9.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 98 CEVABI

9.SINIF MEB  YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI (2021 2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 3.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler sayfa 98 cevaplarını resimli ve çözümlü olarak sizler için hazırladık.

9.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

9.Sınıf MEB- Pasifik Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB- Pasifik Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

2021 MEB Yayınları 9.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf MEB Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Kimya ders kitabı cevapları

Öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

9.sınıf Kimya 3.Ünite sayfa 98 cevabı

9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı 

Üniteye Başlarken

1. Maddeyi oluşturan tanecikler neler olabilir?

Cevabımız: Madde; boşlukta bir yer kaplayan, belirli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin yapıtaşlarını ise atomlar oluşturur. Maddeler, kuvvet etkisiyle ya da sıcaklığın değişmesiyle farklı formlara ulaşabilirler. Bu durum, atomların tanecikleri arasındaki boşlukların artması veya azalması ile açıklanır. Atom, bölünebilir ver parçalanabilir. Gözle görülmesi imkansızdır ancak bir araya geldiklerinde maddeyi oluştururlar. Bir maddenin atomu, o maddenin ne olduğunu belirler. Bir demir atomu, bakır oluşturamaz.

2. Uçan balonlardaki He gazı ile oksijen tüplerindeki O2 gazının tanecik yapıları arasında fark var mıdır? Açıklayınız.

Cevabımız:  Helyum ve oksijen gazlarının tanecikleri arasındaki farklardan en belirgini yapılarıdır. Helyum asal bir gaz olduğundan atomlar, oksijen bir ametal olduğundan moleküler halde bulunur. Ayrıca helyum 2 proton (genelde) 2 nötrondan oluşurken, oksijen 8 proton (genelde) 8 nötrondan oluşur. Bunun getirdiği ağırlık, büyüklük gibi farkları da vardır.

3. Aşağıdaki tabloda günlük hayatta sıkça kullanılan bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Bileşiklerin formüllerinin karşılarına adlarını yazınız.

Cevabımız:

Bileşiklerin formüllerini yazarken formülün kendisinden birçok ipucu alabiliriz. Örnekler üzerinden gidecek olursak; Fosfor triklorür’de fosfor ve klor elementleri vardır. Tri ön eki de bize üç adet kovalent bağı gösterir. Bu bilgiler ışığında ulaştığımız sonuç PCl3 oluyor. Alüminyum fosfat alüminyum elementi ve fosfat iyonu vardır. Burada bize sayı verilmemiş bu da bileşiğin iyonik bağlı olduğunu gösterir. Bu durumda elementin ve iyonun değerliklerini bilmek önemlidir. Alüminyum iyonu +3, fosfat ise -3 değerlik alır. Sonuç olarak AlPO4 bileşiğine ulaşırız.
Amonyak bileşiği günlük yaşamda çok kullanıldığı için formülle değil kendi ismiyle sıklıkla kullanılır. Bu aynı şekilde su için geçerlidir. Amonyağın formülü NH3‘tür.
Hidrojen klorür ise kovalent bağlıdır ancak önünde sayı ön eki yoktur. Bu hidrojenin halojenlerle yaptığı bileşiklere özel bşr durumdur. Formülü HCl’dir.

4. Aşağıdaki tabloda adları verilen bileşiklerin karşılarına formüllerini yazınız.

Cevabımız: Bileşiklerin formüllerini yazarken formülün kendisinden birçok ipucu alabiliriz. Örnekler üzerinden gidecek olursak; Fosfor triklorür’de fosfor ve klor elementleri vardır. Tri ön eki de bize üç adet kovalent bağı gösterir. Bu bilgiler ışığında ulaştığımız sonuç PCl3 oluyor.

Alüminyum fosfat alüminyum elementi ve fosfat iyonu vardır. Burada bize sayı verilmemiş bu da bileşiğin iyonik bağlı olduğunu gösterir. Bu durumda elementin ve iyonun değerliklerini bilmek önemlidir. Alüminyum iyonu +3, fosfat ise -3 değerlik alır. Sonuç olarak AlPO4 bileşiğine ulaşırız.
Amonyak bileşiği günlük yaşamda çok kullanıldığı için formülle değil kendi ismiyle sıklıkla kullanılır. Bu aynı şekilde su için geçerlidir. Amonyağın formülü NH3‘tür.
Hidrojen klorür ise kovalent bağlıdır ancak önünde sayı ön eki yoktur. Bu hidrojenin halojenlerle yaptığı bileşiklere özel bşr durumdur. Formülü HCl’dir.

5. H+ ve SO4 2- den oluşan molekülün formülü nedir?

Cevabımız: Bir bileşik oluşturulurken değerlik sayılarını eşitlememiz gerekir. Daha alternatifi ise birinin değerliğini diğerinin altına yazmaktır.

Bu durumda ulaşacağımız bileşik H2SO4 olan sülfürik asittir. Halk arasındaki ismi de zaç yağıdır. Oldukça güçlü olan bu asit demir-çelik sanayisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

6. Ca3(PO4)2 molekülünde kaç tür atom bulunur? Bu atomların adlarını ve sayılarını yazınız.

Cevabımız: Bir molekül içindeki atom türü sorulduğunda kaç farklı atom kullanılmış ona bakmalıyız.
Bu molekülde kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve oksijen (O) kullanılmıştır. Yani 3 tür atom vardır.
Sorumuzun devamında bu atomlardan bu molekül içinde kaç tane bulunduğu sorulmuştur. Kalsiyumun sağ altında 3 sayısı yazar. Yani kalsiyum 3 tanedir.
(PO4)2 yazılmış. 2’yi içeri dağıtıp atom sayısını bulmalıyız. Bu durumda fosfordan 2, oksijenden ise 4*2= 8 tane vardır demeliyiz.

