9.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 5.ÜNİTE 61-72 CEVAPLARI 2021-2022 

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 5.Ünite sayfa 60-72 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 5.Ünite Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 Cevapları

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı MEB Yayıncılık

LISTENING & SPEAKING

1.Look at the picture and complete the descriptions with the correct names.

(Resme bakın ve açıklamaları doğru adlarla tamamlayın.)

2.Describe your friends using the words in exercise.

(Egzersizdeki kelimeleri kullanarak arkadaşlarınızı tanımlayın.)

3.Look at the pictures again in exercise 1 and compare the people.

(1. egzersizde resimlere tekrar bakın ve insanları karşılaştırın.)

3.Emma is plumper than Mia.

4.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

1-a / 2-a / 3-b / 4-a / 5-b 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı MEB Yayıncılık

5.Listen to Sara and Anita talking about the inspirational characters in the photo.

(Sara ve Anita’nın fotoğraftaki ilham verici karakterlerden bahsetmesini dinle.)

6.Listen to the dialogue again. Fill in the blanks with the correct names.

(Diyaloğu tekrar dinleyin. Boşlukları doğru adlarla doldurun.)

1-Sam Harker / 2-Steve Jones / 3-Hazel Taylor / 4-Barbara Benson

7.Look at the two pictures to find the differences. Then compare them using these verbs. 

(Farklılıkları bulmak için iki resme bakın. Sonra bunları bu fiilleri kullanarak karşılaştırın.) 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Tick the correct option for you.

(Sizin için doğru seçeneği işaretleyin)

2.Work in pairs. Why do you use social media? Share your opinions. 

(Çiftler halinde çalışın. Neden sosyal medya kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın.)

3.Read the fan messages on Brad Fox’s social media account. Guess the meaning of the bold words and choose the correct options.

(Brad Fox’un sosyal medya hesabındaki hayran mesajlarını okuyun. Cesur kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçenekleri seçin.)

1-a /2-a / 3-a / 4-a / 5-b /6-b

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı MEB Yayıncılık

4.Read the messages again.What good quallitles does Brad Fox have. 

(Mesajları tekrar okuyun. Brad Fox’un ne kadar iyi nitelikleri var.)

4.He makes his music. He has a good voice.

5.Read again and write true (T) or false (F).

(Tekrar okuyun ve true (T) veya false (F) yazın.)

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı MEB Yayıncılık

6.a. Work in pairs. Describe your inspiring characters as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. İlham verici karakterlerinizi örnekteki gibi açıklayın.)

b.Walk around the class and learn about your friend’s inspiring Turkish characters. Take notes.

(Sınıfta dolaşın ve arkadaşınızın ilham verici Türkçe karakterleri hakkında bilgi edinin. Not almak.)

7.Write a short paragraph to describe a Turkısh person who inspires you the most.

(Size en fazla ilham veren bir Türk kişiyi tanımlamak için kısa bir paragraf yazın)

Sabiha Gökçen was the first woman in Turkey to earn a pilot’s license.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı MEB Yayıncılık

WISE UP

Answer the question

(Soruları cevaplayın)

1-Nicole Kidman

2-Marion Cotillard

3-Heath Ledger

4-Merly streep

5-Jim Sturgess

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı MEB Yayıncılık

LISTENING & SPEAKING

1.Read the situations and decide what you say.

(Durumları okuyun ve söylediklerinize karar verin.)

1-c / 2-c / 3-a / 4-b

2.Group the words under the correct emojie.

(Kelimeleri doğru emojiler altında gruplayın.).

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Choose the correct option that explain the words in bold.

(Kelimeleri kalın harflerle açıklayan doğru seçeneği seçin.)

1-a / 2-b / 3-a / 4-b / 5-a

4.Listen to Kate and Jake talking about their favourite actore. Circle the correct option.

(Kate ve Jake’in favori aktörleri hakkında konuşurken dinleyin. Doğru seçeneği daire içine alın.)

5.Listen to the dialogue again.What is Arvin Bradley like? Tick the quallities.

(Diyologu yeniden dinleyin.Arvin Bradley’in nitelikleri nasıl?Niteliklerini işaretleyin).

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı MEB Yayıncılık

READING & WRITING

1.a. Group the clothes under the correct headings.

(Giysileri doğru başlıklar altında toplayın.)

b.Work in pairs. Ask and answer as in the example.

(Çiftler halinde çalışın. Örnekteki gibi sor ve cevapla.).

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı MEB Yayıncılık

3.Ted prepared a poster about his inspiring character. Norah Jones about her and write true (T) or false (F).

(Ted ilham verici karakteri hakkında bir poster hazırladı. Norah Jones onun hakkında ve doğru (T) veya yanlış (F) yaz.)

4.Read about Norah Jones and fill in the chart.

(Norah Jones hakkında bilgi edinin ve tabloyu doldurun.)

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı MEB Yayıncılık

a.Work in pairs and talk about the inspiring people in Turkish history. Compare their characteristics (appearence and personality) as in the example.

(Çiftler halinde çalışın ve Türk tarihindeki ilham verici insanlar hakkında konuşun. Özelliklerini (görünüş ve kişilik) örnekte olduğu gibi karşılaştırın.)

b.Now, write your opinions in a paragraph to compare the inepirational people you have talked about.

(Şimdi, konuştuğunuz aciz insanları karşılaştırmak için fikirlerinizi bir paragrafa yazın.).

 

9.SINIF MEB ve PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir