9.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 100-101 CEVABI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı 3.Ünite sayfa 100-101  cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Öğün Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Öğün  Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Öğün Yayınları 9.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Cevapları

 Sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Öğün Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 100-101 CEVABI 

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.

• Şiirdeki dizelerin sonunda bulunan aynı anlamda veya görevde kullanılan kelime ve kelime gruplarının tekrarına ……………….. denir.

• Belli bir düşünceyi aşılamak, bir konuda bilgi vermek, ahlaki bir ders çıkarmak amacıyla yazılan öğretici şiir türüne ……………….. şiir denir.

• Bir sözün benzetme amacı gütmeksizin başka bir söz yerine kullanılmasına ……………….. denir.

• Şiirdeki hecelerin açıklık-kapalılık esasına dayanan ölçüye ……………….. ölçüsü, şiirdeki hecelerin sayısına dayanan Türklerin millî ölçüsüne ……………….. ölçüsü denir.

• Bir şiirde “abba” şeklindeki uyak düzenine ……………….., “abab” şeklindeki uyak düzenine ……………….. denir.

• Şiirlerde ahenk yaratmak için aynı ünsüz harflerin tekrar edilmesine ……………….. denir.

3. ÜNITE DEGERLENDIRME ÇALISMALARI

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Gazel, halk şiiri nazım şekillerindendir. (…)

• Destan geleneği, İslamiyet’in kabulünden sonra Arap ve Fars edebiyatlarının etkisiyle ortaya çıkmıştır. (…)

• Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcüklerle yapılan kafiye türüne cinaslı kafiye denir. (…)

• Şiirlerde dörtlük sayısı kadar tema bulunur. (…)

• Şiirde gerçeklik ifade edilirken dil göstergeleri yeni anlamlar kazanır. (…)

3. Aşağıdaki şiir örneklerinde geçen kafiye ve redifleri bularak yanlarına yazınız.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

4. Aşağıdaki soruları verilen şiire göre cevaplayınız.

a) Şiirdeki ahenk, biçim ve yapı özelliklerini bulunuz.

b) Şiirin söyleyici-hitap edilen ilişkisi hakkında bilgi veriniz.

c) Şiirin temasını bulunuz.

ç) Şiirde geçen imgeleri bulunuz ve açıklayınız.

d) Şiirde geçen söz sanatlarını bulunuz ve açıklayınız.

5. Yeşil pencerenden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi

Geldim işte mevsim gibi kapına

Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ

Ahmet Muhip Dıranas, Şiirler

Yukarıdaki şiirin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Didaktik B) Epik C) Lirik D) Pastoral E) Satirik

6. I. Dadaloğlum yarın kavga kurulur

II. Öter tüfek davlumbazlar vurulur

III. Nice koçyiğitler yere serilir

IV. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

Dadaloğlu, Dadaloğlu Bütün Şiirleri, haz.: İsmail Görkem

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) I, II ve III. dizelerde redif kullanılmıştır.

C) Konusuna göre epik şiirdir.

D) I, II, III ve IV. dizelerde çapraz uyak görülmektedir.

E) Şiirin teması yiğitliktir.

2021-2022 9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir