyük değeri bulunuz.

10. Beş basamaklı 922ab sayısının 15 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre (a, b) ikilisinin kaç farklı değer alabileceğini bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Aşağıdaki istenilen değerleri bulunuz.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

16, 24, 32, 48 ve 64 sayılarının EKOK unu Excel programı yardımıyla hesaplayınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Alıştırmalar

1. 400 sayısından en az hangi sayı çıkartılmalıdır ki kalan sayı 3, 5 ve 9 ile kalansız bölünsün?

2. EKOK(A, B) + EBOB(A, B) = 80 ve 3A = 5B olduğuna göre A + B kaçtır?

3. a, b sayıları aralarında asal pozitif tam sayılardır.

4. Mehmet’in bisikletinin ön dişlisinin 48, arka dişlisinin 18 dişi vardır. Yandaki konumda iken hareket eden dişlilerin tekrar aynı konuma gelmeleri için en az kaç tur dönmeleri gerekmektedir?

5. 350 ve 450 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır?

6. a, b, c sayıları doğal sayı olmak üzere K = 3a + 2 = 5b + 2 = 7c + 2 olduğuna göre K nin en küçük
değerini bulunuz.

7. Bir hastanede çalışan Melek, Nurşen ve Nevin sırası ile 3, 4 ve 5 günde bir nöbet tutmaktadır.
Bu üç kişi birlikte nöbete başladıktan kaç gün sonra 3. kez birlikte tekrar nöbet tutacaklardır?

8. Boyutları 6 cm, 8 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar kullanılarak bir küp yapılmak isteniyor. Bunun için en az kaç tane tuğla gerekir?

9. Yusuf yapacağı dolap için kullanacağı rafları hazırlayacaktır. 120 cm x 150 cm ebatındaki tahtadan parça artırmadan eşit büyüklükte en az kaç tane raf kesebilir?.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Sıra Sizde

Aşağıda bir hastanedeki doktorların ilk nöbet günleri ve kaç günde bir nöbet tutacakları verilmiştir. Doktorların 38. nöbetlerini hangi gün tutacaklarını tabloda ilgili yere yazınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı Gezegen Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Bugün günlerden pazar olduğuna göre 243 sonra hangi gündür?

2. Bir trafik lambasında sırasıyla 60 saniye kırmızı, 10 saniye sarı ve 50 saniye de yeşil ışık yanmaktadır.
Buna göre kırmızı ışığın yandığı andan itibaren 60 dakika sonra hangi ışık yanar?

3. SAYGISAYGISAYGI … şeklinde devam eden bir harf dizisinin 350. harfi hangisidir?

4. 3 ayda bir sefere çıkan bir gemi ilk seferine kasım ayında çıkarsa 17. seferine hangi ay çıkar?

5. Bir hastanın tedavisi için alması gereken ilaçlar ve zamanlar aşağıdaki gibidir.
• X ilacını 3 günde bir alacaktır.
• Y ilacını 4 günde bir alacaktır.
• Z ilacını X ve Y ilaçlarını birlikte aldığı günlerde alacaktır.

Hasta X, Y ve Z ilacını birlikte ilk kez cuma günü alıyor. Buna göre 20. defa üç ilacı birlikte aldığında Y ilacından kaç kez almış olur?

6. Gökhan 4 günde bir Ezgi ise 5 günde bir kütüphaneye gitmektedir. Gökhan ve Ezgi ilk kez cumartesi günü birlikte kütüphaneye gittiklerine göre 15. kez kütüphaneye hangi gün birlikte giderler?

7. Uğur diş tedavisi için 10 günde bir diş hastanesine kontrole gidecektir. Uğur ilk kez diş hastanesine salı günü gitmiştir.
Buna göre 9. kontrolüne hangi gün gideceğini bulunuz..

 

9.SINIF GEZEGEN ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.