9.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 11-22 CEVABI

9.SINIF ÖĞÜN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf  Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 11-22 cevaplarını hazırladık.

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları 2021-2022

9.Sınıf Öğün Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Öğün  Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Öğün Yayınları 9.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Öğün Yayıncılık 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 9.SINIF ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 CEVAPLARI  

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

Hazırlık

1. “Edebiyat” kelimesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  • Herhangi bir alandaki düşüncelerin, hayallerin ve duyguların estetik şekilde ifade edilmesi
  • Dil ile yapılan bir sanat dalı
  •  Yazılmış eserlerin bütünü

2. “Edebiyat” kelimesinin çeşitli anlamlarda kullanılıp kullanılmadığını tartışınız.

Düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda estetik duygular uyandıracak bir biçimde, dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat.eş.Yazın.

2) Bu sanatın ilkelerini, kurallarını, bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bilim dalı. Değerlendirme çalışmalarıyla “edebiyat tarihi” adını alır.

3) Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da yazılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü; Klasik edebiyat, 19. yüzyıl Türk edebiyatı gibi.

4) Herhangi bir bilim ya da sanat dalıyla ilgili eserlerin tümü: Tıp edebiyatı, Atatürk’le ilgili literatür… gibi. Türkçe’de bu anlamda genellikle “literatür” kelimesi kullanılmaktadır.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metne göre “edebiyat” ile “edep” kelimeleri arasındaki ilişki nasıl açıklanmıştır?

Edep kelimesi özellikle “iyi ahlak ” anlamına gelmektedir.  Edebiyatta bu anlamı da içine ekleyerek farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Dil ile yapılan güzel söz değerli söz söyleme anlamına gelmiştir.

2. “Edebiyat” metnine göre Tanzimat Dönemi’ne kadar edebiyat yerine hangi kavramlar kullanılmıştır? Açıklayınız.

Manzum / nazım eserler için :ŞİİR
Mensur / Nesir eserler için :İNŞA
kelimeleri kullanılmıştır.
3. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.
Metindeki görüşler gerçekçi ve tutarlı şekilde dile getirilmiştir. Bu görüşler doğru ifade edilmiş ve kanıtlanarak okuyucuya aktarılmıştır. 
4. Metindeki anlatım biçimlerini bulunuz.
Açıklama, kanıtlama, öğretici, kanıtlayıcı anlatım.
5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Edebiyat duygu düşünce hayallerin estetik şekilde ifade edildiği bir sanat dalıdır.
6. “Edebiyat” metnine göre yazarın edebiyat tanımını açıklayınız.
Bize göre edebiyat veya edebî eser; itibari bir dünya ekseninde şekillendirilmiş çok çeşitli yorumlara imkân veren ve nice beyin ve ruh sancılarının eseri olan bir muhteva; bu muhtevanın en güzel ve en etkili biçimde sunulmasını üstlenmiş bir dil zevki imbiğinden sabırla damıtılarak elde edilmiş bir edebî dil; muhteva-dil ikilisinin ferdî ve orijinal kompozisyonundan teşekkül etmiş bir yapı; bunlar ve bunların dışındaki daha pek çok unsurun birbirleriyle birlik ve bütünlük prensibi dâhilindeki çok yönlü ilişkiler ve edebîlik potası içindeki sentezinden meydana gelmiş bir üslup çerçevesinde teşekkül etmiş karmaşık, ama estetik bir terkiptir.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Metne Hazırlık

1. Psikoloji, tarih, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarının hangi konuları kapsadığını araştırınız. Edebiyatın bu bilim dallarıyla kesişen noktalarının olup olmadığını tartışınız.

Psikoloji: İnsanın iç dünyasını ela alır.
 
Tarih: Milletlerin başından geçen olayları inceler.
 
Sosyoloji: Toplumu ve toplumsal olguları irdeler.
 
Felsefe: Belli konularda düşünce sorgulama ve fikir istemi aynı zamanda bunun tarihi.
 
 Edebiyat-Psikoloji: Her ikisinde de insanın iç dünyası var
 
Edebiyat-Tarih: Tarihi olaylar edebiyata yansır,  Edebiyat da tarihi olayları gelecek kuşaklara aktarır.
 
