9.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 147-148 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı 5.Ünite Don Kişot Metni sayfa 147-148 cevaplarını hazırladık.

Öğün Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 147-148 CEVABI 

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Etkinlik

Don Kişot adlı metni Küçük Ağa ve Kuyucaklı Yusuf adlı metinlerle aşağıdaki tabloya göre karşılaştırınız.

Benzerlikler

➢ Tür: Roman

➢ Biçim: Düzyazı şeklinde kaleme alınmıştır.

➢ Üslup: Metinlerde sade bir dil ve üçüncü kişi anlatımı görülür

➢ İçerik: Konular birbirinden farklıdır.

Farklılıklar

➢ Tür: Roman olsalar da özellikle Don Kişot hayali unsurların daha fazla olduğu ve romana geçiş döneminin ürünü olarak farklı özellikler gösterir.

➢ Biçim: Don Kişot’ta uzun cümleler dikkati çeker. Mekanlar çok değişir. Diğerlerinde daha sabit mekanlar vardır.

➢ Üslup: Kuyucaklı Yusuf ve Küçük Ağa’da betimlemeler ve doğa tasvirleri fazlaca yer alırken Don Kişot’ta daha hayali unsurlara ağırlık verildiği gözlemlenir.

➢ İçerik: Konular birbirinden  çok farklı özellikler gösterir.

Dil Bilgisi

1. Küçük Ağa adlı metinden zamir türlerine örnekler bulunuz. Örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız. Bulduğunuz zamirlerin metindeki işlevlerini belirleyiniz.

➢ Kişi zamiri: İlk defa olarak kendini onları düşünmeye lâyık buluyordu ve onların da kendisini şu bulunduğu halde düşünmesini istiyordu

➢ İşaret zamiri: Şimdi ona lâzım olan kuvvet ve dayanak bu idi.

➢ Belgisiz zamir: Öyle işte: Ya onu, ya ötekini seçmeliydi.

➢ Soru zamiri: Kimsiniz, nereden gelip nereye gidersiniz?

➢ Dönüşlülük zamiri: Yeni yeni kendini toparlamaya başlayan Küçük Ağa bir defa daha şaşaladı.

2. Kuyucaklı Yusuf adlı metinde, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan virgülleri bulunuz.

Yaşı otuz beşten fazla olmamasına rağmen kalpağının kenarından bembeyaz saçları görünen kaymakam en ileride, başı önüne eğili ve gözleri atının ıslak ıslak sivrilen kulaklarında, gidiyordu.

3. “Küçük Ağa şafağa yakın girdiği yatağında, ağzında ekmek doğrayıp içtiği bir kâse sütün tadı, bu inancı ile güvenini ilk defa açık açık düşünüyor ve Çolak Salih’i minnetle hatırlıyordu.” cümlesindeki düzeltme işaretinin (^) işlevini belirleyiniz.

 Düzeltme işareti Türkçe olmayan kelimelerde kullanılan bir işarettir. Bu işaret hem uzatma hem de inceltme görevinde kullanılır. İnceltme görevi sadece “g, k, l” ünsüzleri için; uzatma görevi de “a, i ve u” ünsüzleri için söz konusudur.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

4. Aşağıdaki metinde bulunan noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz.

Kaymakam sordu:

“Sen kimsin oğlum?”

“Ben Yusuf’um!”

“Kim Yusuf?”

“Etem Ağa’nın oğlu Yusuf!..”

Kaymakam şaşırmış gibi suallerini kesti. Çocuk ölenlerin oğlu idi.

“Burada ne bekliyorsun?”

Eliyle ölüleri gösterdi:

“Nah, bunları bekliyorum!”

“Ne zamandan beri buradasın?”

“Akşamdan beri… Vukuattan sonra candarmaya koştum, haber saldım, sonra yine geldim. Fıkaraları nasıl yalnız bırakayım…

➢ Nokta : Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulmuştur.

➢ Virgül: Aynı türden kelimeleri ayırmak için aralarına konulmuştur.

➢ İki nokta: Konuşma cümlelerinden önce kullanılmıştır.

➢ Tırnak işareti: Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılmıştır.

➢ Üç nokta: Bitmeyen eksiltili ifadelerden sonra kullanılmıştır.

➢ Soru işareti: Soru anlamı olan cümlelerin sonuna konulmuştur.

➢ Ünlem işareti: Duygu belirten cümlelerin sonuna konulmuştur.


9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.