9.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 93-99 CEVABI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı 3.Ünite sayfa 93-94-95-96-97-98-99 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Öğün Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Öğün  Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Öğün Yayınları 9.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı Cevapları

 Sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Öğün Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 93-94-95-96-97-98-99 CEVABI 

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı

1. Sizce şiirde ölçü ve kafiyenin bulunması gerekli midir? Tartışınız.

Bence olsa da olur olmasa da. Bazen şiire okunurluk ve ahenk katarken bazen de bence şairi kısıtlayabilmektedir. Bundan dolayı da iki ucu keskin bıçak gibidir. O yüzden kullanılacaksa bence çok hassas olunmalıdır.

2. Okuduğunuz bir şiiri düzyazı şeklinde ifade etmeye çalışınız.

Hani yedi-sekiz yıl önce bir sevgilin vardı; dün yolda [ ona] rastladım. Beni görünce sevindi. Sokakta, ayak üstü ordan – burdan konuştuk. Evlenmiş çocukları olmuş. Biri kız, biri oğlanmış. Seni sordu: Hiç değişmediğini söyledim. Bildiğin gibi [her şeyi] anlıyordu. Mesutmuş, kocasını seviyormuş. Evleri [de]kendilerininmiş. Bir suçlu gibi ezikti; Sana selam söyledi.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirde kağnı ve kamyondan birlikte söz edilmesi, size Anadolu köylüsünün yaşayışı ile ilgili neler düşündürüyor? Açıklayınız.

2. “Ağız dil vermeyen köylüler” sözü Türk köylüsünün hangi karakter özelliğini vurguluyor? Açıklayınız.

3. Şiirden yola çıkarak tabiatın özelliklerinin kişilerin uğraş ve davranışları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız.

4. Sizce anlatılanlara göre şiirde bir bütünlük var mıdır? Düşüncelerinizi paylaşınız.

5. “Bir rüzgâr eser ki, bıçak gibi,” sözünde hangi söz sanatı olduğunu açıklayınız.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

a. Yukarıdaki şiiri, Sivas Yollarında şiiri ile biçim ve içerik bakımından karşılaştırınız.

İçerik bakımından Sivas Yolları’nda Anadolu ve Köylüsü işlenirken Ben Hor Görme Gardaşım şiirinde ise insanlığın sevgi ve saygı ile gelişeceğini birliğin önemini anlatmaktadır. Biçim olarak ise ikisinin de dili sade, anlaşılır iken aynı zamanda ikisi de hem hece ölçüsü ile hem de dörtlük nazım birimiyle yazılmışlardır.

b. Sivas Yollarında şiirinde anlatılanlar, günlük hayattaki gerçeklik kavramıyla örtüşüyor mu? Açıklayınız.

Bence örtüşüyor. Doğanın tasvir edildiği kısımlar ile köylülerin yaşamlarının anlatıldığı kısımlar benzeşmektedir.

c. Âşık Veysel’in şiirini “alçak gönüllülük” teması çerçevesinde yorumlayınız.

 Bence Aşık Veysel, hayatında da şiirlerindeki gibi alçakgönüllü biridir. Bu şiirde de herkesin bir can olduğunu herkesin eşit ve aynı değerde olduğun anlatmaktadır.

2.Etkinlik

Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

1. Gümüş bir dumanla kapandı her yer,

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı;

Sürüler, çemenler, sarı çiçekler

Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı!

Ömer Bedrettin Uşaklı, Ömer Bedrettin Uşaklı, Hayatı ve Eserleri,

haz.: Evrim Yeşilyurt

Yukarıdaki dörtlükte renkli olarak belirtilmiş kelimeleri çıkararak dörtlüğü okuyunuz. Aynı etkiyi hissettiniz mi? Bu çalışmadan hareketle bu kelimelerin türünü ve işlevini belirleyiniz.

 Bu kelimeleri çıkararak okuduğumuzda metnin zenginliği ve derinliği kaybolmaktadır. Bu da bence metni zayıflatmaktadır. Bu kelimeler sıfattır ve önüne geldikleri ismi nitelemektedirler.

2.a. Şiirde geçen sıfatları bulup bu sıfatların türünü belirtiniz.

bir gemi: Buradaki bir sözcüğü sıfattır ve türü ise sayı sıfatıdır.

bu liman: Buradaki bu sözcüğü sıfattır ve türü ise işaret sıfatıdır.

siyah ufuk: Buradaki siyah sözcüğü sıfattır ve türü ise niteleme sıfatıdır.

Birçok seneler: Buradaki birçok sözcüğü sıfattır ve türü ise belgisiz sıfattır.

b. Şiirde geçen sıfat-fiilleri bulunuz ve sıfat-fiil eklerini gösteriniz.

Meçhûle giden: Burada görüleceği üzere giden sözcüğündeki -en eki sıfat-fiil ekidir.

Rıhtımda kalanlar: Burada görüleceği üzere kalanlar sözcüğünde yer -an eki sıfat-fiil ekidir.

c. Bulduğunuz sıfatların metindeki işlevlerini belirleyiniz.

Sıfatlar yazının akışını ve zenginliğini etkiler. Sıfatlar isimlere gelip onları nitelerler ve böylece bizler de okuduğumuz bir çok şeyi kafamızda canlandırma şansını buluruz.

2021-2022 9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.