Edebiyat-Sosyoloji:  Edebi eser topluma hitaben yazılır. Yazar bir toplumun parçasıdır. Edebi eser toplumun aynasıdır.
 
Edebiyat- Felsefe: Her ikisinin de temelinde duygu düşünce ve insan vardır.

 

2. Sizce tarihte yaşanan bir olay, edebî bir eserin konusu olabilir mi? Edebî bir eserden yola çıkarak o dönemin tarihi ile ilgili çıkarımlarda bulunulabilir mi? Açıklayınız.

Tarihte yaşanan bir olay, edebi bir eserin konusu olabilir. Örneğin Çanakkale savaşı.. Örneğin Atatürk’ün yaşadıkları vs. Edebi eser yazıldığı dönemin bütün özelliklerini barındırdığı için edebi bir eserden yola çıkarak o dönemin tarihi ile ilgili çıkarımlarda bulunmak mümkündür. 
3. Bu şiirde edebiyat hangi bilimden yararlanmıştır? Metinden örneklerle açıklayınız. Bu temanın başka bilim dallarında da işlenip işlenemeyeceğini tartışınız.
Tarih biliminden yararlanılmıştır.  Tarihi karakterlerin ismini kullanması buna en iyi örnek aynı zamanda “Anadolu’ya öteden beri tanış; Asya’dan” derken Türklerin Asya’dan Anadolu’ya göçüşü anlatılmıştır. 
. Bu tema başka bilim dallarında da işlenebilir. Tarih, sosyoloji, coğrafya vs.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Edebiyat neden diğer bilim dallarıyla ilişkilidir? Açıklayınız.

Edebiyatın konusu temelde insandır. Doğal olarak kendisi gibi konusu insan olan felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih bilim dalları ile doğrudan ilişkilidir.

2. Edebiyat hangi bilim dalları ile ilişki içindedir? Açıklayınız.

Felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih bilim dalları ile doğrudan ilişkilidir.

3. Sanata, yazarların hangi yönleri etki etmektedir? Örneklerle açıklayınız.

Fikri, ahlaki, sosyal ve dini yönleri özellikle etki eder. Bir sanat eseri sanatçısının ortaya koyduğu fikir ürünüdür. Dolayısıyla sanatçının fikri açık veya örtük şekilde eserde yer almaktadır. Aynı zamanda ahlaki değerleri sosyal statüsü ve ilişkileri ile dini inanışı da esere yansır. Örneğin Kaşgarlı Mahmut  Dîvânu Lugâti’t-Türk  adlı eserine besmele ile başlar.  Bu onun dini ve ahlaki değerlerini gösterir.

 

4. Edebiyat-bilim ilişkisi nasıl açıklanmıştır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Edebiyatın konusu insandır ve bu nedenle edebiyatın, insanı konu alan pek çok bilim dalıyla ilişkisi vardır.  Tüm bilim dalları ve sanat dalları doğrudan veya dolaylı yolla birbirini etkiler. Sanatın ve bilimin temelinde insan vardır. Bu yüzden disiplinler arası bir etkileşim kaçınılmazdır.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

5. Okuduğunuz metne göre “yazarın kendi bakış açısı” edebî eseri nasıl etkiler? Açıklayınız.

6. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ederek aşağıdaki tabloya yazınız.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Metne Hazırlık

1. Aşağıdaki görsellerin hangi sanat dallarıyla ilişkili olduğunu tahmin ediniz.

BİRİNCİ RESİM: RESİM SANATI
İKİNCİ RESİM: TİYATRO SANATI
ÜÇÜNCÜ RESİM: MİMARİ SANATI 

 

2. Sizce görsellik, insanların dikkatini çekmede ya da insanları etkilemede başarı sağlar mı? Bu konudaki düşüncelerinizi açıklayınız.

Bence görsellik, dikkat çekme ve etkileme için kesinlikle başarı sağlar. Her ne olursa olsun insanlar nesneleri, kişileri önce görünümleri ile yargılar ve ona göre ilk izlenim oluştururlar.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Okuduğunuz metne göre “güzel sanatlar” ve “sanatçı” kavramlarını açıklayınız.

