İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE 50-60 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 50-60 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Pasifik Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayıncılık

1.a.Label the picture with the given words.

1. a. Resmi verilen kelimelerle eşleştirin.

hill / lake / forest / desert / mountain

1. b.Fill in the blanks with the geographical features above.

1.b. Yukarıdaki coğrafi özellikler ile boşlukları doldurun.

2.Listen to a quiz show on TV.Maggle and Albert are answering questions about tribal people.Tick the names of the tribes you hear.

2. TV’de bir bilgi yarışması programı dinleyin, Maggle ve Albert kabile insanları hakkındaki soruları cevaplıyorlar. Duyduğunuz kabilelerin isimlerini seçin.

3.Listen to the quiz show again and circle the correct option.

3. Test gösterisini tekrar dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayıncılık

4.Listen again and fill in the chart about the tribal  people.

4. Tekrar dinleyin ve kabile halkıyla ilgili tabloyu doldurun.

5.Work in pairs.Ask the questions to interview your partner about his/her daily activities.Put the words in correct order.You may ask follow-up questions to get more detalls.Note the answers.Take turns.

5. Çiftler halinde çalışın, partnerinize günlük aktiviteleri hakkında röportaj yapmak için soruları sorun, kelimeleri doğru sıraya koyun. Daha fazla detaya ulaşmak için takip soruları sorabilirsiniz. Cevapları not edin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Match the pictures with the natural  disasters.

1. Resimleri doğal afetlerle eşleştirin.

2.Read  the definitions and fill in the blanks using the words in exercise1.

2. Egzersiz 1’deki kelimeleri kullanarak tanımları okuyun ve boşlukları doldurun.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Read the interviews and answer the questions.

3. Görüşmeleri okuyun ve soruları cevaplayın.

4.Read the interviews again and write true (T) or false (F).

4. Röportajları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

5.Find the highlighted word groups in the interviews and circle the correct option.

5. Görüşmelerde vurgulanan kelime gruplarını bulun ve doğru seçeneği daire içine alın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı MEB Yayıncılık

6.Work in pairs.Talk about the interviews ideas.

6. İkişer ikişer çalışın ve görüşme fikirleri hakkında konuşun.

7.Read  the paragraph and match.

7. Paragrafı okuyun ve eşleştirin.

8.Write a paragraph about love for nature.Use the paragraph in exercise 7.ss an example.

8. Doğa sevgisi hakkında bir paragraf yazın. Egzersizdeki paragrafı kullanın 7. Bir örnek verin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı MEB Yayıncılık

1.a.Fill in the blanks with the words in the box.

1.a. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun.

travel/run/jump/talk/dive/catch/tall/feed/climb

b.Match the pictures with the jobs below.

b. Resimleri aşağıdaki işlerle eşleştirin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Listen to three ads on the radio.Number the jobs in the pictures as you hear.

3. Radyoda üç reklam dinleyin. Resimlerdeki işleri duyduğunuz kadar numaralandırın.

4.a.Listen again and fill in the missing parts with the words as you hear.

4.a. Tekrar dinleyin ve duyduğunuzda eksik kısımları kelimelerle doldurun.

4.1.a. 1.Climb

4.1.a. 2. Travel

4.1.a. 3.Swim

4.1.a. 4. Talk

4.1.a. 5.Dive

4.1.a. 6.Fall.

b.Choose the best option to describe the types of the jobs.

b. İş türlerini tanımlamak için en iyi seçeneği seçin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Look at the pictures of the people and match them with the sentences.

1. İnsanların resimlerine bakın ve onları cümlelerle eşleştirin.

2.Work in pairs.Imagine you are going on a camp.Talk about the things you can / can’t do.

2. İkili çalışın, bir kampa gittiğinizi hayal edin. Yapabileceğiniz / yapamayacağınız şeyler hakkında konuşun.

3.Work in pairs. Look at the photos of Hasan Söylemez , an explorer İn Africa.Answer the following questions.

3. Çiftler halinde çalışın. Afrika’da kaşif Hasan Söylemez’in fotoğraflarına bakın, aşağıdaki soruları cevaplayın.

3.1 Where is he?

3.2 How does he travel?

3.3 Who does he travel with?

3.4 Where does he sleep at night.

4.Read the text about Hasan Söylemez. What can he do? Tick his abilities.

4. Hasan Söylemez ile ilgili metni okuyun. O ne yapabilir? Yeteneklerini işaretleyin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı MEB Yayıncılık

5.a.Read the text again and match the paragraphs (A-F) with the questions (1-7).There is one extra.

5. a. Metni tekrar okuyun ve paragrafları (A-F) sorularla (1-7) eşleştirin. Bir tane fazladan var.

6.Read again.Match the higglighted words with their definitions.

6. Tekrar okuyun. Ön plana çıkan kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

1.documentary

2.take off

3.journey

4.desert.

5.long sleeved

6.live on the edge.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı MEB Yayıncılık

Do you know any other explorers?Talk about their.

Başka kaşifler tanıyor musunuz? Onların hakkında konuşun.

8.Search an exploler on the Net and write an article for a magazine called. An Explorer’s Diary.Write three paragraphs.Using the questions below.

8. İnternette bir kaşif arayın ve adlı bir dergi için bir makale yazın. Bir Kaşifin Günlüğü Aşağıdaki soruları kullanarak üç paragraf yazın.

.

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.