9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 50-71 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 50-71 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 50-71 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı 376 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı MEB Yayıncılık

1. A ={a, b, c, {d}} kümesi için

I. d ∈ A

II. “a, ∈ A

III. “b, ⊂ A

IV. “c,”d, ⊂ A

bilgileri veriliyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

2. 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamını bulunuz.

4. C ={a, b, c, ç, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir sesli harfin bulunabileceğini bulunuz.

5. D ={x | -2 ≤ x < 9, x =2n ve n ! Z } kümesinin alt küme sayısını bulunuz.

6. A ={1, 2} ve B ={1, 2, 3, 4, 5} kümeleri veriliyor. A 3 K 3 B olmak koşulu ile

a) Kaç farklı K kümesinin yazılabileceğini,

b) A dan farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini,

c) A ve B den farklı kaç tane K kümesinin yazılabileceğini hesaplayınız.

3. A ={a, b, c, d, e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde

I. a ve b nin eleman olarak bulunduğunu,

II. a veya b nin eleman olarak bulunduğunu,

III. a ve b den yalnız birinin eleman olarak bulunduğunu,

IV. a elemanının bulunup b elemanının bulunmadığını,

V. En çok bir sesli harfin bulunduğunu hesaplayınız..

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı MEB Yayıncılık

1. A = {1, 3, 5}

B = {x | x, ANKARA kelimesindeki harfler}

C = {x | x, 7 den küçük tek doğal sayılar}

D = {C, A, N, K, R}
kümeleri veriliyor. Bu kümelerle ilgili

l. A =C ll. A =D lll. A ≠ B lV. B =C

ifadelerinden hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

2. Aşağıdaki ifadelerin sonlarındaki boşluğa doğru olanlar için “D” yanlış olanlar için “Y” yazınız.

a) Eleman sayıları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. (…)

b) Eşit kümelerden biri diğerini kapsar. (…)

c) A M B ise A ! B olur.(…)

ç) Alt küme sayıları eşit olan kümeler daima eşit kümelerdir. (…)

d) A 3 B ve A 4 B ise A = B olur. (…)

3. s(A) =3 + x ve s(B) =15 – 2x olarak verilen A ve B kümeleri eşit kümeler ise x in değerini bulunuz..

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

Yanda verilen Venn şemasına göre aşağıda istenilen
kümeleri liste yöntemi ile yazınız.

a) A

b) B

c) A ∪B

ç) A ∩ B

d) B \ A

2.Yanda verilen Venn şemasına göre aşağıda istenilen
kümeleri liste yöntemi ile yazınız.

a) A‘

b) B‘

c) (A ∩ B)‘

ç) (A ∪B)‘

d) E‘

3. A ={x | x , tek doğal sayılar}

B ={x | x , çift tam sayılar}

C ={x | x , pozitif tam sayılar}

kümeleri veriliyor. Buna göre hangi kümelerin ayrık küme belirttiğini bulunuz.

4.Yandaki şemada sayılar bulundukları bölgeye ait eleman sayılarını belirtmektedir.

Buna göre

a) s(A ∪ B)

b) s(A ∩ B)

c) s(A \ B) + s(B \ A) değerini bulunuz.

5. 25 kişilik bir sınıfta
• 10 kişi matematik dersinden başarılıdır.
• 16 kişi Türkçe dersinden başarılıdır.
• 7 kişi her iki dersten de başarısızdır.

Verilenlere göre bir Venn şeması çizerek eleman sayılarını uygun bölgelere yazınız.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66  Cevabı MEB Yayıncılık

6. Aşağıda verilen Venn şemalarının içini altında belirtilen kümeleri gösterecek şekilde tarayınız.

7. Aşağıda verilen Venn şemasına göre istenilenleri bulunuz.

 

8.Buna göre s(A , B) =60 ise s(B \ A) nı bulunuz.

9. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre [A , (B + A)l] + [Bl + (A , B)] kümesini en sade şekilde yazınız.

10. Aj(B + C) = (AjB) + (AjC) olduğunu sembolik mantık kurallarını
kullanarak gösteriniz.

11. AkAl = Q olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

12. A, E evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre (E = A)l = A olduğunu sembolik mantık kurallarını kullanarak gösteriniz.

13. (A + Bl) + (A , B)l küme işlemini sembolik mantık kurallarını kullanarak en sade biçime getiriniz.9. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin iki alt kümesidir. Buna göre [A , (B + A)l] + [Bl + (A , B)] kümesini en sade şekilde yazınız.

 

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı MEB Yayıncılık

1. Bir tatlıcıya giden 20 kişiden 12 si künefe, 9 u baklava, 5 i hem künefe hem baklava yemiştir. Buna göre bu grupta tatlı yemeyen kaç kişi olduğunu bulunuz.

2. 34 kişinin çalıştığı bir şirketin dinlenme saatinde
• 21 kişi çay içmiştir.
• 16 kişi kahve içmiştir.
• Çay ve kahve içen kişi sayısı, çay veya kahve içmeyenlerin sayısının 2 katıdır.

Buna göre sadece çay içen kaç kişi olduğunu bulunuz.

3. Bir fatura ödeme merkezinde sadece elektrik, su ve telefon faturaları ödenmektedir. Bu fatura ödeme merkezine bir saat içinde gelen 25 kişiden hepsi elektrik faturası ödemiştir. Farklı türde iki fatura ödeyen 17 kişi, farklı türde üç fatura ödeyen 5 kişi olduğuna göre sadece elektrik faturası ödeyen kaç kişi olduğunu bulunuz.

4. 40 kişilik bir spor kulübünde,
• Yalnız basketbol oynayanların sayısı, futbol oynayanların sayısına eşittir.
• Yalnız futbol oynayanların sayısı, futbol veya basketbol oynamayanların sayısına eşittir.
• Futbol veya basketbol oynamayanların sayısı, her iki oyunu oynayanların 2 katına eşittir.

Bu kulüpte futbol ya da basketbol oynayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

5. Sınıfça yemek yemeye giden bir grup öğrenciden 14 ü et döner, 16 sı tavuk döner yemiştir. Soslu döner yiyen 18 kişi olup soslu et döner yiyenlerin sayısı sossuz tavuk döner yiyenlerin sayısının 2 katıdır. Her öğrenci birer döner yediğine göre bu sınıfta soslu tavuk döner yiyen kaç öğrenci olduğunu bulunuz.

6. Arapça, Farsça ve Türkçeden yalnız birini bilenlerden oluşan bir kafilede Arapça bilmeyen 17, Farsça bilmeyen 15 ve Türkçe bilmeyen 10 kişi vardır.  Bu kafilede Türkçe bilen kaç kişi olduğunu bulunuz.

7. 30 kişilik bir sınıfta fizik dersinden başarılı herkes matematik dersinden de başarılı, matematik dersinden başarılı herkes Türkçe dersinden de başarılıdır.

• Türkçe dersinden başarısız öğrenci yoktur.

• Yalnız iki dersten başarılı öğrenci sayısı üç dersten de başarılı öğrenci sayısının iki katı, yalnız bir dersten başarılı öğrenci sayısından 5 fazladır.
Verilenlere göre en az iki dersten başarılı olan öğrenci sayısını bulunuz.

 

9.SINIF GEZEGEN ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.