9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 127-131-133 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 3.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler sayfa 127-131-133 cevaplarını resimli ve çözümlü olarak sizler için hazırladık.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Kimya ders kitabı cevapları

Öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı 

NELER KAZANILDI?

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri yanda verilen sözcüklerle doldurarak soruları cevaplayınız.

I. CaO(k) + 3414 kj/mol Ca2+(g) + O2-(g)

II. CH3OH(s) + 35,3 kj/mol CH3OH(g)

I. tepkimede kalsiyum oksit katısı iyonik bir bileşik olup iyonlarına ayrılırken 3414  kj/mol enerji gerekmektedir. Bu enerji 40 kj/mol’dan büyük olup kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir ve olay sırasında güçlü etkileşimler kopmuştur.

II. tepkimede metil alkol (CH3OH), oda koşullarında sıvı hâlde bulunan kovalent bağlı organik bir bileşiktir. Metil alkolü sıvı hâlden gaz hâle geçirmek için 35,3 kj enerji gerekmektedir. Bu enerji 40 kj/mol’den küçük olup fiziksel bir değişim gerçekleşmiştir ve olay sırasında zayıf etkileşimler kopmuştur.

1. Hangi tepkimede güçlü etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur?

 İlk tepkimede güçlü etkileşimler kopmuştur. Kalsiyum oksit arasındaki bağlar kopmuş ve iyonlarına ayrılmıştır.

2. Hangi tepkimede zayıf etkileşimler kopmuş ya da oluşmuştur?

İkinci tepkimede zayıf etkileşimler kopmuş ve sıvı halden daha düzensiz olan gaz hale geçiş gerçekleşmiştir.

3. Hangi tepkimede tepkimeye giren türün kimlik özelliği değişmiştir?

 İlk tepkimede kimyasal bir değişim olmuştur. CaO kimyasal özelliğini kaybetmiş ve iyonlarına ayrılmıştır.

4. Hangi tepkimede sadece hâl değişimi olmuştur?

 İkinci tepkimede yalnızca sıvı halden gaz hale geçiş gözlenmektedir. Bu fiziksel değişimdir.

5. Aşağıdaki tabloda verilen tepkimelerle ilgili boşlukları örnekteki gibi doldurarak tepkimelerin güçlü ya da zayıf olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 

NELER KAZANILDI?

1. Aşağıdaki tabloda verilen moleküllerle ilgili istenen bilgileri tablodaki boşluklara yazınız. (1H, 8O)

2. H2, CH4, C2H6 bileşiklerinin elektron sayısı sırası ile 2, 10 ve 18’dir. Bu moleküllerin kaynama noktalarını karşılaştırınız.

 H< CH<  C2H6

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı 

NELER KAZANILDI?

Aşağıda verilen yapılandırılmış gridde (yapılandırılmış karelere) harflendirilmiş kutucuklarda bazı moleküllerin formüllerinin yanında parantez içinde molekül kütleleri verilmiştir. Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yukarıdaki moleküllerden;

1. Hangisi ya da hangilerinde hidrojen bağı bulunur?

a, ç, d, e, g hidrojen bağı bulunur.

2. Hangisi ya da hangilerinde dipol-dipol etkileşimi bulunur?

Dipol dipol etkileşimi a, ç, d, e, g, h de bulunur.

3. Hangisi ya da hangilerinde London etkileşimi bulunur?

Hepsinde London etkileşimi bulunur.

4. Hidrojen bağı bulunduran bileşiklerden hangisinin kaynama noktası en yüksektir?

e CH3COOH (60) dur.

5. Kendi molekülleri arasında bulunan zayıf etkileşimlerden en etkin olanı hangisidir?

Hidrojen bağıdır.

9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.