9.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 61-62 CEVABI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı 2.Ünite Değerlendirme Çalışmaları  sayfa 61-62 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Öğün Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Öğün  Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Öğün Yayınları 9.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Öğün Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 61-62 CEVABI 

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

2. ÜNITE DEGERLENDIRME ÇALISMALARI

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• Hikâyeler tür bakımından olay ve durum olarak iki grupta incelenir.

3.tekil anlatıcının kullanıldığı anlatımlarda anlatıcı olup biteni bir kameranın sessizliği ile aktarır, olayların akışına müdahale etmez.

• Dünya edebiyatında hikâye türünün kurucusu Boccacio kabul edilir, Decameron adlı eseri bu türün ilk örneğidir.

• Olay hikâyesinin, Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin, durum hikâyesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri ise Sait Faik Abasıyanık ve Şevket Esendaldır.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

• Olay hikâyelerinde kişilerin psikolojileri ve içinde bulundukları ortam ayrıntılarıyla verilir. (.Y..)

• Durum hikâyelerinde serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz. (..D.)

• Hikâyelerin düğüm bölümünde, okuyucunun ilgisini artırmak için merak unsuru genişletilir. (..D.)

• Cumhuriyet Dönemi ile birlikte modern hikâyenin temelleri atılmıştır. (.Y..)

• Dede Korkut Hikâyeleri, destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişin ilk örneğidir. (..D.)

3. Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin ana unsurlarından biri değildir?

A) Bakış açısı

B) Kişi

C) Mekân

D) Olay örgüsü

E) Zaman

4.“Bu tarz hikâyelere ‘modern öykü’ de denir. Merak unsuru, geri plandadır. Yazar bu tarz hikâyelerde günlük hayattan bir kesit sunar.”

Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal hikâye

B) Halk hikâyesi

C) Durum hikâyesi

D) Manzum hikâye

E) Olay hikâyesi

5. “Türk edebiyatında olay hikâyesi, durum hikâyesinden daha çok sevilmiş ve okunmuştur. Bu nedenle bu alandaki birçok sanatçı olay hikâyesi yazmaya yönelmiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan biri değildir?

A) Ömer Seyfettin

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Refik Halid Karay

D) Sabahattin Ali

E) Memduh Şevket Esendal

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

6. “Hastayım diye inledi, kendisini yatağa attı. Ateşler içinde yanıyordu. Yusuf kendinden geçti ve üç gün üç gece sayıkladı durdu. Hekimler çağırdılar. Hekimler ona ilaçlar verdiler. Avuçları yumulmuş açılmıyordu.
Üçüncü günün sonunda Yusuf gözlerini açtı, bu arada elleri de gevşedi, parmakları açıldı.”

Ağrı Dağı Efsanesi adlı romandan alınan yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

A) İlahi bakış açısı

B) İlahi-gözlemci bakış açısı

C) Gözlemci bakış açısı

D) Kahraman bakış açısı

E) Kahraman-ilahi bakış açısı

7. “Ağrı Dağı’nın yamacında, dört bin iki yüz metrede bir göl vardır, adına Küp Gölü derler. Göl bir harman yeri büyüklüğündedir. Çok derindedir. Göl değil bir kuyu. Gölün dört bir yanı yani kuyunun ağzı, kırmızı, keskin bıçak ağzı gibi ışıltılı kayalarla çevrilidir.”

Bu metinde kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanıtlayıcı anlatım

B) Öyküleyici anlatım

C) Tartışmacı anlatım

D) Açıklayıcı anlatım

E) Betimleyici anlatım

8. “Benim için burası masallar şehriydi. Gönlümün sultanını burada bulmuştum. Tabiatın güzelliği, havasının yumuşaklığı, sevgilimin sevgisi, bana tılsımlı hazineler gibi geliyordu.”

Yukarıdaki parçada kaç tane ad tamlaması kullanılmıştır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

9. Arabanın eskimiş örtülerinde( ) yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hâyli gittik( ) Sonra birdenbire sarsıntı oldu( ) hayvanlar( ) bir şeyden ürkmüş gibi bir iki adım gerileyerek durdular( )

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

A) ( , ), ( . ), ( ; ), ( , ), ( . )

B) ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( . )

C) ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( . )

D) ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( . )

E) ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( . )

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) O çocukların hiçbiri bu hâle düşmemişti.

B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.

C) O yazılar büyük kıralların yazısıdır.

D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.

E) Savaş aklına gelirse hemen gözyaşlarını koyuveriyordu.

 

2021-2022 9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir