9.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 76-77-78 CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI 76-77-78 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı sayfa 76-77-78 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık Matematik ders kitabı 376 sayfa 5.Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Matematik ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf Matematik ders kitabı cevapların sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf MEB Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf Matematik ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 Matematik 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 2.Ünite Kümeler Sayfa 76-77-78 Cevapları

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı MEB Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1.Yandaki grafikte verilen A, B, C, D, E noktaları farklı adaları göstermektedir. Orijinde bulunan geminin kaptanı gemisini A noktasındaki adaya götürecektir. Ancak adaya ulaştığında kaptan adanın koordinatlarının birinci ve ikinci bileşenlerinin yerini karıştırıp farklı bir adaya geldiğinin farkına varmıştır. Buna göre
kaptanın gemisini hangi adaya götürdüğünü bulunuz.

2. (x, y) sıralı ikilisinde x ve y birer rakam olmak üzere x + y nin en çok kaç olabileceğini bulunuz.

3. (2x-2,27) = (64,31-y) eşitliğinde x – y nin değerini bulunuz.

4. A ={x | x , rakamlar kümesi} ve B ={x | x , 10 dan küçük ve 2 nin doğal sayı kuvvetleri} dir. Bu durumda s(AxB) değerini bulunuz.

5. A ={x | -1 < x < 4, x ! N }

B ={y | y2 < 9, y ! Z } ve

C ={x | x , 6 nın pozitif tam sayı çarpanları} kümeleri veriliyor.

AxB, AxC, CxB ifadelerini dik koordinat sisteminde gösteriniz.

6. A ={x | 12 < x < 40, x =5n, n ! Z } ve

B ={x | x , alfabemizdeki ünlü harfler} ise s(AxB) değerini bulunuz.

7. (3x + 4y , 2) =(5 , 4x + 3y) eşitliğine göre x + y değerini bulunuz.

8.Aşağıdaki grafiklerden hangisi AxB ye aittir?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı MEB Yayıncılık

1.
I. A ={x | x , HAKAN sözcüğündeki harfler} ise

s(A) =4 olur.

II. B ={ Q } ise s(B) =0 olur.

III. C ={y | 1 < y < 7, y iki basamaklı doğal sayı} ise

s(C) =0 olur.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
doğrudur?

2. A ={x | x ≤ 5, x bir rakam} ise

I. “2, ∈ A

II. “1,2, ⊂ A

III. s(A) = 6 dIr.

IV. A nın alt küme sayısı 32 dir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
doğrudur?

3. A ={a | a yı tam bölen farklı pozitif tam sayılar} kümesi veriliyor. s(A) =4 şartını sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

4. A ={a, b, c, d, {1, 2, 3, 4}} alt kümelerinin kaç tanesinde
b elemanı bulunup c elemanı bulunmaz?

5. A ={a, b, c} ve B ={a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesini kapsar

6. a ∈ A ve b∈ A olmak üzere a ve b elemanlarından yalnız birinin bulunduğu alt küme sayısı 32 ise A nın öz alt küme sayısı kaçtır?

7. A ve B boş kümeden farklı iki küme olsun. A ∩B nin alt küme sayısı 1, A \ B nin alt küme sayısı 8, A ∪ B nin eleman sayısı 9 ise B \ A nın alt küme  sayısı kaçtır?

8. A ={x | x ≤ 10, x =2n, n ! N } kümesi veriliyor.

I. B ={x | x, 11 den küçük çift pozitif tam sayı}

II. C ={x | x, 12 den küçük çift doğal sayı}

III. D ={x | x, 10 dan küçük pozitif tam sayı}

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri A
kümesine eşittir?

9.Yukarıdaki Venn şemasına göre s (A + B‘) + s(B‘) kaçtır?

10. A ⊆ E, A ≠ Q ve A ≠ E olmak üzere

I. A + A‘

II. A , A‘

III. A + E

IV. Al + E

ifadelerinden hangisi ya da hangileri boş küme belirtir?

11. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için değeri kaçtır?

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı MEB Yayıncılık

12. A ve B kümeleri için s(A \ B’) =5 , s(A) = 8 ve s(A , B) =17 ise s(B) nın değeri kaçtır?

13. 24 kişilik bir sınıfta kimya veya fizik derslerinden geçenler ile kalanlar vardır. Kimya veya fizik derslerinden kalanların sayısı 4, yalnız bir dersten geçen 12 kişi ise her iki dersten geçen kaç kişi vardır?

14.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeleri
ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir?

15. A ={1, 2} ve B ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümeleri veriliyor. A 3 K 3 B ise K ≠ A olmak üzere kaç farklı K kümesi vardır?

16. A, B 3 E olmak üzere 6E = ((A = Bl) + (Al + Bl))@l ifadesinin
en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

17. A ={1, 2, 3, 4} kümesi veriliyor. (A \ B) , (B \ A) ={0, 2, 4, 6, 8} olduğuna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır?

18. A ={-1, 0, 1, 2}, B ={1, 2, 3} ve C ={2, 3, 4} tür. AxB ve
BxC kümelerinin kaç tane ortak elemanı vardır?

19.Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı bölgeler
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

20. A ={(x, y) | y=3x + 1, x ve y rakam} kümesinin eleman
sayısı kaçtır?

21. A ={-1, 0, 2, 3} ve B ={2, 3, 5} kümeleri veriliyor. AxB
grafiğindeki noktalardan herhangi dördünü köşe
kabul ederek çizilebilen en büyük alanlı dikdörtgenin
çevresi kaç birimdir?

22. A ve B, E evrensel kümesinin iki alt kümesi olmak üzere 3 . s(A \ B) =6 . s(A + B) =2 . s(B + Al ) ve s(A , B) =42 ise s(A) nın değeri kaçtır?

23. Bir halk eğitim merkezinde diksiyon, ebru ve el sanatları kursu açılmıştır. Bu kurslardan en az birine katılan 38 kişiden 20 si diksiyon, 18 i ebru ve 19 u el sanatları kursunu tamamlamıştır.

• Diksiyon ve ebru kursunu tamamlayan 6 kişi,

• Diksiyon ve el sanatları kursunu tamamlayan 9 kişi,

• Ebru ve el sanatları kursunu tamamlayan 7 kişi vardır.

Verilenlere göre

a) 3 kursu tamamlayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

b) Yalnız 2 kursu tamamlayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

c) En az 2 kursu tamamlayan kaç kişi olduğunu bulunuz.

9.SINIF GEZEGEN ve MEB YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.