EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 13-34 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıflarda okutulacak olan MEB Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 13-34 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB  Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

MEB Yayınları 9.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF MEB YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 CEVAPLARI  

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Hazırlık

1. “Edebiyat” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

2. “Edebiyat yapmak” deyimiyle anlatılmak istenen nedir?

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?

2. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.

4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi gerekçelendirerek ifade ediniz..

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Hazırlık

1. Edebiyatla bilim arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Tartışınız.

2. Aşağıdaki metinleri edebiyat ile bilim dalları arasındaki ilişki açısından değerlendiriniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metne göre edebiyatın hangi bilim dallarıyla ilişki içinde olduğunu belirtiniz.

2. Metne göre edebiyatın amacını yitirmemesi neye bağlanmıştır? Açıklayınız.

3. Metne göre bilim ve dil arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

4. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

5. Metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

6. Jules Verne’in, Ay’a Seyahat romanını Ay’a gidilmeden önce yazmasından hareketle edebiyat ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

7. Edebiyatın Bilimle İlişkisi adlı metni içerdiği bilgi ve düşünceler arasındaki tutarlılık yönünden değerlendiriniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Hazırlık

1. Güzel sanatlar sözünden ne anladığınızı belirtiniz.

2. Aşağıdaki görsellerden hareketle edebiyatın diğer güzel sanatlardan ayrılan yönleriyle ilgili neler söylenebilir? Tartışınız.

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metinde Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları bölümünde verilenler dışında anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunların anlamlarını  metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz, tahminlerinizin doğru olup olmadığını sözlükten kontrol ediniz.

2. Edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini belirtiniz.

3. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarıyla benzer yönlerini belirtiniz.

4. Edebiyatın diğer güzel sanat dallarından ayrılan yönlerini belirtiniz.

5. Edebiyat adlı metne göre güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın kullandığı malzeme, zaman içinde nasıl gelişmiştir?

6. Edebiyat adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Hazırlık

1. İnsanların farklı edebî türlere ilgi duymasının nedenlerini tartışınız.

2. Aşağıdaki metinden yola çıkarak farklı edebî türlerin ortaya çıkmasının nedenlerinin neler olabileceğini tartışınız.

 

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metin adlı yazıya göre metinlerin sınıflandırılmasında esas alınan ölçütleri belirleyiniz.
2. Bilimsel, felsefi ve edebî metinlerle kişisel hayatı konu alan
metinler arasında ne tür farklılıklar vardır? Açıklayınız.

3. Metin yazarı, kullanacağı metnin türünü belirlerken neleri göz önünde bulundurur? Açıklayınız.

4. Metinde geçen “Her metnin kendine özgü sesi vardır.” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

5. Metin adlı yazının ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Etkinlik

1.Aşağıdaki cümlelerin, dilin kullanımından doğan hangi türleri (standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon) örneklediğini nedenleriyle belirleyiniz.

• Döviz piyasalarında bu hafta dalgalanma bekleniyor.

• Adamı sokakta kıstırıp bir güzel marizlemişler.

• Haydah oloroğut? (Nasılsın?)

• Bir toplumun gelişmesi, eğitime verdiği öneme bağlıdır.

• Menden heç ne soruşma. (Bana hiçbir şey sorma.)

• Sene diyirem! Gaç gündür ariram, yoksan, e ben sene neyidim?

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Aşağıda verilen açıklamayı ve parçaları dikkate alarak yazma aşamaları doğrultusunda, “Niçin yazıyoruz?”, “Nasıl yazmalıyız?” soruları çerçevesinde serbest metinler yazınız.

9.Sınıf MEB Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Etkinlik

a. Seçtiğiniz bir konuda iletişim örneği kurgulayınız.

b. Kurguladığınız iletişim örneğinin ögelerini belirleyiniz.

2021-2022 9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.