“güzel sanatlar” : Sanat eserlerini konu eden bilim dallarına güzel sanatlar.
 “sanatçı” sanat ürünlerini meydana getiren kişiye de sanatçı denir.

 

2. Okuduğunuz metne göre güzel sanatlar kaça ayrılır? Açıklayınız.

Güzel sanatlar maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Yapı özellikleri bakımından ise güzel sanatlar üçe ayrılır:
I. Plastik Sanatlar II. Fonetik Sanatlar III. Diğer Güzel Sanatlar

 

3. Okuduğunuz metne göre fonetik sanatlar, plastik sanatlara göre neden daha çok insana ulaşabilmektedir? Açıklayınız.

**Fonetik sanatlar, geniş toplumlara hitap etmesi bakımından plastik sanatlardan daha etkilidir.
 **Bir müzik parçasını, bir edebî eseri çoğaltarak bütün insanlığa yaymak mümkündür. Teknik cihaz ve baskı araçlarının gelişmesi bu konudaki bütün güçlüklerin önüne geçmiştir.
** Bir resmin veya heykelin orijinalliğinin bozulmadan çoğaltılması imkânsız olduğu gibi, kopyalarının yayılma alanı fonetik sanatlar kadar geniş değildir

4. Edebiyat sizce neden fonetik sanatlar içinde yer almaktadır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çünkü edebiyat sanatının malzemesi dildir. Dil ise temelde seslerden oluşmaktır.. Yazı ise bu seslerin sembollerle ifadesidir. Yani edebiyat temelde sese dayalı bir sanattır.

5. Okuduğunuz metne göre edebiyatın bir topluluğu birbirine bağlayan “dil ve kültür birliği” konusundaki rolü nedir? Açıklayınız.

Bir toplumu uyumlu şekilde bir arada tutan ve toplumun kültürel mirasını koruyup aktaran ana unsur dildir. Dolaylı yoldan edebiyattır.

9.Sınıf ÖĞÜN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Metne Hazırlık

1. Hangi tür metinleri okumaktan hoşlanırsınız? Nedenlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ben genellikle şiir ve hikaye severim. Bunun dışında bilimsel dergileri ve teknolojik haberlerin olduğu dergileri okurum.

2. “Metin” ve “edebî metin” kavramlarından ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

İnsanların iletişim kurmak, kendilerini anlatmak amacıyla bir araya getirdikleri sözlü veya yazılı cümleler topluluğuna metin denir.

Edebi metin, duygu düşünce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde ve estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılması ile oluşan edebiyat ürünlerine denir.

3. Yazarın kullandığı üslup sizce metinlerin sınıflandırılmasında

belirleyici bir unsur olabilir mi? Düşüncelerinizi paylaşınız.

Evet olabilir. Öğretici metinde ciddi ağırbaşlı bir üslup kullanılırken edebi metinlerde samimi öznel bir üslup kullanılır.

4. Aşağıda, metinlerden alınmış parçaları dil, içerik, yazılış amaçları ve üslup bakımından karşılaştırınız.

dil:
TETANOSA NEDEN OLAN PAS MI ÇİVİ Mİ? YOKSA HİÇBİRİ Mİ?: Açık yalın sade anlaşılır.
MUTLULUĞUN SIRRI estetik süslü sanatlı bir dil. 
 içerik:
TETANOSA NEDEN OLAN PAS MI ÇİVİ Mİ? YOKSA HİÇBİRİ Mİ?: günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir durum, olay hakkına bilgiler.
MUTLULUĞUN SIRRI: öznel herhangi bir konu, mutluluk üzerine yazılmış. 
 yazılış amaçları:
TETANOSA NEDEN OLAN PAS MI ÇİVİ Mİ? YOKSA HİÇBİRİ Mİ?: öğretici metin olduğu için bilgi vermek
MUTLULUĞUN SIRRI: edebi metin olduğu için estetik haz vermek
üslup:
TETANOSA NEDEN OLAN PAS MI ÇİVİ Mİ? YOKSA HİÇBİRİ Mİ?: öğretici metin olduğu için ciddi, nesnel ağırbaşlı bir üslup. 
MUTLULUĞUN SIRRI: samimi, öznel, içten, şairane bir üslup

 

2021-2022 9.SINIF MEB-ÖĞÜN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.