7. Oda koşullarında maddeler neden farklı fiziksel hâllerde bulunur? Açıklayınız.

Cevabımız: Bunun sebebi hal değiştirme sıcaklığının oda koşullarına göre durumudur. Hatırlayalım, oda koşulları dediğimizde 25 santigrat derece ve 1 atm. basınçtan bahsederiz. Suyun erime ve kaynama sıcaklıkları sırayla 0 ve 100’dür. 25 bunların arasında kaldığından su, oda koşullarında sıvı haldedir. Öte yandan demirin erime sıcaklığı 1500’lü derecelere ulaştığı için oda koşullarında katıdır. Oksijenin ise kaynama sıcaklığı ise -300 derecelerde olduğundan oda koşullarında gazdır.

8. Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farklar neler olabilir?

Fiziksel değişimler maddenin yapısal değişime uğramasına sebep olmayan değişimlerdir. Maddenin fiziksel halleri katı, sıvı, gaz ve plazmadır. Fiziksel değişim, maddenin fiziksel halleri arasında bir geçiş şeklinde olabileceği gibi şekilsel değişimler de birer fiziksel değişim örneğidir. Örneğin buğdaydan un yapılması bir fiziksel değişimdir.

Kimyasal değişimlere gelecek olursak bunlar maddede yapısal değişikliğe sebep olan değişimlerdir. Moleküler düzeyde bir değişimdir. Kimyasal değişime uğramış bir maddenin karakteri değişir ve bambaşka özellikler sergileyebilir. Kimyasal değişim sırasında ısı, ışık ve gaz çıkışı olabileceği gibi kimyasal değişime uğramış bir maddede renk, koku, tat değişimleri gözlemlenebilir.

9. Aşağıdaki maddeleri oluşturan taneciklerin yapılarını ve aralarındaki farkı açıklayınız.

 H2O yani su molekülü hidrojen ve oksijen atomları arasındaki elektron paylaşımı ile oluşur. Hidrojen ve oksijen molekülleri ametal moleküllerdir ve elektron paylaşımı yolu ile bileşik oluştururlar. Elektron paylaşımı yolu ile oluşan bağlara KOVALENT bağlar denir. NaCl yani sodyum klorür (tuz) molekülü Na+ ve Cl- iyonlarının etkileşerek elektron aktarması ile oluşur. Na metaldir ve elektron verme isteği vardır, Cl ise ametaldir ve elektron alma isteği vardır. Bu iyonlar arasında elektron aktarımı gerçekleştiğinden aralarında İYONİK bağ vardır.

10. Aşağıdaki tabloda adı verilen bileşiklerin karşılarına kimyasal bağ türünü yazınız.

Önce kimyasal bağ türlerinin ne olduğunu ve özeliklerini anlatmalıyım. Kimyasal bağlar üç tanedir: İyonik, kovalent ve metalik. İyonik bağ, metal ve ametaller arası; kovalent bağ ametaller arası; metalik bağ ise metaller arasındaki bağdır.

➜ MgF2, magnezyum ve florden oluşan iyonik bağlı bir tuzdur.
➜ H2O, hidrojen ve oksijenden oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.
➜ NaCI, sodyum ve klorden oluşan iyonik bağlı bir bileşiktir.
➜ NH3, azot ve hidrojenden oluşan kovalent bağlı bir bileşiktir.
11. Aşağıda görselleri verilen değişimleri fiziksel veya kimyasal olarak belirtiniz.

 

 Maddeler, değişime uğrarlarken bazı durumlarda sadece görünüm olarak değişirlerken bazı durumlarda özleriyle değişirler. Eğer madde sadece dış görünüş olarak değişmişse, hala özünde aynı maddeyse bu fiziksel değişimdir. O madde, değişimden sonra eski haline getirilebilir. Tahtanın kırılması, suyun donması buna örnek olabilir. Ancak madde, özüyle birlikte değişmişse ve artık aynı madde değilse bu kimyasal değişimdir. Eski haline döndürülemez. Sütten peynir ve süt yapılması, hamurdan ekmek yapılması buna örnektir. Sorumuzda ise demirin paslanması söz konusu. Demir, açık havada oksijen ile etkileşime geçer ve demir oksit haline gelerek paslanır. Eski haline gelemez. Bu yüzden cevabımız, kimyasal değişme olacak.

12. Aşağıda verilen görsellerin hangi tanecik türüne ait olduğunu yazınız.

 Kimyasal türler: atomlar, iyonlar, moleküller ve radikaller olarak sınıflandırılırlar. 5 Negatif ya da pozitif yüklü olan kimyasal türün adı İyonlardır. Bunlar yüklü atom ya da atom gruplarıdır. (+) yüklü olanların özelleşmiş adı Katyon, (-) yüklü olanların özelleşmiş adı ise Anyon’dur.

 

2021-2022 9.SINIF PASİFİK-MEB YAYINCILIK KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.